Sắp xếp:  Phụ đề:  Hiện thị:
Phim Bộ (Châu Âu-Mỹ)
Buồm đen
Mã số: 8650
Black Sails (2013)
Buồm đen
Phim Bo    12 GB
phụ đề Tiếng Việt
Buồm đen
  >Buồm đen
Truy tìm sát nhân - Phần 1
Mã số: 8649
The Following Season 1 (2013)
Truy tìm sát nhân - Phần 1
Phim Bo    25 GB
phụ đề Tiếng Anh phụ đề Tiếng Việt
Truy tìm sát nhân - Phần 1
  >Truy tìm sát nhân - Phần 1
Nikita - Phần 4
Mã số: 8648
Nikita Season 4 (2013)
Nikita - Phần 4
Phim Bo    15 GB
phụ đề Tiếng Anh phụ đề Tiếng Việt
Nikita - Phần 4
  >Nikita - Phần 4
Nhà văn phá án - Phần 5
Mã số: 8647
Castle Season 5 (2013)
Nhà văn phá án - Phần 5
Phim Bo    32 GB
phụ đề Tiếng Anh phụ đề Tiếng Việt
Nhà văn phá án - Phần 5
  >Nhà văn phá án - Phần 5
Nhà văn phá án - Phần 4
Mã số: 8646
Castle Season 4 (2012)
Nhà văn phá án - Phần 4
Phim Bo    32 GB
phụ đề Tiếng Việt
Nhà văn phá án - Phần 4
  >Nhà văn phá án - Phần 4
Bầu Trời Sụp Đổ Phần 3
Mã số: 8644
Falling Skies S03 Season 3
Bầu Trời Sụp Đổ Phần 3
Phim Bo    15 GB
phụ đề Tiếng Việt
Bầu Trời Sụp Đổ Phần 3
  >Bầu Trời Sụp Đổ Phần 3
Điệp Viên Vô Danh Phần 2
Mã số: 8643
XIII: The Series S02
Điệp Viên Vô Danh Phần 2
Phim Bo    30 GB
phụ đề Tiếng Việt
Điệp Viên Vô Danh Phần 2
  >Điệp Viên Vô Danh Phần 2
Huyền Thoại Atlantis Season 1
Mã số: 8642
Atlantis Season 1 S01 (2013)
Huyền Thoại Atlantis Season 1
Phim Bo    12 GB
phụ đề Tiếng Việt
Huyền Thoại Atlantis Season 1
  >Huyền Thoại Atlantis Season 1
Giải Cứu Con Tin -phần 1
Mã số: 8641
Hostages phần 1
Giải Cứu Con Tin -phần 1
Phim Bo    12 GB
phụ đề Tiếng Việt
Giải Cứu Con Tin -phần 1
  >Giải Cứu Con Tin -phần 1
Homeland -phần 3
Mã số: 8640
Tổ Quốc Phần 3
Homeland -phần 3
Phim Bo    15 GB
phụ đề Tiếng Việt
Homeland -phần 3
  >Homeland -phần 3
Dưới mái vòm - Phần 1
Mã số: 8639
Under The Dome Sason 1 (2013)
Dưới mái vòm - Phần 1
Phim Bo    20 GB
phụ đề Tiếng Việt
Dưới mái vòm - Phần 1
  >Dưới mái vòm - Phần 1
24 Giờ Chống Khủng Bố 8
Mã số: 8638
24 - Season 8 (2010)
24 Giờ Chống Khủng Bố 8
Phim Bo    30 GB
phụ đề Tiếng Việt
24 Giờ Chống Khủng Bố 8
  >24 Giờ Chống Khủng Bố 8
24 Giờ Chống Khủng Bố 7
Mã số: 8637
24 - Season 7 (2009)
24 Giờ Chống Khủng Bố 7
Phim Bo    30 GB
phụ đề Tiếng Việt
24 Giờ Chống Khủng Bố 7
  >24 Giờ Chống Khủng Bố 7
24 Giờ Chống Khủng Bố 6
Mã số: 8636
24 - Season 6 (2007)
24 Giờ Chống Khủng Bố 6
Phim Bo    28 GB
phụ đề Tiếng Việt
24 Giờ Chống Khủng Bố 6
  >24 Giờ Chống Khủng Bố 6
24 Giờ Chống Khủng Bố 5
Mã số: 8635
24 - Season 5 (2006)
24 Giờ Chống Khủng Bố 5
Phim Bo    28 GB
phụ đề Tiếng Việt
24 Giờ Chống Khủng Bố 5
  >24 Giờ Chống Khủng Bố 5
24 Giờ Chống Khủng Bố 4
Mã số: 8634
24 - Season 4 (2005)
24 Giờ Chống Khủng Bố 4
Phim Bo    30 GB
phụ đề Tiếng Việt
24 Giờ Chống Khủng Bố 4
  >24 Giờ Chống Khủng Bố 4
24 Giờ Chống Khủng Bố 3
Mã số: 8633
24 - Season 3 (2003)
24 Giờ Chống Khủng Bố 3
Phim Bo    15 GB
phụ đề Tiếng Việt
24 Giờ Chống Khủng Bố 3
  >24 Giờ Chống Khủng Bố 3
24 Giờ Chống Khủng Bố 2
Mã số: 8632
24 - Season 2 (2002)
24 Giờ Chống Khủng Bố 2
Phim Bo    28 GB
phụ đề Tiếng Việt
24 Giờ Chống Khủng Bố 2
  >24 Giờ Chống Khủng Bố 2
24 Giờ Chống Khủng Bố 1
Mã số: 8631
24 - Season 1 (2001)
24 Giờ Chống Khủng Bố 1
Phim Bo    31 GB
phụ đề Tiếng Việt
24 Giờ Chống Khủng Bố 1
  >24 Giờ Chống Khủng Bố 1
Cha đã gặp mẹ của các con thế nào 8
Mã số: 8630
How I Met Your Mother Season 8 (2012)
Cha đã gặp mẹ của các con thế nào 8
Phim Bo    22 GB
phụ đề Tiếng Anh phụ đề Tiếng Việt
Cha đã gặp mẹ của các con thế nào 8
  >Cha đã gặp mẹ của các con thế nào 8
Cha đã gặp mẹ của các con thế nào 7
Mã số: 8629
How I Met Your Mother Season 7 (2011)
Cha đã gặp mẹ của các con thế nào 7
Phim Bo    20 GB
phụ đề Tiếng Anh phụ đề Tiếng Việt
Cha đã gặp mẹ của các con thế nào 7
  >Cha đã gặp mẹ của các con thế nào 7
Cha đã gặp mẹ của các con thế nào 5
Mã số: 8627
