Sắp xếp:  Phụ đề:  Hiện thị:
Ma-Kinh Dị
Sòng Bạc Tử Thần
Mã số: 4481
Poker Night (2014)
Sòng Bạc Tử Thần
HD 1080    10 GB
phụ đề Tiếng Việt
Sòng Bạc Tử Thần
  >Sòng Bạc Tử Thần
Trò Chơi Gọi Hồn
Mã số: 4480
Ouija (2014)
Trò Chơi Gọi Hồn
hd720   6 GB
phụ đề Tiếng Việt
Trò Chơi Gọi Hồn
  >Trò Chơi Gọi Hồn
Đấu Trường Hành Xác
Mã số: 4479
Zombie Fight Club (2014)
Đấu Trường Hành Xác
HD 1080    10 GB
phụ đề Tiếng Việt
Đấu Trường Hành Xác
  >Đấu Trường Hành Xác
Búp Bê Quỷ Ám
Mã số: 4478
Annabelle (2014)
Búp Bê Quỷ Ám
HD 1080    11 GB
phụ đề Tiếng Việt
Búp Bê Quỷ Ám
  >Búp Bê Quỷ Ám
Tế Xác
Mã số: 4477
Jessabelle (2014)
Tế Xác
HD 1080    12 GB
phụ đề Tiếng Việt
Tế Xác
  >Tế Xác
Nhục Dục Của Quỷ
Mã số: 4476
Horns (2014)
Nhục Dục Của Quỷ
HD 1080    10 GB
phụ đề Tiếng Việt
Nhục Dục Của Quỷ
  >Nhục Dục Của Quỷ
Đoạn Băng Kinh Hoàng 3
Mã số: 4475
V.H.S Viral (2014)
Đoạn Băng Kinh Hoàng 3
HD 1080    8 GB
phụ đề Tiếng Việt
Đoạn Băng Kinh Hoàng 3
  >Đoạn Băng Kinh Hoàng 3
Bệnh Viện Ma Ám
Mã số: 4474
Stonehearst Asylum (2014)
Bệnh Viện Ma Ám
HD 1080    8 GB
phụ đề Tiếng Việt
Bệnh Viện Ma Ám
  >Bệnh Viện Ma Ám
Bí Ẩn Tại Hồ Bơi
Mã số: 4473
The Swimmers (2014)
Bí Ẩn Tại Hồ Bơi
hd720   6 GB
phụ đề Tiếng Việt
Bí Ẩn Tại Hồ Bơi
  >Bí Ẩn Tại Hồ Bơi
Hồn Ma Nữ
Mã số: 4472
Mourning Grave (2014)
Hồn Ma Nữ
HD 1080    8 GB
phụ đề Tiếng Việt
Hồn Ma Nữ
  >Hồn Ma Nữ
Trường học kinh hoàng
Mã số: 4471
Inside the Girls (2014)
Trường học kinh hoàng
hd720   4.5 GB
phụ đề Tiếng Việt
Trường học kinh hoàng
  >Trường học kinh hoàng
Cánh Cổng Của Quỷ
Mã số: 4470
At the Devils Door (2014)
Cánh Cổng Của Quỷ
HD 1080    10 GB
phụ đề Tiếng Việt
Cánh Cổng Của Quỷ
  >Cánh Cổng Của Quỷ
Hầm Mộ Ma Quái
Mã số: 4469
As Above So Below (2014)
Hầm Mộ Ma Quái
HD 1080    8 GB
phụ đề Tiếng Việt
Hầm Mộ Ma Quái
  >Hầm Mộ Ma Quái
Cuốn Sách Ma Quái
Mã số: 4468
The Babadook (2014)
Cuốn Sách Ma Quái
HD 1080    8 GB
phụ đề Tiếng Việt
Cuốn Sách Ma Quái
  >Cuốn Sách Ma Quái
Thây Ma Hải Ly
Mã số: 4467
Zombeavers (2014)
Thây Ma Hải Ly
hd720   6 GB
phụ đề Tiếng Việt
Thây Ma Hải Ly
  >Thây Ma Hải Ly
Ngã Rẽ Tử Thần 6
Mã số: 4466
Wrong Turn 6:Last Resort (2014)
Ngã Rẽ Tử Thần 6
HD 1080    10 GB
phụ đề Tiếng Việt
Ngã Rẽ Tử Thần 6
  >Ngã Rẽ Tử Thần 6
Ác Quỷ Thầm Lặng
Mã số: 4465
The Quiet Ones (2014)
Ác Quỷ Thầm Lặng
HD 1080    8 GB
phụ đề Tiếng Việt
Ác Quỷ Thầm Lặng
  >Ác Quỷ Thầm Lặng
Mê Cung Kinh Hoàng
Mã số: 4464
The Shock Labyrinth
Mê Cung Kinh Hoàng
hd720   5 GB
phụ đề Tiếng Việt
Mê Cung Kinh Hoàng
  >Mê Cung Kinh Hoàng
Linh Hồn Báo Thù
Mã số: 4463
Deliver Us from Evil (2014)
Linh Hồn Báo Thù
HD 1080    10 GB
phụ đề Tiếng Việt
Linh Hồn Báo Thù
  >Linh Hồn Báo Thù
Thanh Trừng 2
Mã số: 4462
The Purge: Anarchy (2014)
Thanh Trừng 2
HD 1080    9 GB
phụ đề Tiếng Việt
Thanh Trừng 2
  >Thanh Trừng 2
KHÔNG THẤY ÁC QUỶ 2
Mã số: 4461
See No Evil 2 (2014)
KHÔNG THẤY ÁC QUỶ 2
HD 1080    8 GB
phụ đề Tiếng Việt
KHÔNG THẤY ÁC QUỶ 2
  >KHÔNG THẤY ÁC QUỶ 2
Chuyến Xe Nữa Đêm
Mã số: 4460
The Midnight After (2014)
Chuyến Xe Nữa Đêm
HD 1080    10 GB
phụ đề Tiếng Việt
Chuyến Xe Nữa Đêm
  >Chuyến Xe Nữa Đêm
Sát Nhân Hàng Loạt
Mã số: 4459
Killers (2014)
Sát Nhân Hàng Loạt
HD 1080    12 GB
phụ đề Tiếng Anh phụ đề Tiếng Việt
Sát Nhân Hàng Loạt
  >Sát Nhân Hàng Loạt
Vu Lan Thần Công
Mã số: 4458
Hungry Ghost Ritual (2014)
Vu Lan Thần Công
HD 1080    10 GB
phụ đề Tiếng Việt
Vu Lan Thần Công
  >Vu Lan Thần Công
Đêm Săn Người (Thuyết minh)
Mã số: 4457
Kristy (2014)
Đêm Săn Người (Thuyết minh)
hd720   4.5 GB
phụ đề Tiếng Việt
Đêm Săn Người (Thuyết minh)
  >Đêm Săn Người (Thuyết minh)
Linh Hồn Lai Vãng
Mã số: 4456
Haunter (2014)
Linh Hồn Lai Vãng
hd720   7 GB
phụ đề Tiếng Việt
Linh Hồn Lai Vãng
  >Linh Hồn Lai Vãng
Sứ Mệnh Tội Lỗi
Mã số: 4455
Way of the Wicked 2014
Sứ Mệnh Tội Lỗi
hd720   6 GB
phụ đề Tiếng Việt
Sứ Mệnh Tội Lỗi
  >Sứ Mệnh Tội Lỗi
Ngôi Nhà Ma Ám 2
Mã số: 4454
A Haunted House 2 (2014)
Ngôi Nhà Ma Ám 2
HD 1080    10 GB
phụ đề Tiếng Việt
Ngôi Nhà Ma Ám 2
  >Ngôi Nhà Ma Ám 2
Binh Đoàn Thây Ma 2
Mã số: 4453
Dead Snow 2 (2014)
Binh Đoàn Thây Ma 2
HD 1080    10 GB
phụ đề Tiếng Việt
Binh Đoàn Thây Ma 2
  >Binh Đoàn Thây Ma 2
MA GƯƠNG
Mã số: 4452
Oculus (2014)
MA GƯƠNG
HD 1080    11 GB
phụ đề Tiếng Việt
MA GƯƠNG
  >MA GƯƠNG
Gặp ma lúc 3 Giờ Sáng: Phần 2
Mã số: 4451
3 A.M : Part 2 (2014 )
Gặp ma lúc 3 Giờ Sáng: Phần 2
HD 1080    11 GB
phụ đề Tiếng Việt
Gặp ma lúc 3 Giờ Sáng: Phần 2
  >Gặp ma lúc 3 Giờ Sáng: Phần 2
Con Đường Chết
Mã số: 4450
Joy Ride 3 (2014)
Con Đường Chết
HD 1080    10 GB
phụ đề Tiếng Việt
Con Đường Chết
  >Con Đường Chết
Buổi Hòa Nhạc Hãi Hùng
Mã số: 4449
Grand Piano (2014)
Buổi Hòa Nhạc Hãi Hùng
HD 1080    10 GB
phụ đề Tiếng Việt
Buổi Hòa Nhạc Hãi Hùng
  >Buổi Hòa Nhạc Hãi Hùng
Ứng dụng chết người
Mã số: 4448
App (2014)
Ứng dụng chết người
HD 1080    7 GB
phụ đề Tiếng Việt
Ứng dụng chết người
  >Ứng dụng chết người
ác quỷ hạ sơn
Mã số: 4447
Tasmanian Devils (2013)
ác quỷ hạ sơn
hd720   4 GB
phụ đề Tiếng Việt
ác quỷ hạ sơn
  >ác quỷ hạ sơn
LỜI NGUYỀN BÍ ẨN: VẾT CẮN CỦA QUỶ
Mã số: 4446
Paranormal Activity: The Marked Ones (2014)
LỜI NGUYỀN BÍ ẨN: VẾT CẮN CỦA QUỶ
HD 1080    9 GB
phụ đề Tiếng Việt
LỜI NGUYỀN BÍ ẨN: VẾT CẮN CỦA QUỶ
  >LỜI NGUYỀN BÍ ẨN: VẾT CẮN CỦA QUỶ
Tên Hề Báo Thù
Mã số: 4445
Stitches (2013)
Tên Hề Báo Thù
HD 1080    7 GB
phụ đề Tiếng Việt
Tên Hề Báo Thù
  >Tên Hề Báo Thù
Ngôi Nhà Của Cái Chết
Mã số: 4444
The House Of The End Times (2014)
Ngôi Nhà Của Cái Chết
HD 1080    8 GB
phụ đề Tiếng Việt
Ngôi Nhà Của Cái Chết
  >Ngôi Nhà Của Cái Chết
Lời Nguyền 2
Mã số: 4443
Sadako 2 (2014)
Lời Nguyền 2
HD 1080    8 GB
phụ đề Tiếng Việt
Lời Nguyền 2
  >Lời Nguyền 2
Bữa Tiệc Thịt Người
Mã số: 4442
Cannibal (2014)
Bữa Tiệc Thịt Người
hd720   7 GB
phụ đề Tiếng Việt
Bữa Tiệc Thịt Người
  >Bữa Tiệc Thịt Người
Ngoại Cảm-Thuyết Minh TV
Mã số: 4441
The Second Sight (2014)
Ngoại Cảm-Thuyết Minh TV
hd720   6 GB
phụ đề Tiếng Việt
Ngoại Cảm-Thuyết Minh TV
  >Ngoại Cảm-Thuyết Minh TV
Ma Cà Rồng
Mã số: 4440
Rigor Mortis (2013)
Ma Cà Rồng
HD 1080    9 GB
phụ đề Tiếng Việt
Ma Cà Rồng
  >Ma Cà Rồng
Carrie (2013)
Mã số: 4439
Cơn Thịnh Nộ của Carrie
Carrie (2013)
HD 1080    10 GB
phụ đề Tiếng Việt
Carrie (2013)
  >Carrie (2013)
Búp Bê Ma Ám (2013 )
Mã số: 4438
Baby Blues (2013)
Búp Bê Ma Ám (2013 )
hd720   4.5 GB
phụ đề Tiếng Việt
Búp Bê Ma Ám (2013 )
  >Búp Bê Ma Ám (2013 )
Mồ Chôn Tập Thể
Mã số: 4437
Open Grave 2013
Mồ Chôn Tập Thể
HD 1080    14 GB
phụ đề Tiếng Việt
Mồ Chôn Tập Thể
  >Mồ Chôn Tập Thể
Giao lộ sinh tử
Mã số: 4436
Odd Thomas (2013
Giao lộ sinh tử
HD 1080    7 GB
phụ đề Tiếng Việt
Giao lộ sinh tử
  >Giao lộ sinh tử
Qủy quyệt 2
Mã số: 4435
Insidious: Chapter 2 (2013)
Qủy quyệt 2
HD 1080    22 GB
phụ đề Tiếng Việt
Qủy quyệt 2
  >Qủy quyệt 2
Là Chính Mình
Mã số: 4434
We Are What We Are (2013)
Là Chính Mình
HD 1080    8 GB
phụ đề Tiếng Việt
Là Chính Mình
  >Là Chính Mình
Kỳ Án Truyện Tranh
Mã số: 4433
Killer Toon (2013)
Kỳ Án Truyện Tranh
HD 1080    9 GB
phụ đề Tiếng Việt
Kỳ Án Truyện Tranh
  >Kỳ Án Truyện Tranh
Sát Nhân Cuồng Dâm
Mã số: 4432
Cassadaga (2013)
Sát Nhân Cuồng Dâm
hd720   6 GB
phụ đề Tiếng Việt
Sát Nhân Cuồng Dâm
  >Sát Nhân Cuồng Dâm
Săn Đuổi Bên Khe Núi
Mã số: 4431
Deep Dark Canyon (2013)
Săn Đuổi Bên Khe Núi
hd720   6 GB
phụ đề Tiếng Việt
Săn Đuổi Bên Khe Núi
  >Săn Đuổi Bên Khe Núi
Phục sinh
Mã số: 4430
A Resurrection (2013)
Phục sinh
HD 1080    8 GB
phụ đề Tiếng Việt
Phục sinh
  >Phục sinh
Hòn đảo chết
Mã số: 4429
Black Rock (2012)
Hòn đảo chết
hd720   6 GB
phụ đề Tiếng Việt
Hòn đảo chết
  >Hòn đảo chết
Ám Ảnh Kinh Hoàng
Mã số: 4428
The Conjuring (2013)
Ám Ảnh Kinh Hoàng
HD 1080    10 GB
phụ đề Tiếng Việt
Ám Ảnh Kinh Hoàng
  >Ám Ảnh Kinh Hoàng
Bóng đêm kinh hoàng 2
Mã số: 4427
Fright Night 2 (2013)
Bóng đêm kinh hoàng 2
HD 1080    11 GB
phụ đề Tiếng Việt
Bóng đêm kinh hoàng 2
  >Bóng đêm kinh hoàng 2
Sự Thanh Trừng
Mã số: 4426
The Purge (2013)
Sự Thanh Trừng
HD 1080    10 GB
phụ đề Tiếng Việt
Sự Thanh Trừng
  >Sự Thanh Trừng
Ma Búp Bê 6
Mã số: 4425
Curse Of Chucky (2013)
Ma Búp Bê 6
HD 1080    8 GB
phụ đề Tiếng Việt
Ma Búp Bê 6
  >Ma Búp Bê 6
Tình Người Duyên Ma
Mã số: 4424
Pee Mak Phrakanong (2013)
Tình Người Duyên Ma
hd720   6 GB
phụ đề Tiếng Việt
Tình Người Duyên Ma
  >Tình Người Duyên Ma
Lưỡi Rìu 3
Mã số: 4423
Hatchet III (2013)
Lưỡi Rìu 3
HD 1080    9 GB
phụ đề Tiếng Việt
Lưỡi Rìu 3
  >Lưỡi Rìu 3
9-9-81 2013
Mã số: 4422
9-9-81 2013
9-9-81 2013
hd720   4.5 GB
phụ đề Tiếng Việt
9-9-81 2013
  >9-9-81 2013
Sòng Bạc Tử Thần