How I Met Your Mother Season 5 (2009)
Cha đã gặp mẹ của các con thế nào 5
Phim Bo    13 GB
phụ đề Tiếng Anh phụ đề Tiếng Việt
Cha đã gặp mẹ của các con thế nào 5
  >Cha đã gặp mẹ của các con thế nào 5
Fringe -phần 5
Mã số: 8626
Fringe Season 5 (2012)
Fringe -phần 5
Phim Bo    22 GB
phụ đề Tiếng Việt
Fringe -phần 5
  >Fringe -phần 5
The Walking Dead -phần 4
Mã số: 8625
Xác sống -phần 4
The Walking Dead -phần 4
hd720   35 GB
phụ đề Tiếng Việt
The Walking Dead -phần 4
  >The Walking Dead -phần 4
Mũi Tên Xanh phần 2
Mã số: 8624
Arrow S02 (2013)
Mũi Tên Xanh phần 2
Phim Bo    30 GB
phụ đề Tiếng Việt
Mũi Tên Xanh phần 2
  >Mũi Tên Xanh phần 2
Trả đũa phần 4
Mã số: 8623
Strike Back S04
Trả đũa phần 4
Phim Bo    15 GB
phụ đề Tiếng Việt
Trả đũa phần 4
  >Trả đũa phần 4
Cha đã gặp mẹ của các con thế nào 4
Mã số: 8622
How I Met Your Mother Season 4 (2008)
Cha đã gặp mẹ của các con thế nào 4
Phim Bo    31 GB
phụ đề Tiếng Anh phụ đề Tiếng Việt
Cha đã gặp mẹ của các con thế nào 4
  >Cha đã gặp mẹ của các con thế nào 4
Cha đã gặp mẹ của các con thế nào -3
Mã số: 8621
How I Met Your Mother Season 3 (2007)
Cha đã gặp mẹ của các con thế nào -3
Phim Bo    12 GB
phụ đề Tiếng Anh phụ đề Tiếng Việt
Cha đã gặp mẹ của các con thế nào -3
  >Cha đã gặp mẹ của các con thế nào -3
Cha đã gặp mẹ của các con thế nào 2
Mã số: 8620
How I Met Your Mother Season 2 (2006)
Cha đã gặp mẹ của các con thế nào 2
Phim Bo    15 GB
phụ đề Tiếng Anh phụ đề Tiếng Việt
Cha đã gặp mẹ của các con thế nào 2
  >Cha đã gặp mẹ của các con thế nào 2
Cha đã gặp mẹ của các con thế nào 1
Mã số: 8619
How I Met Your Mother Season 1 (2005)
Cha đã gặp mẹ của các con thế nào 1
Phim Bo    12 GB
phụ đề Tiếng Việt
Cha đã gặp mẹ của các con thế nào 1
  >Cha đã gặp mẹ của các con thế nào 1
Câu chuyện kinh dị Mỹ - Phần 2
Mã số: 8618
American Horror Story Season 2
Câu chuyện kinh dị Mỹ - Phần 2
Phim Bo    15 GB
phụ đề Tiếng Việt
Câu chuyện kinh dị Mỹ - Phần 2
  >Câu chuyện kinh dị Mỹ - Phần 2
Câu chuyện kinh dị Mỹ - Phần 1
Mã số: 8617
American Horror Story Season 1 (2011)
Câu chuyện kinh dị Mỹ - Phần 1
Phim Bo    20 GB
phụ đề Tiếng Anh phụ đề Tiếng Việt
Câu chuyện kinh dị Mỹ - Phần 1
  >Câu chuyện kinh dị Mỹ - Phần 1
Những tội ác của gia đình Borgias
Mã số: 8616
The Borgias Season 1 (2011)
Những tội ác của gia đình Borgias
Phim Bo    22 GB
phụ đề Tiếng Việt
Những tội ác của gia đình Borgias
  >Những tội ác của gia đình Borgias
Huyền thoại Vikings - Phần 1
Mã số: 8615
Vikings Seasons 1 (2013)
Huyền thoại Vikings - Phần 1
Phim Bo    18 GB
phụ đề Tiếng Anh phụ đề Tiếng Việt
Huyền thoại Vikings - Phần 1
  >Huyền thoại Vikings - Phần 1
Kinh thánh
Mã số: 8614
The Bible (2013)
Kinh thánh
Phim Bo    40 GB
phụ đề Tiếng Anh phụ đề Tiếng Việt
Kinh thánh
  >Kinh thánh
Luật sư tay chơi - Phần 2
Mã số: 8613
Suits Season 2 (2012)
Luật sư tay chơi - Phần 2
Phim Bo    25 GB
phụ đề Tiếng Anh phụ đề Tiếng Việt
Luật sư tay chơi - Phần 2
  >Luật sư tay chơi - Phần 2
Luật sư tay chơi - Phần 1
Mã số: 8612
Suits Season 1 (2011)
Luật sư tay chơi - Phần 1
Phim Bo    15 GB
phụ đề Tiếng Anh phụ đề Tiếng Việt
Luật sư tay chơi - Phần 1
  >Luật sư tay chơi - Phần 1
Kẻ tình nghi - Phần 2
Mã số: 8611
Person of Interest Season 2 (2012)
Kẻ tình nghi - Phần 2
Phim Bo    25 GB
phụ đề Tiếng Anh phụ đề Tiếng Việt
Kẻ tình nghi - Phần 2
  >Kẻ tình nghi - Phần 2
Kẻ tình nghi - Phần 1
Mã số: 8610
Person of Interest Season 1 (2011)
Kẻ tình nghi - Phần 1
Phim Bo    22 GB
phụ đề Tiếng Anh phụ đề Tiếng Việt
Kẻ tình nghi - Phần 1
  >Kẻ tình nghi - Phần 1
Săn lùng quái vật - Phần 2
Mã số: 8609
Grimm Season 2 (2012)
Săn lùng quái vật - Phần 2
Phim Bo    30 GB
phụ đề Tiếng Anh phụ đề Tiếng Việt
Săn lùng quái vật - Phần 2
  >Săn lùng quái vật - Phần 2
Cuộc chiến ngai vàng - Phần 3
Mã số: 8608
Game of Thrones Season 3 (2013)