Một thám tử mới Stan Jeter bị bắt bởi một kẻ tâm thần tàn độc và bị nhốt trong một tầng hầm. Bắt anh phải chơi theo một trò chơi như Poker Night, anh phải đấu trí với kẻ chủ mưu để cứu bản thân mình và cô gái trẻ bị mắc kẹt ở tầng hầm với anh. Cuộc chơi Poker Night ly kỳ sẽ để lại cho bạn đoán cho đến khi kết thú …

Trò Chơi Gọi Hồn

Ouija vốn là một trò chơi tập thể, với đạo cụ là một miếng gỗ hình trái tim; một chiếc bàn phẳng có ghi các chữ cái, các con số và các ký hiệu thông dụng. Tất cả người chơi sẽ đặt tay lên miếng gỗ này, đọc to câu hỏi và chờ miếng gỗ di chuyển tới từng ký tự. Họ sẽ ghép các ký tự này lại, sau đó cùng nhau đoán câu trả lời mà “thế lực siêu nhiên” từ thế giới bên kia vừa cho họ biết. Trò chơi Ouija gây bí ẩn ở chỗ, những người chơi đều không tác động lực vào miếng gỗ, nhưng miếng gỗ vẫn có thể tự động di chuyển và chỉ ra các thông điệp có nghĩa.Bộ phim là câu chuyện về một nhóm bạn cố gắng tìm hiểu cái chết của bạn mình thông qua bảng cầu cơ. Tuy nhiên, kết quả dẫn đến là họ bị giam cầm trong ngôi nhà cùng hồn ma bí ẩn và những sự kiện khủng khiếp bắt đầu diễn ra

Đấu Trường Hành Xác

Chuyện phim kể về một cô gái tên Jenny. Sau khi bạn trai của Jenny bị giết trong một cuộc tấn công của zombie, cô phải đối mặt với thách thức trong việc sống sót. Để sống sót, cô cùng với Andy đấu tranh để chống lại nguy hiểm

Búp Bê Quỷ Ám

Câu chuyện búp bê Annabelle dựa trên một sự kiện có thật thập niên 1970 của thế kỷ 20, Annabelle là búp bê được được làm theo nhân vật Raggedy Ann trong bộ truyện dành cho thiếu nhi của nhà văn Johnny Gruelle.Năm 1970, một bà mẹ đã mua Annabelle từ cửa hàng để làm quà tặng cho cô con gái Donna lúc đó đang là sinh viên. Câu chuyện trong phim là món quà chồng tặng vợ và những sự bất thường từ con búp bê này sau đó đã báo hiệu cho hàng loạt sự kiện khủng khiếp bắt đầu

Tế Xác

Bộ phim bắt đầu khi Jessabelle 2014 (Sarah Snook) đang trên chuyến xe trở về quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn tại vùng Louisana sau một tai nạn xe hơi khủng khiếp. Nhưng rồi một chuyện dần trở nên khủng khiếp khi cô bất ngờ phải đối mặt với một linh hồn bị quỷ ám từ lâu đang chực chờ Jessabelle quay lại và quyết tâm không để cô trốn thoát khỏi vùng đất ấy nữa 

Nhục Dục Của Quỷ

Horns 2014 là bộ phim điện ảnh tâm lý kinh dị dựa trên cuốn tiểu thuyết của nhà văn Joe Hill.Nội dung phim kể về Ig Perrish người đàn ông nghiện rượu sau khi bị mọi người xung quanh tình nghi giết chết bạn gái Merrin của mình, người con gái mà anh luôn luôn yêu thương và mong nhớ hằng đêm.Sau một đêm say, sáng ra Ig Perrish tỉnh giấc thấy trên đầu mình mọc lên một cặp sừng kì lạ giống như cặp sừng của quỷ satan dưới địa ngục, bất cứ ai nhìn và đối diện với cặp sừng đều thú hết mọi tội lỗi trong cuộc đời mà họ gây ra.Ig Perrish nhân cơ hội đó bắt đầu hành trình truy lùng kẻ đã gây ra cái chết cho Merrin và giải oan cho bản thân … P/S: Phim có cảnh nóng, cân nhắc khi xem

Đoạn Băng Kinh Hoàng 3

VHS Viral là phần 3 của series phim kinh dị Cuộn Băng Chết Chóc. Phim thuộc loại kinh dị ngắn được thực hiện theo phong cách giả tài liệu, phim sẽ tập hợp những câu chuyện ngắn khác nhau, từng câu chuyện sẽ do 1 vị đạo diễn khác nhau thực hiện. Xem phim bạn sẽ được theo dõi câu chuyện của một ảo thuật gia bị mất trí bỗng dưng vô tình sở hữu một thứ đồ ma thuật quyền năng cũng những câu chuyện bí ẩn xung quanh nó

Bệnh Viện Ma Ám

Bộ phim chuyển thể dựa trên câu chuyện của Edgar Allen Poe - The System of Doctor Tarr and Professor Fether và do Joseph Gangemi đạo diễn. Nội dung phim xoay quanh một bác sĩ mới nhận việc trong một bệnh viện tâm thần. Ở đó, anh ta đã phải lòng một nữ bệnh nhân. Mọi chuyện diễn ra ngày càng vượt ra khỏi tầm kiểm soát . Bệnh viện nơi họ gặp gỡ là một địa điểm vô cùng kinh khủng và đầy ám ảnh

Bí Ẩn Tại Hồ Bơi

Bộ phim xoay quanh câu chuyện của 2 người bạn thân đồng thời là đối thủ của nhau Perth và Tan. Dù là bạn thân nhưng Perth luôn ghen tỵ với tài năng của Tan. Trong khi đó Perth cũng thầm yêu Ice – bạn gái Tan. Và rồi một ngày Ice tự tử một cách bất thường và bí hiểm trong hồ bơi nơi họ thường xuyên tập luyện và rồi Tan quyết định phải tìm ra bí mật ... Tình yêu liệu có thể vượt qua thù hận

Hồn Ma Nữ

Mourning Grave 2014 với sự tham gia của Kim So Eun kể về một nữ sinh trung học (KSE) đã bị bắt nạt đến chết (sau này cô trở thành một con ma) và người em trai (Kang Ha Neul) muốn báo thù cho cô

Trường học kinh hoàng

Phimkể về một trường học với những bí ẩn kì lạ, không khí ảm đạm và những cái chết bí ẩn tại căn phòng 415/4, bạn cùng phòng của từng người đã chết một cách kì lạ. Sau khi 3 nữ sinh trong trường phát hiện những thứ này là do 1 người làm ra, họ lập tức đối mặt với nguy hiểm cận kề,..

Cánh Cổng Của Quỷ

Leigh - nữ nhân viên nhà đất được gọi đi giám định một căn hộ sắp bán. Đến nơi, Leigh bị một cô gái quấy nhiễu. Đinh ninh đấy là con gái chủ nhà, Leigh không ngờ rằng có một con quỷ đang ẩn bên trong cô gái và chi phối mọi hành động. Hắn đã chờ đợi Leigh từ lâu, để thực hiện một mưu đồ đáng sợ.

Hầm Mộ Ma Quái

Hệ thống mê cung ngầm trải dài bên dưới thành phố Paris thơ mộng cũng chính là ngôi nhà chung vĩnh cửu của các xác sống và những linh hồn còn vương vấn với thế giới này. Khi một nhóm các bạn trẻ yêu thích mạo hiểm tình cờ đặt chân vào nơi chất đầy những bộ xương khô đó, họ đã vô tình mở ra một cánh cổng địa ngục thực sự. Những ám ảnh kinh hoàng bắt đầu xuất hiện, và những bí mật khủng khiếp về thế giới của những người đã chết dần dần được hé lộ. Họ phải chạy trốn để bảo toàn tính mạng của mình, nếu không muốn bỏ xác lại nơi mê cung tăm tối 

Cuốn Sách Ma Quái

Được truyền cảm hứng từ những bộ phim kinh dị điển hình của thập niên 30 thế kỷ 20, nữ đạo diễn Jennifer Kent đã tài tình sử dụng một ngân sách hết sức sức hạn chế để tạo nên một câu chuyện thực sự ám ảnh và đáng sợ. Nhân vật chính của phim là bà mẹ đơn thân Amelia, vài năm sau cái chết đột ngột của người chồng, cô gặp rắc rối trong việc nuôi dạy đứa con trai 6 tuổi Sam khi cậu bé liên tục kể về một sinh vật bí ẩn đeo bám cả hai mẹ con. Rồi một ngày trong nhà họ xuất hiện một cuốn sách mang tựa đề “Mr. Babadook” kể về một sinh vật kinh hoàng như thể ông kẹ. Khi Amelia đọc cho Sam nghe cuốn sách đó vào mỗi tối, thì dường như Babadook cũng đang dần dần bước ra từ những trang sách và mối đe dọa từ nó cũng trở thành sự thật mà hai mẹ con cô phải đối mặt. Và đó cũng là lúc những bí mật khủng khiếp trong quá khứ của gia đình Amelia bắt đầu được hé lộ

Thây Ma Hải Ly

, phim kể về chuyến du lịch của một nhóm những bạn trẻ về một vùng quê hẻo lánh, họ chọn trọ lại một ngôi nhà bên hồ. Tuy nhiên cũng từ đây, khá nhiều chuyện rùng rợn xảy tới ngay vào ngày đầu họ lưu trú tại ngôi nhà kề hồ này.Những khám phá sau cùng có vẻ liên quan tới loài hải ly sống ở đây, chúng dường như đã mắc phải một chứng bệnh gì đó khiến bản năng vốn hiền lành nay trở nên cực kỳ hung tợn. Vậy cũng dựa theo mô tuýp của phim kinh dị thông thường, các nhân vật trong câu chuyện sẽ buộc phải tìm cách thoát khỏi bầy đàn hải ly khát máu kia, cũng như rời xa khỏi ngôi nhà vốn đã không yên bình.Thêm một điểm thú vị nữa dành cho những fan điện ảnh ưa thích đoán mò, coi tới cuối đoạn phim Trailer rồi bạn mới biết, khi một người bình thường lỡ bị cắn bởi một con hải ly, cơ thể họ sẽ bị tiêm nhiễm bệnh dịch để rồi biến thành một thứ kinh sợ khác

Ngã Rẽ Tử Thần 6

Last Resort Phim Wrong Turn 6: Last Resort là một bộ phim kinh dị Mỹ của đạo diễnValeri Milev, là bộ phim thứ sáu trong loạt phim Wrong Turn. Một bản thừa kế bất ngờ và bí ẩn mang Danny và bạn bè của anh đến với Hobb Springs, một khu nghỉ mát lãng quên sâu trong những ngọn đồi ở West Virginia. Hobb Springs đang được chăm sóc bởi Jackson và Sally

Ác Quỷ Thầm Lặng

Dựa trên sự kiện có thật, “The Quiet Ones” là sản phẩm của đạo diễn John Poque kể về câu chuyện của một vị giáo sư theo dị giáo nhưng lại có sức thu hút và quyền năng đặc biệt trời ban (Jared Harris thủ vai). Ông này dùng các phương pháp kỳ lạ gây tranh cãi để dẫn dắt các sinh viên ưu tú nhất của mình liều lĩnh tham gia vào một thí nghiệm tâm linh nguy hiểm: Tạo ra một con yêu tinh từ nguồn năng lượng tinh thần tiêu cực của con người.Và rồi thí nghiệm đó sẽ có kết quả ra sao?