Cuộc chiến ngai vàng - Phần 3
Phim Bo    25 GB
phụ đề Tiếng Anh phụ đề Tiếng Việt
Cuộc chiến ngai vàng - Phần 3
  >Cuộc chiến ngai vàng - Phần 3
Bánh xe địa ngục - Phần 2
Mã số: 8607
Hell on Wheels Seson 2 (2012)
Bánh xe địa ngục - Phần 2
Phim Bo    17 GB
phụ đề Tiếng Anh phụ đề Tiếng Việt
Bánh xe địa ngục - Phần 2
  >Bánh xe địa ngục - Phần 2
Bánh xe địa ngục - Phần 1
Mã số: 8606
Hell on Wheels Season 1 (2011)
Bánh xe địa ngục - Phần 1
Phim Bo    16 GB
phụ đề Tiếng Anh phụ đề Tiếng Việt
Bánh xe địa ngục - Phần 1
  >Bánh xe địa ngục - Phần 1
Sát nhân máu lạnh - Phần 1
Mã số: 8605
Hannibal Season 1 (2013)
Sát nhân máu lạnh - Phần 1
Phim Bo    21 GB
phụ đề Tiếng Anh phụ đề Tiếng Việt
Sát nhân máu lạnh - Phần 1
  >Sát nhân máu lạnh - Phần 1
Lực lượng kháng chiến - Phần 1
Mã số: 8604
Defiance Season 1 (2013)
Lực lượng kháng chiến - Phần 1
Phim Bo    23 GB
phụ đề Tiếng Anh phụ đề Tiếng Việt
Lực lượng kháng chiến - Phần 1
  >Lực lượng kháng chiến - Phần 1
Nhà văn phá án - Phần 3
Mã số: 8603
Castle Season 3 (2011)
Nhà văn phá án - Phần 3
Phim Bo    33 GB
phụ đề Tiếng Anh phụ đề Tiếng Việt
Nhà văn phá án - Phần 3
  >Nhà văn phá án - Phần 3
Nhà văn phá án - Phần 2
Mã số: 8602
Castle Season 2 (2010)
Nhà văn phá án - Phần 2
Phim Bo    28 GB
phụ đề Tiếng Việt
Nhà văn phá án - Phần 2
  >Nhà văn phá án - Phần 2
Nhà văn phá án - Phần 1
Mã số: 8601
Castle Season 1 (2009)
Nhà văn phá án - Phần 1
Phim Bo    15 GB
phụ đề Tiếng Anh phụ đề Tiếng Việt
Nhà văn phá án - Phần 1
  >Nhà văn phá án - Phần 1
Hoán vị - Phần 1
Mã số: 8600
Orphan Black Season 1 (2013)
Hoán vị - Phần 1
Phim Bo    18 GB
phụ đề Tiếng Anh phụ đề Tiếng Việt
Hoán vị - Phần 1
  >Hoán vị - Phần 1
Supernatural Season 8 (2012)
Mã số: 8599
Supernatural Season 8 (2012)
Supernatural Season 8 (2012)
Phim Bo    31 GB
phụ đề Tiếng Anh phụ đề Tiếng Việt
Supernatural Season 8 (2012)
  >Supernatural Season 8 (2012)
Sa ngã - Phần 1
Mã số: 8598
The Fall Season 1 (2013)
Sa ngã - Phần 1
Phim Bo    26 GB
phụ đề Tiếng Anh phụ đề Tiếng Việt
Sa ngã - Phần 1
  >Sa ngã - Phần 1
Spartacus: War of The Damned (2013)
Mã số: 8597
Spartacus: War of The Damned - Third Season
Spartacus: War of The Damned (2013)
hd720   18 GB
phụ đề Tiếng Việt
Spartacus: War of The Damned (2013)
  >Spartacus: War of The Damned (2013)
Nhật ký ma cà rồng - Phần 3
Mã số: 8596
The Vampire Diaries Season 3 (2011)
Nhật ký ma cà rồng - Phần 3
hd720   30 GB
phụ đề Tiếng Anh phụ đề Tiếng Việt
Nhật ký ma cà rồng - Phần 3
  >Nhật ký ma cà rồng - Phần 3
Nhật ký ma cà rồng - Phần 2
Mã số: 8595
The Vampire Diaries Season 2 (2010)
Nhật ký ma cà rồng - Phần 2
hd720   30 GB
phụ đề Tiếng Anh phụ đề Tiếng Việt
Nhật ký ma cà rồng - Phần 2
  >Nhật ký ma cà rồng - Phần 2
Nhật ký ma cà rồng - Phần 1
Mã số: 8594
The Vampire Diaries Season 1 (2009)
Nhật ký ma cà rồng - Phần 1
hd720   40 GB
phụ đề Tiếng Anh phụ đề Tiếng Việt
Nhật ký ma cà rồng - Phần 1
  >Nhật ký ma cà rồng - Phần 1
XIII: The Series (2011)
Mã số: 8593
XIII: The Series (2011)
XIII: The Series (2011)
hd720   20 GB
phụ đề Tiếng Anh phụ đề Tiếng Việt
XIII: The Series (2011)
  >XIII: The Series (2011)
True Blood -phần 4
Mã số: 8592
True Blood Season 4 (2011)
True Blood -phần 4
hd720   27 GB
phụ đề Tiếng Anh phụ đề Tiếng Việt
True Blood -phần 4
  >True Blood -phần 4
True Blood-phần 3
Mã số: 8591
True Blood Season 3 (2010)
True Blood-phần 3
hd720   30 GB
phụ đề Tiếng Anh phụ đề Tiếng Việt
True Blood-phần 3
  >True Blood-phần 3
True Blood -phần 2
Mã số: 8590
True Blood Season 2 (2009)
True Blood -phần 2
hd720   40 GB
phụ đề Tiếng Anh phụ đề Tiếng Việt
True Blood -phần 2
  >True Blood -phần 2
True Blood -phần 1
Mã số: 8589
True Blood Season 1 (2008)
True Blood -phần 1
hd720   40 GB
phụ đề Tiếng Anh phụ đề Tiếng Việt
True Blood -phần 1
  >True Blood -phần 1
Buồm đen