Mê Cung Kinh Hoàng

Trong những ngày vừa qua, các tín đồ điện ảnh trên thế giới đang phát cuồng vì một đoạn trailer của bộ phim mới The Shock Labyrinth (tạm dịch là Mê Cung Kinh Hoàng). Đây là bộ phim do đạo diễn Takashi Shimizu thực hiện, ông là người nổi danh toàn cầu với 2 tác phẩm kinh dị xuất sắc Ju-on và Grudge (phiên bản làm lại của Ju-on tại Mỹ).

Linh Hồn Báo Thù

Viên cảnh sát New York Ralph Sarchie (Eric Bana) là một điều tra viên mẫn cán, anh đang điều tra về những cái chết kỳ lạ trong thành phố. Nhận thấy mình có thể đang đối mặt với một thế lực siêu nhiên hung hãn, Ralph bất đắc dĩ phải bắt tay với một cha sứ quái dị, nhằm đánh bại thực thể ma quái núp bóng đằng sau những sự kiện đẫm máu này.Ban đầu, Ralph Sarchie là một kẻ vô thần, anh không tin vào ma quỷ, cho đến khi thành viên từ một giáo phái bí ẩn (Sean Harris) bộc lộ những sức mạnh đáng sợ không thuộc về thế giới này. Hỗ trợ Ralph lần ra sự thật là Mendoza, một cha sứ từng nghiên cứu về ma thuật hắc ám cũng như các phép triệu hồn. Họ phải tiêu diệt những kẻ bị quỷ ám đang gieo rắc kinh hoàng cho thành phố, trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối

Thanh Trừng 2

The Purge: Anarchy 2014 có bối cảnh xảy ra sau những sự kiện của phần một, giữa một thời kỳ đen tối khi mà tội phạm lộng hành và chính phủ không còn khả năng duy trì trật tự an ninh xã hội. Thay vào đó, các nhà chức trách ban hành một chính sách kỳ lạ cho phép người dân có thể tự xử lý các hành vi tội phạm theo “luật rừng” trong một khoảng thời gian đã được ấn định từ trước. Tuy nhiên, điều này đã kéo theo hàng loạt sự kiện thanh trừng vô cùng khủng khiếp gây náo loạn, càng đẩy tình trạng vô chính phủ vượt ra ngoài tầm kiểm soát 

KHÔNG THẤY ÁC QUỶ 2

Nội dung phim Không Thấy Ác Quỷ 2:Với sự trở lại của nhân vật phản diện khét tiếng Kane, ác mộng của phần một sẽ sống dậy khi Jacob Goodnight hồi sinh trong khu nghĩa địa của thành phố sau cuộc tàn sát vung vãi của hắn tại khách sạn Blackwell. Trong bối cảnh dự báo sự chết chóc đầy điềm gở này, một nhóm sinh viên y khoa sẽ phải chiến đấu để sống sót khỏi tên sát nhân tâm thần một lần nữa bắt đầu tìm giết họ từng người một.

Chuyến Xe Nữa Đêm

Một đêm giống như bất kỳ những đêm khác trên đường phố Hồng Kông. Một trường hợp ngẫu nhiên khi những người chưa hề quen biết nhau đã đi trên cùng chuyến xe, mọi chuyện diễn ra bình thường, khi chiếc xe đi qua một đường hầm lúc nửa đêm, thì nhiều sự kiện bí ẩn đã liên tục xảy ra

Sát Nhân Hàng Loạt

Một giám đốc bệnh viện tâm thần Nhật Bản vô tình gây hấn với một kẻ giết người hàng loạt. Họ bắt đầu kết nối qua Internet và làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp từ những vụ giết người xảy ra

Vu Lan Thần Công

Vu Lan thần công/Hungry Ghost là bộ phim điện ảnh đề tài kinh dị do Ảnh đế Trương Gia Huy lần đầu làm đạo diễn. Trong Vu Lan thần công, Trương Gia Huy ngoài vai trò làm đạo diễn, anh còn tham gia vai nam chính là anh chàng thư sinh nhút nhát nhưng ham muốn tình dục cao, cũng như khả năng sành sỏi trong chuyện giường chiếu.Vu Lan thần công với dàn diễn viên nổi tiếng như Trương Gia Huy, Lưu Tâm Du, nữ nghệ sĩ piano người Malayxia Lý Nguyên Linh (Cathryn Lee), Ngô Gia Lệ (Carrie Ng)

Đêm Săn Người (Thuyết minh)

Phim kể về nữ sinh viên Justine Wills (Haley Bennett) vì muốn tiết kiệm tiền nên quyết định ở lại Campus của trường trong kỳ nghỉ Thanksgiving. Khi tất cả sinh viên khác đều đi du lịch hoặc trở về nhà thì Justine một thân một mình trong ngôi trường rộng lớn. Một đêm nọ khi ra ngoài trường để mua đồ, Justine đụng độ với một cô gái có vẻ ngoài kỳ quái trong siêu thị. Cô gái này lại thuộc một giáo phái chuyên đi tìm giết những nữ sinh viên trong sáng, yếu đuối. Cuộc đi “săn” bắt đầu trong ngôi trường vắng lặng vào đêm mưa

Linh Hồn Lai Vãng

Nhân vật chính trong câu chuyện phim Linh Hồn Lai Vãng này là cô bé Lisa (Abigail Breslin), một cô bé nhút nhát, ít nói và thường thu mình trong nhà, cô bé không bao giờ ra ngoài và cũng rất ít tiếp xúc với bất cứ ai kể cả những người trong gia đình mình. Vì vậy chỉ có một từ để diễn tả chính xác cô bé Lisa này là một "cô bé nhàm chán". Lisa không bao giờ thể hiện tình cảm cũng như suy nghĩ của mình trước mặt mọi người, và những người trong gia đình cũng đã quen với hình ảnh này của cô, thế giới riêng của Lisa chính là căn gác xếp cũ kỹ, nên cô bé có thể tự nhiên thể hiện suy nghĩ của mình. Cuộc sống của Lisa cứ thế trôi qua một cách bình thường cho đến một ngày, cô bé có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình, và những cảm giác đó luôn xảy ra khiến cô bé rất bất an. Linh Hồn Lai Vãng trở nên hấp dẫn khi Lisa phát hiện ra những món đồ và những sự việc vô cùng kì lạ xảy ran gay chính căn gác xếp mà cô bé thường lui tới. và một điều hết sức kì lạ là Lisa bất ngờ trước sự xuất hiện của một cô bé cùng tuổi với mình ngay trong ngôi nhà của mình, trong khi tất cả mọi người trong nhà đều không hề hay biết, và cô bé đó chính là một hồn ma đã chết từ lâu, nhưng vì bị giết một cách oan uẩn nên hồn ma này quyết định trở lại thế giới của con người để tìm ra kẻ giết mình cũng như bảo vệ cho những người sắp bị giết giống như cô. Và người tiếp theo chính là Lisa, hồn ma này xuất hiện để cảnh báo cho Lisa, giúp cô bé thoát khỏi số phận giống như mìn

Sứ Mệnh Tội Lỗi

Phim kể về chàng thiếu niên Robbie Mueller, người nổi tiếng khả năng siêu nhiên, và với những lời đồn về khả năng đó, 1 đại úy đã nhờ đến, Cha sứ Henry Polotti đến khám phá sự thật. Nhưng khi họ nghiên cứu kỹ Robbie họ phát hiện mình đang dấn thân vào nguy hiểm, khi họ biết một bí mật thực sự

Ngôi Nhà Ma Ám 2

Phá vỡ những rào cản truyền thống và vượt qua ranh giới cũ, “A Haunted House 2” là phần tiếp theo của bộ phim hài ăn khách với sự góp mặt của Marlon Wayans và Malcolm, người sau khi trục hồn mấy con quỷ đã ám người vợ cũ đang bắt đầu cuộc sống mới với cô bạn gái mới và 2 đứa con riêng của cô ta. Sau khi dọn vào ngôi nhà trong mơ, Malcolm một lần nữa lại bị ám bởi những hiện tượng siêu nhiên đáng sợ. Với một tựa đề hài hước gợi ngay đến đề tài ma ám đặc trưng, nhưng “A Haunted House 2” không chỉ là sự nối dài của loạt phim kinh dị siêu nhiên đang ăn khách hiện nay mà còn hơn thế nữa

Binh Đoàn Thây Ma 2

Binh Đoàn Thây Ma Phần  2

MA GƯƠNG

Mười năm trước, bi kịch đã tấn công vào gia đình Russell, khiến cuộc đời của cặp anh em tuổi thiếu niên Tim và Kaylie thay đổi mãi mãi khi Tim bị kết tội giết hại dã man chính cha mẹ của mình. Giờ đây, ở tuổi 20, Tim đã được phóng thích khỏi nơi giam giữ bảo hộ và chỉ muốn làm lại cuộc đời; nhưng Kaylie, vẫn bị ám ảnh bởi cái đêm định mệnh ấy, vẫn khăng khăng cho rằng cái chết của cha mẹ cô là do một nguyên nhân nào đó khác: một thế lực siêu nhiên hung ác đã được giải phóng từ tấm gương Lasser – một cổ vật tại ngôi nhà tuổi 

Gặp ma lúc 3 Giờ Sáng: Phần 2

Truyền thuyết kể rằng, trong ngôi nhà nguyện bỏ hoang kế bên trường học, nếu bạn đến đó và cầu nguyện trước bức tượng nữ tu không đầu, những gì bạn ước sẽ trở thành sự thật. Sau đó, bạn phải trở lại nơi đó một mình... vào lúc 3 giờ sáng. Nếu bạn không làm đúng theo những bước này... bạn sẽ chết

Con Đường Chết

Trong Joy Ride 3, cơn ác mộng bắt đầu khi một nhóm tay đua đường phố vùn vụt đến đại lộ Rally 1000, gặp lão Rusty Nail kẻ sát nhân tàn bạo và từng người một lần lượt gục ngã dưới bàn tay của hắn, mặc cho cảnh sát ráo riết tầm nã

Buổi Hòa Nhạc Hãi Hùng

Elijah Wood vai Tom Selznick, nghệ sĩ dương cầm tài năng nhất trong thế hệ của anh nhưng lại ngừng biểu diễn trước công chúng vì chứng sợ sân khấu. Nhiều năm sau buổi diễn thảm họa hôm nào, anh tái xuất hiện trước công chúng trong 1 buổi hòa nhạc được chờ đợi từ lâu ở Chicago. Trong 1 khán phòng chật kín người, trước các khán giả mộ điệu Tom tìm thấy 1 lời nhắn được viết trên bản nhạc: “Chơi sai 1 nốt và mày sẽ chết”. Nằm trong tầm ngắm của 1 tên xạ thủ không rõ danh tính ( John Cusack ), Tom buộc phải trải qua bài trình diễn khó khăn nhất trong đời mình đồng thời cầu cứu sự giúp đỡ mà không để bị phát hiệnc

Ứng dụng chết người

Trong bộ phim kinh dị, viễn tưởng "Ứng Dụng Chết Người", Anna (Hannah Hoekstr) một sinh viên tâm lý học bị bắt vào trong thế giới ảo của riêng mình. Cô nghiện thê giới ảo , như các trang mạng xã hội trên chiếc điện thoại thông minh của cô. Một ngày Anna phát hiện ra một ứng dụng bí ẩn mới trên chiếc điện thoại của mình. Nó có thể trả lời mọi câu hỏi mà cô đặt ra, không chỉ những câu hỏi khoa học mà nó còn có thể trả lời về cuộc sống cả nhân của hay bạn bè cô. Khi ứng dụng này bắt đầu gửi những đoạn văn bản khó hiểu thì cũng là lúc những cái chết bất ngờ và kì lạ xảy ra với những người xung quanh cô.

ác quỷ hạ sơn

Một nhóm nhảy không ngại xa xôi đã đến cơ sở ở các vùng xa công viên quốc gia Tasmania đã vào tầm ngắm của Tasmanian Devils - 1 sinh vật huyền thoại được tạo ra để bảo vệ vùng đất khỏi những kẻ xâm nhập.

LỜI NGUYỀN BÍ ẨN: VẾT CẮN CỦA QUỶ

Bộ phim kể về nhóm các bạn trẻ có sở thích quay v-blog, ghi hình lại các sự kiện xảy ra trong cuộc sống hằng ngày. Và từ đó các hiện tượng siêu nhiên bất bình thường liên tục xảy ra

Tên Hề Báo Thù

Tóm tắt nội dung :   Một tên hề rất yêu quý những đứa trẻ, và trong một lần diễn tiết mục cho bọn trẻ xem, hắn bị bọn trẻ đùa giỡn quá trớn làm hư một con mắt.  Sau một thời gian dài, trong một buổi tối u ám hắn quyết định quay trở lại báo thù những đứa trẻ năm xưa

Ngôi Nhà Của Cái Chết

Một bộ phim về ngôi nhà ma quái, những đứa trẻ sống với cha mẹ trong nhà bị mất tích không tìm ra dấu vết, án mạng liên tiếp xảy ra, các hành tung kỳ bí ma quỷ khiến những gia đình sống trong đó bị hoảng loạn và tan vỡ

Lời Nguyền 2

Truyện phim kể về một sinh viên 24 tuổi tốt nghiệp ngành tâm lý học tên Ando Fuuko (Takimoto đóng) phải nuôi đứa cháu gái 4 tuổi (Hirasawa Kokoro) đóng, con gái của người anh trai Takanori (Seto đóng) và người vợ Akane (Ishihara đóng).