Buồm đen, bộ phim kể về thuyền hải tặc của Captain Flint đi tìm kiếm kho báu, phim được coi là bản nâng cấp của spartacus về mưu lược nhưng ko thiếu những cảnh quay "mãn nhãn" từ đạo diễn nổi tiếng Michael Bay và các cảnh quay "nóng bỏng" của các diễn viên 

Truy tìm sát nhân - Phần 1

Nội dung: Khi tên giết người hàng loạt khét tiếng Joe Carroll thoát án tử hình và tiếp tục một loạt giết người mới, FBI cho gọi cựu đặc vụ Ryan Hardy để tham khảo ý kiến ​​về trường hợp này. Hardy là chịu có công cho vụ bắt Carroll chín năm trước, giờ đã ẩn dật tránh ánh mắt soi mói của dư luận. Hardy biết hắn ta tốt hơn so với bất cứ ai, anh có lẽ là người duy nhất phù hợp với tâm lý và trí tuệ của Carroll. Nhưng anh chàng Ryan Hardy ngày trước, người đã phá các phi vụ của Carroll các năm trước đây không còn là Ryan Hardy ngày hôm nay. Tổn thương cả về thể chất và tinh thần trong cuộc theo đuổi của kẻ giết người hàng loạt này, Hardy không muốn tham gia nhiều vào vụ này. Ông làm việc và phối hợp chặt chẽ với một nhóm nhân viên FBI, những người xem Hardy là một cục nợ chứ không phải một tài sản.Thu gọnHình sự, Tâm lý, Bí ẩn