Bữa Tiệc Thịt Người

Carlos là người thợ may có uy tín nhất ở Granada, nhưng ông cũng là một kẻ giết người trong bóng tối. Ông cảm thấy không hối hận, không có cảm giác tội lỗi, cho đến khi Nina xuất hiện trong cuộc sống và tình yêu Awakens của mình. 

Ngoại Cảm-Thuyết Minh TV

Jate sở hữu khả năng đặc biệt cho phép anh nhìn thấy linh hồn và thấy trước nghiệp chướng của những người xung quanh. Joom bạn gái Jate là người duy nhất biết về năng lực của anh. Joom không muốn Jate can thiệp vào vụ đâm xe chết người rồi bỏ chạy của Kaew nhưng Jate biết đó không phải 1 tai nạn và muốn dùng năng lực của anh để giúp đỡ Kaew. Càng dấn sâu vào sự việc Jate nhận ra có điều gì đó đang đeo đuổi anh cả ngày lẫn đêm, trong khi Joom cũng bị săn đuổi và hăm dọa bởi 1 con quỷ đáng sợ.Liệu Jate có thể cứu được cả Joom và Kaew ? Liệu có ai thấy được thần chết mà thoát được khỏi lưỡi hái của hắn ?

Ma Cà Rồng

Chúng ta sẽ bắt đầu với câu chuyện ma cà rồng đầy hứa hẹn này. Sau khi thừa mứa phim ma cà rồng tình ái tuổi mới lớn, thể loại này “làm mới lại” để trở về với cội nguồn siêu nhiên trong bộ phim ma cà rồng đầy thắt nút của Trung Quốc. Đây không phải là một cơn choáng tim của phim ma cà rồng lãng mạn. Đây là một phim kinh dị thực sự

Carrie (2013)

Carrie trong sáng phải chịu tổn thương tới khi khám phá ra mình sở hữu năng lực đặc biệt có thể điều khiển được mọi thứ. Tuy nhiên năng lực này cũng là con dao 2 lưỡi, khi Carrie bị dồn nén sự căm giận quá lâu siêu năng lực trở thành vũ khí để cô bé trả thù..

Búp Bê Ma Ám (2013 )

Không được trông chờ vào doanh thu nhiều như The Conjuring hay Insidious Chapter 2 nhưng Búp Bê Ma Ám lại hứa hẹn hút khách, đặc biệt là khán giả muốn thử cảm giác xem phim ma trên màn ảnh rộng bằng định dạng 3D với sự góp mặt của cặp đôi nổi tiếng và được yêu mến của truyền hình TVB hiện nay là Lâm Phong và Từ Tử San. Câu chuyện kể về một cặp vợ chồng trẻ chuyển đến một ngôi nhà mới và vô tình tìm thấy một con búp bê mang đến cho họ nhiều cảm giác mới lạ. Cho đến khi cô vợ mang song sinh nhưng chỉ hạ sinh được một đứa con thì người chồng và cả người vợ luôn gặp phải những tai nạn suýt chết do con búp bê luôn theo ám.

Mồ Chôn Tập Thể

Một người đàn ông thức dậy trong một hố đầy xác chết nằm giữa rừng hoang, ông hoàn toàn mất trí nhớ và đang cố xác định xem mình là người sống sót còn lại hay chính ông là kẻ giết người... Trong tình thế đó, ông đã bỏ chạy và đột nhập vào 1 căn nhà ở gần đó và bị 1 nhóm người lạ mặt dùng súng khống chế - những người đó cũng hoàn toàn mất trí nhớ. Họ bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau và xảy ra xung đột vì không ai xác định được danh tính của ai. Tuy nhiên, khi họ phát hiện ra 1 mối nguy hiểm - cấp bách hơn những vấn đề khác- đang đe dọa mạng sống của họ, họ buộc phải hợp sức trước khi quá muộn  

Giao lộ sinh tử

Nội dung: Tại một thị trấn sa mạc California, chàng thanh niên làm nghề đầu bếp có khả năng nhìn thấy được thế giới vô hình, biết được quá khứ và nhìn thấy sự việc tương lai, nhưng cậu ta không trở thành...phù thủy.Odd Thomas gặp một cô bé đã chết nhờ giúp đở trừng trị tên lái xe say rượu đã tông vào cô, sau khi cho một trận tơi bời Odd Thomas đã giao tên lái xe cho cảnh sát. Một gã đàn ông vào quán ăn của cậu, Thomas nhìn thấy theo bên mình ông ta là một lũ ma quái vây quanh, chúng theo ông vào công viên, tràn vào quán kem của Stormy bạn gái của cậu. Theo dõi gã đàn ông bí ẩn kia, Odd Thomas phát hiện căn nhà của gã là một ổ qủy ẩn trú và những âm mưu hãm hại con người, thông qua những kẻ xấu xa mà chúng đã mua được linh hồn, để ẩn mình trong thể xác điều khiển thực hiện những việc chết chóc cho người khác

Qủy quyệt 2

Phim Quỷ quyệt insidious 2 là phần tiếp theo của series về phim kinh dị siêu linh từng làm mưa làm gió trên thị trường Bắc Mỹ năm 2011, do James Wan làm đạo diễn. Bộ phim có sự tham gia của Patrick Wilson và Rose Byrne trở lại với vai diễn Josh và Renai Lampert, một cặp vợ chồng vô tình phát hiện ra một bí mật khiến họ có khả năng kết nối với thế giới tâm linh. Bị ám ảnh bởi sự kiện xảy ra ở bộ phim đầu tiên, gia đình này quyết định giao toàn bộ phần việc còn lại cho cảnh sát, còn họ thì dọn qua sống chung với mẹ của Josh. Không ngờ rằng, linh hồng tà ác mà họ từng đối đầu không phải là nỗi sợ hãi duy nhất. Một bóng ma tàn bạo đang muốn chiếm hữu Josh, kẻ đó từng là ai, không ai rõ. Hoặc có thể câu trả lời ấy nằm ở những bóng mà ẩn nấp trong khu bệnh viện đã bỏ hoang.