Nikita - Phần 4

Nội dung: Câu chuyện xoay quanh một tổ chức mật có tên gọi Division. Hoạt động dưới danh nghĩa của chính phủ, Division thu thập những người trẻ đã từng “nhúng chàm”, xóa sạch quá khứ và đào tạo họ thành những sát thủ, gián điệp.Nikita (Maggie Q thủ vai) là người đầu tiên trốn thoát khỏi tổ chức. Sau khi nhận ra bản chất của Division, cùng với cái chết của người yêu, cô luôn nung nấu quyết tâm giải cứu những người còn lại. Chính thức khai chiến với Division, đứng đầu là Percy, Nikita bắt đầu phá hỏng từng điệp vụ của họ. Cô phải đối đầu với đặc vụ Michael – người từng đào luyện cô trở thành một sát thủ “xuất quỷ nhập thần”. Cùng thời gian này, Division tuyển được người mới: một cô gái trẻ tên Alex. Liệu Alex có trở thành “Nikita thứ hai” hoặc sẽ biến thành công cụ giết người cho tổ chức? Nikita bắt đầu kế hoạch phá sập Division như thế nào? Ai là người sẽ sát cánh cùng cô?Thu gọnHành động, Hình sự, Tâm lý

Nhà văn phá án - Phần 5

Nội dung: Richard "Rick" Castle là một nhà văn trinh thám nổi tiếng, bị cảnh sát New York điều tra về một vụ sát nhân hàng loạt được cho là bắt chước từ những cuốn tiểu thuyết của anh. Trong thời gian bị điều tra, anh gặp nữ thám tử xinh đẹp Kate Beckett và có cảm hứng viết trở lại, anh quyết định dùng hình tượng nữ thám tử cho loạt tiểu thuyết tiếp theo của mình. Thông qua mối quan hệ của mình, Rick được cho phép trở thành cố vấn viên cho cơ quan cảnh sát New York điều tra các vụ giết người đồng thời trở thành trợ lý cho Beckett để thu thập tư liệu cho cuốn tiểu thuyết mới.Hài, Hình sự, Tâm lý

Nhà văn phá án - Phần 4

Nội dung: Richard "Rick" Castle là một nhà văn trinh thám nổi tiếng, bị cảnh sát New York điều tra về một vụ sát nhân hàng loạt được cho là bắt chước từ những cuốn tiểu thuyết của anh. Trong thời gian bị điều tra, anh gặp nữ thám tử xinh đẹp Kate Beckett và có cảm hứng viết trở lại, anh quyết định dùng hình tượng nữ thám tử cho loạt tiểu thuyết tiếp theo của mình. Thông qua mối quan hệ của mình, Rick được cho phép trở thành cố vấn viên cho cơ quan cảnh sát New York điều tra các vụ giết người đồng thời trở thành trợ lý cho Beckett để thu thập tư liệu cho cuốn tiểu thuyết mới.Hài, Hình sự, Tâm lý

Bầu Trời Sụp Đổ Phần 3

Falling Skies mở đầu với khung cảnh hoang tàn sau cuộc tấn công của người ngoài hành tinh làm cho nhiều nơi trên thế giới hoàn toàn bị tê liệt. Sáu tháng kể từ cuộc đổ bộ đầu tiên, một vài người sống sót đã liên kết với nhau ở bên ngoài các thành phố chính yếu để bắt đầu một nhiệm vụ khó khăn là chống trả lại. Mỗi ngày trôi qua là một cuộc thử nghiệm sống còn khi những quân nhân là dân thường phải làm việc để bảo vệ mọi người trong khi chuẩn bị chiến dịch nổi loạn chống lại bọn ngoài hành tinh xâm lược.

Điệp Viên Vô Danh Phần 2

Bộ phim bắt đầu bằng một chuỗi các sự kiện liên tiếp nhau khi Nữ Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị ám sát. Ba tháng sau, một người đàn ông trôi dạt vào bờ biển với ký ức bị xóa sạch và cổ anh ta có dấu XIII. Liệu XIII và vụ ám sát có liên quan gì đến nhau?XIII là câu chuyện về cuộc tìm kiếm nhân dạng thật sự của một người đàn ông. Được đặt tên theo chữ số La Mã xăm trên cổ, XIII là một cựu đặc nhiệm bí mật không nhớ gì về quá khứ của mình. Bị một tổ chức chống Chính phủ bí mật săn đuổi, XIII phải tìm ra những manh mối để giải đáp cho câu hỏi mình là ai. Và bí mật anh ta nắm giữ cũng khiến anh trở nên có giá trị và gặp nguy hiểm. Để có được thông tin, XIII phải nhận những nhiệm vụ từ những người anh không thể tin tưởng bao gồm cả cựu Tổng thống Sheridan, người cũng có thể là một kẻ phản bội. Thêm rắc rối nữa là XIII bị giằng xé giữa 2 người phụ nữ: Sam, bạn và cũng là đồng minh của anh, và Jones, một phụ nữ bí ẩn, cận vệ của Tổng thống đương nhiệm và cũng là người XIII đã từng có liên quan. Âm mưu, bí mật và sự nghi ngờ: Thế giới của XIII là một thế giới cực kỳ nguy hiểm.

Huyền Thoại Atlantis Season 1

Trên đường đi tìm người bố mất tích, Jason - chàng trai thời hiện đại vô tình lạc vào một vùng đất bí ẩn - Atlantis - thành phố cổ xưa, thế giới của những sinh vật thần thoại: Medusa, Quái Vật Nhân Ngưu Minotaur... và cả những công trình được đồn đại là do người khổng lồ xây dựng nên. Nhưng không may cho Jason, đây cũng là thời điểm mà Atlantis tổ chức một nghi lễ hiến tế. Cuộc phiêu lưu của Jason được bắt đầu từ đây... Nếu bạn là một người yêu thích những câu chuyện thần thoại cổ đại, đây chắc chắn là series bạn không thể bỏ qua

Giải Cứu Con Tin -phần 1

Cuộc đua gay cấn bắt đầu trước cuộc phẫu thuật cho tổng thống Mỹ. Là người nắm giữ toàn bộ mạng sống của Tổng Thống, nên bác sĩ Ellen Sanders và gia đình cô đã bị 1 nhóm người bắt giữ làm con tin. Bọn chúng đe dọa nếu cô không ám sát tổng thống trong khi phẫu thuật thì chúng sẽ giết hết gia đình cô. Nhưng kỳ lạ một điều, toàn bộ chúng đều để lộ mặt thật. Một trong số đó còn là đặc vụ FBI kỳ cựu. Vậy bí mật đằng sau vụ ám sát này là gì? Hay còn tồn tại một âm mưu chính trị nào khác?

Homeland -phần 3

Homeland -phần 3

Dưới mái vòm - Phần 1

Nội dung: Trong một ngày thu yên bình, thị trấn Chesters Mills bỗng bị bao phủ bởi một mái vòm khổng lồ vô hình. Nhưng chiếc máy bay bay lượn trên bầu trời đâm vào nó vỡ vụn ra thành từng mảnh và nổ tung, cánh tay của một người làm vườn nào đó bị cắt rời ra khi chiếc mái vòm chạm xuống đất. Những người có công việc ở thành phố bên cạnh không thể quay trở lại nhà mình được, bị chia cách bởi chiếc mái vòm trong suốt đó. Không một ai có thể xác định được mái vòm kia là gì, nó tới từ đâu và bao giờ nó mới biến mất.Tâm lý, Kinh dị, Bí ẩn

24 Giờ Chống Khủng Bố 8

Đặc nhiệm Jack Bauer đã nghỉ việc ở CTU - Đơn vi đặc nhiệm chống khủng bố và đang chuẩn bị về Los Angeles để sống cùng con cháu. Tuy nhiên một kẻ bán tin đã bất ngờ tìm đến Jack và yêu cầu giúp đỡ. Đổi lại hắn sẽ cung cấp thông tin về một vụ ám sát rất nghiêm trọng mà mục tiêu là Tổng thống Cộng hòa Hồi giáo Hassan đang tham dự vòng đàm phán hòa bình ở Liên Hợp quốc.Âm mưu ám sát không thành nhưng đó mới chỉ là khởi đầu của một âm mưu khủng bố quốc tế. Jack Bauer và đồng đội của mình ở CTU lại phải trải qua một ngày đấu trí căng thẳng với bọn khủng bố. Liệu lần này Jack có thành công. Ước mơ đoàn tụ gia đình, sống một cuộc sống bình thường của anh có thành hiện thực?Special Thanks to T.Pham

24 Giờ Chống Khủng Bố 7

Là sản phẩm giải trí truyền hình, “24” là một trong những tác phẩm kinh điển của đẳng cấp cao về dựng phim, phối hợp với sự nhuần nhuyễn và hoàn hảo trong thủ thuật xử lý kịch bản. Phim được phát hành thông qua Fox Network, trình chiếu đầu tiên vào ngày 6-11-2001. Mỗi bộ (gồm có 24 tập, mỗi tập 60 phút) trong “24” đều nói về những sự cố xảy ra trong 24 giờ (mỗi giờ trôi qua là một tập phim) của viên chức an ninh liên bang Jack Bauer (diễn viên Kiefer Sutherland) với những sự kiện dồn dập tại Đơn vị chống khủng bố Los Angeles (CTU).

24 Giờ Chống Khủng Bố 6

Là sản phẩm giải trí truyền hình, “24” là một trong những tác phẩm kinh điển của đẳng cấp cao về dựng phim, phối hợp với sự nhuần nhuyễn và hoàn hảo trong thủ thuật xử lý kịch bản. Phim được phát hành thông qua Fox Network, trình chiếu đầu tiên vào ngày 6-11-2001. Mỗi bộ (gồm có 24 tập, mỗi tập 60 phút) trong “24” đều nói về những sự cố xảy ra trong 24 giờ (mỗi giờ trôi qua là một tập phim) của viên chức an ninh liên bang Jack Bauer (diễn viên Kiefer Sutherland) với những sự kiện dồn dập tại Đơn vị chống khủng bố Los Angeles (CTU).