Là Chính Mình

Một bộ phim kinh dị xoay quanh cuộc sống đầy bí ẩn và những bí mật xung quanh gia đình Parker, một gia đình với cuộc sống vô cùng kì lạ trong một thị trấn nhỏ trong phim Là Chính Mình - We Are What We Gia đình Parkers có năm người sinh sống trong một ngồi nhà nhỏ, cũ kỹ, cuộc sống của các thành viên trong gia đình rất yên lặng, họ không tiếp xúc với bất cứ ai trong thị trấn, ba đứa con của họ lúc nào cũng bị nhốt trong nhà không cho tiếp xúc với bên ngoài, một điều đặc biệt của gia đình này trong phim Là Chính Mình - We Are What We là cuộc sống của đều diễn ra theo phong tục cổ xưa, từ cách ăn mặc, cư xử cho đến cách sống cũng như các món đồ trong nhà đều theo phong cách của xã hội ngày xưa. Trong ông Parker, người chủ của gia đình luôn sống một cách lặng lẻ và tránh xa những người xung quanh.Cho đến một ngày, vợ của ông trên đường về nhà đã bị chết một cách kì lạ trong mưa bão, sau đám tang của người vợ. Cuộc sống trong gia đình này càng ngày trở nên nặng nề và yên lặng hơn. Hai cô con gái lớn là Iris và Rose nghi ngờ về cái chết của mẹ, cũng như cả hai phát hiện ra cha của mình có những bí mật rất đáng ngờ mà ông không bao giờ tiết lộ. Cả hai cùng quyết định khám phá những bí mật tồn tại bao lâu nay trong ngôi nhà của mình, nhưng cả hai không ngờ rằng những điều bí mật mà cả hai đang cố gắng khám phá càng đáng sợ hơn gọ tưởng tượng trước đâ

Kỳ Án Truyện Tranh

Phim nói về 1 thám tử phải điều tra các vụ giết người hàng loạt có liên quan đến 1 nữ họa sĩ truyện tranh. Phim khởi chiếu 27/6 ở Hàn Quốc.

Sát Nhân Cuồng Dâm

Bị ám ảnh bởi cái chết của em gái mình, Lily Morel tìm kiếm niềm an ủi tại cộng đồng duy linh của Cassadaga. Tại đây thay vì sống khép kín, Lily lại điều tra để làm sáng tỏ những bí ẩn xung quanh cái chết bí ẩn của 1 người phụ nữ - khiến cô phải đối mặt với một kẻ giết người hàng loạt được biết đến với cái tên "Geppetto"

Săn Đuổi Bên Khe Núi

Sau khi thoát khỏi một vụ tai nạn săn bắn chết người, hai anh em trẻ tuổi Nate và Skylar chạy trốn khỏi thị trấn và phát hiện mình bị săn đuổi bởi một nhóm người lạ mặt…

Phục sinh

Nội dung: Tại trường trung học thị trấn Middletown, Eli - một học sinh bị Brandon và bạn bè cùng lớp cô lập. Eli bị ám ảnh bởi cái chết của anh trai là Devon. Một ngày kia Eli phát hiện ra rằng anh trai mình bị Brandon giết chết và xác của Devon đang bị giam giữ bởi một tên phù thủy, hắn đưa linh hồn quỷ dữ vào thân xác của Devon...Để hồi sinh Devon, cần phải có 6 linh hồn khác, Eli bắt đầu lên kế hoạch trả thù Brandon và những người có liên quan để chiếm đoạt linh hồn của họ...Kinh dị, Rùng rợn

Hòn đảo chết

Nội dung: 3 người phụ nữ xinh đẹp quyết định tìm một hòn đảo xa ngoài khơi bờ biển Maine cho kỳ nghĩ cuối tuần của mình, khi đặt chân lên một đảo hoang họ vô tình đón nhận những vị khách không mời mà đến để bắt đầu một cuộc rượt đuổi chết người.Kinh dị, Rùng rợn

Ám Ảnh Kinh Hoàng

Phim chiếu rạp tháng 9 năm 2013--------------------Lấy bối cảnh năm 1971, phim kể về câu chuyện của Ed và Lorraine Warren là một trong những người chuyên điều tra về các hiện tượng siêu nhiên nổi tiếng vào thế kỉ 20. Bộ phim nói về một gia đình bị ma ám và liên tục bị khủng bố bởi một bóng ma kinh dị. Gia đình này đã cầu xin sự giúp đỡ từ cặp đôi Warren. Tất nhiên, đây là nghề của họ nên Warren nhanh chóng nhận lời giúp đỡ. Tuy nhiên họ lại không hề biết rằng chính sự gật đầu này đã dẫn họ tiếp xúc với những thế lực siêu nhiên kì quái và trở thành một trong những vụ đáng sợ nhất mà họ từng gặp trong đời

Bóng đêm kinh hoàng 2

Xoay quanh chủ đề về ma cà rồng, Fright Night dường như tìm được mộtcách khai thác mới khá thật. Trong phim, Anton vào vai Charley Brewster – cậu chàng điển trai được nhiều cô gái theo đuổi ở trường.Nhưng tất cả những điều tốt đẹp đã kết thúc khi cậu biết được rằng,người hàng xóm mới của mình – Jerry – là một ma cà rồng. Khi cậu không thể thuyết phục được bất cứ ai tin vào những lời mình nói, kể cả mẹ của mình, Charley buộc phải tự thân tìm cách thoát khỏi con quái vật. Đơn thương độc mã, biết bao khó khăn và nguy hiểm đang chờ đợi cậu ở phía trước. Liệu kết cục sẽ ra sao?

Sự Thanh Trừng

bộ phim kinh dị : Sự Thanh Trừng

Ma Búp Bê 6

Ma Búp Bê 6

Tình Người Duyên Ma

Mak phải ra trận trong cuộc chiến tranh khi nhà Xiêm mới được gây dựng. Trên chiến trường, anh được cứu sống bởi bộ tứ Ter, Puak, Shin, Aey và trở thành bạn với họ từ đây. Khi cuộc chiến kết thúc, Mak đã mời cả bốn người bạn về nhà để thăm người vợ Nak và cậu con trai mới sinh Dang của anh. Nhưng trong làng lại có tin đồn rằng vợ của Mak đã qua đời khi sinh hạ đứa bé. Bốn người bạn của Mak quyết điều tra tường tận sự việc, nhưng liệu khi mọi chuyện được vén màn, Mak sẽ lựa chọn sự thật hay tình yêu?

Lưỡi Rìu 3

Marybeth thoát khỏi nanh vuốt của kẻ cuồng sát Victor Crowley. Sau khi biết được sự thật.... Marybeth trở về đầm lầy cùng một đội quân là các thợ săn và tay súng. Tiêu diệt Victor Crowley và để kết thúc nỗi ám ảnh trong suốt những năm qua. Giải thoát cho mình và cho tất cả...và đó là nội dung của phần 2.Phần 3 tiếp tục hành trình của đội quân vào đầm lầy ma để tìm kiếm các mảnh ghép cuối cùng và kết thúc nỗi ám ảnh của Victor Crowley đeo đám khu đầm lầy này bao năm qua

9-9-81 2013

Phim bom tấn  Kinh Dị Thái Lan

Trang [<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [>] [>>]
Bạn đã chọn phim
Chọn trực tiếp trên web
Đã chọn: 0
Tổng dung lượng: 0 GB
Tổng số lượng: 0

Xem lại đơn hàng cũ
Danh mục phim
Thống kê trực tuyến
   Đang truy cập :    28
   Tổng lượt truy cập :    1557592
Bạn đã chọn:
0 GB | 0 Phim