24 Giờ Chống Khủng Bố 5

Là sản phẩm giải trí truyền hình, “24” là một trong những tác phẩm kinh điển của đẳng cấp cao về dựng phim, phối hợp với sự nhuần nhuyễn và hoàn hảo trong thủ thuật xử lý kịch bản. Phim được phát hành thông qua Fox Network, trình chiếu đầu tiên vào ngày 6-11-2001. Mỗi bộ (gồm có 24 tập, mỗi tập 60 phút) trong “24” đều nói về những sự cố xảy ra trong 24 giờ (mỗi giờ trôi qua là một tập phim) của viên chức an ninh liên bang Jack Bauer (diễn viên Kiefer Sutherland) với những sự kiện dồn dập tại Đơn vị chống khủng bố Los Angeles (CTU).

24 Giờ Chống Khủng Bố 4

Là sản phẩm giải trí truyền hình, “24” là một trong những tác phẩm kinh điển của đẳng cấp cao về dựng phim, phối hợp với sự nhuần nhuyễn và hoàn hảo trong thủ thuật xử lý kịch bản. Phim được phát hành thông qua Fox Network, trình chiếu đầu tiên vào ngày 6-11-2001. Mỗi bộ (gồm có 24 tập, mỗi tập 60 phút) trong “24” đều nói về những sự cố xảy ra trong 24 giờ (mỗi giờ trôi qua là một tập phim) của viên chức an ninh liên bang Jack Bauer (diễn viên Kiefer Sutherland) với những sự kiện dồn dập tại Đơn vị chống khủng bố Los Angeles (CTU).

24 Giờ Chống Khủng Bố 3

Là sản phẩm giải trí truyền hình, “24” là một trong những tác phẩm kinh điển của đẳng cấp cao về dựng phim, phối hợp với sự nhuần nhuyễn và hoàn hảo trong thủ thuật xử lý kịch bản. Phim được phát hành thông qua Fox Network, trình chiếu đầu tiên vào ngày 6-11-2001. Mỗi bộ (gồm có 24 tập, mỗi tập 60 phút) trong “24” đều nói về những sự cố xảy ra trong 24 giờ (mỗi giờ trôi qua là một tập phim) của viên chức an ninh liên bang Jack Bauer (diễn viên Kiefer Sutherland) với những sự kiện dồn dập tại Đơn vị chống khủng bố Los Angeles (CTU).

24 Giờ Chống Khủng Bố 2

Là sản phẩm giải trí truyền hình, “24” là một trong những tác phẩm kinh điển của đẳng cấp cao về dựng phim, phối hợp với sự nhuần nhuyễn và hoàn hảo trong thủ thuật xử lý kịch bản. Phim được phát hành thông qua Fox Network, trình chiếu đầu tiên vào ngày 6-11-2001. Mỗi bộ (gồm có 24 tập, mỗi tập 60 phút) trong “24” đều nói về những sự cố xảy ra trong 24 giờ (mỗi giờ trôi qua là một tập phim) của viên chức an ninh liên bang Jack Bauer (diễn viên Kiefer Sutherland) với những sự kiện dồn dập tại Đơn vị chống khủng bố Los Angeles (CTU).

24 Giờ Chống Khủng Bố 1

Là sản phẩm giải trí truyền hình, “24” là một trong những tác phẩm kinh điển của đẳng cấp cao về dựng phim, phối hợp với sự nhuần nhuyễn và hoàn hảo trong thủ thuật xử lý kịch bản. Phim được phát hành thông qua Fox Network, trình chiếu đầu tiên vào ngày 6-11-2001. Mỗi bộ (gồm có 24 tập, mỗi tập 60 phút) trong “24” đều nói về những sự cố xảy ra trong 24 giờ (mỗi giờ trôi qua là một tập phim) của viên chức an ninh liên bang Jack Bauer (diễn viên Kiefer Sutherland) với những sự kiện dồn dập tại Đơn vị chống khủng bố Los Angeles (CTU).

Cha đã gặp mẹ của các con thế nào 8

Nội dung: How I Met Your Mother là chương trình hài của Mỹ được chiếu lần đầu trên kênh CBS vào ngày 19/9/2005. Chương trình được viết bởi Craig Thomas và Carter Bays.Câu chuyện bắt đầu vào năm 2030, khi ông bố Ted Mosby, kể lại cho các con của mình về những sự kiện dẫn đến cuộc gặp mặt giữa anh và vợ mình.Quay lại năm 2005, khi anh chàng kĩ sư 27 tuổi, Ted cảm thấy muốn kết hôn sau khi cậu bạn cùng phòng, Marshall đính hôn với cô bạn thân từ thời đại học của anh, Lily sau 9 năm hẹn hò lãng mạn. Với sự giúp đỡ của "chuyên gia tán gái" Barney, Ted đã gặp phải tiếng sét ái tình với Robin, những tưởng đó là người phụ nữ của đời mình, nhưng rốt cục lại là "dì" Robin của hai đứa nhỏ. Và rồi, ông bố Ted của chúng lại tiếp tục hành trình tìm kiếm cùng với sự giúp đỡ của 4 người bạn.Mỗi tập phim là một câu chuyện nhỏ, dí dỏm và vui nhộn, mang đến cho các bạn những tràng cười sảng khoái và thư giãn, đồng thời cũng ẩn chứa nhiều thông điệp ý nghĩa.

Cha đã gặp mẹ của các con thế nào 7

Nội dung: How I Met Your Mother là chương trình hài của Mỹ được chiếu lần đầu trên kênh CBS vào ngày 19/9/2005. Chương trình được viết bởi Craig Thomas và Carter Bays.Câu chuyện bắt đầu vào năm 2030, khi ông bố Ted Mosby, kể lại cho các con của mình về những sự kiện dẫn đến cuộc gặp mặt giữa anh và vợ mình.Quay lại năm 2005, khi anh chàng kĩ sư 27 tuổi, Ted cảm thấy muốn kết hôn sau khi cậu bạn cùng phòng, Marshall đính hôn với cô bạn thân từ thời đại học của anh, Lily sau 9 năm hẹn hò lãng mạn. Với sự giúp đỡ của "chuyên gia tán gái" Barney, Ted đã gặp phải tiếng sét ái tình với Robin, những tưởng đó là người phụ nữ của đời mình, nhưng rốt cục lại là "dì" Robin của hai đứa nhỏ. Và rồi, ông bố Ted của chúng lại tiếp tục hành trình tìm kiếm cùng với sự giúp đỡ của 4 người bạn.Mỗi tập phim là một câu chuyện nhỏ, dí dỏm và vui nhộn, mang đến cho các bạn những tràng cười sảng khoái và thư giãn, đồng thời cũng ẩn chứa nhiều thông điệp ý nghĩa.

Cha đã gặp mẹ của các con thế nào 5

Nội dung: How I Met Your Mother là chương trình hài của Mỹ được chiếu lần đầu trên kênh CBS vào ngày 19/9/2005. Chương trình được viết bởi Craig Thomas và Carter Bays.Câu chuyện bắt đầu vào năm 2030, khi ông bố Ted Mosby, kể lại cho các con của mình về những sự kiện dẫn đến cuộc gặp mặt giữa anh và vợ mình.Quay lại năm 2005, khi anh chàng kĩ sư 27 tuổi, Ted cảm thấy muốn kết hôn sau khi cậu bạn cùng phòng, Marshall đính hôn với cô bạn thân từ thời đại học của anh, Lily sau 9 năm hẹn hò lãng mạn. Với sự giúp đỡ của "chuyên gia tán gái" Barney, Ted đã gặp phải tiếng sét ái tình với Robin, những tưởng đó là người phụ nữ của đời mình, nhưng rốt cục lại là "dì" Robin của hai đứa nhỏ. Và rồi, ông bố Ted của chúng lại tiếp tục hành trình tìm kiếm cùng với sự giúp đỡ của 4 người bạn.Mỗi tập phim là một câu chuyện nhỏ, dí dỏm và vui nhộn, mang đến cho các bạn những tràng cười sảng khoái và thư giãn, đồng thời cũng ẩn chứa nhiều thông điệp ý nghĩa.

Fringe -phần 5

Nội dung: Nội dung xoay quanh 1 đội FBI ở Boston,với mật vụ đặc biệt Olivia Dunham, nhà khoa học hơi điên tên Walter Bishop và con trai ông,cũng là 1 tiến sĩ hóa học.Bộ 3 này tham gia điều tra vào 1 loạt các vụ việc kì lạ ,chủ yếu nằm trong lĩnh vực Fringe Science (khoa học giả tưởng) như: các căn bệnh hay virus cực hiếm, các khả năng về tâm linh (psytric abilities) hay transhuman ,teleportation,...Mà mọi đầu mối trong các vụ này đều dẫn về 1 mối đó là "The Pattern" (ví dụ như có 1 vụ đứa bé mới sinh bị già đi cực nhanh và chết trong vài giờ).

The Walking Dead -phần 4

The Walking Dead -phần 4

Mũi Tên Xanh phần 2

Mũi Tên Xanh phần 2-----------------------------------Dựa trên bộ comic Green Arrow, nói về chàng tỷ phú Oliver Queen lạc trên hoang đảo và vô tình trở thành Mũi Tên Xanh, chuyên thực thi công lý... 

Trả đũa phần 4

.

Cha đã gặp mẹ của các con thế nào 4

Nội dung: How I Met Your Mother là chương trình hài của Mỹ được chiếu lần đầu trên kênh CBS vào ngày 19/9/2005. Chương trình được viết bởi Craig Thomas và Carter Bays.Câu chuyện bắt đầu vào năm 2030, khi ông bố Ted Mosby, kể lại cho các con của mình về những sự kiện dẫn đến cuộc gặp mặt giữa anh và vợ mình.Quay lại năm 2005, khi anh chàng kĩ sư 27 tuổi, Ted cảm thấy muốn kết hôn sau khi cậu bạn cùng phòng, Marshall đính hôn với cô bạn thân từ thời đại học của anh, Lily sau 9 năm hẹn hò lãng mạn. Với sự giúp đỡ của "chuyên gia tán gái" Barney, Ted đã gặp phải tiếng sét ái tình với Robin, những tưởng đó là người phụ nữ của đời mình, nhưng rốt cục lại là "dì" Robin của hai đứa nhỏ. Và rồi, ông bố Ted của chúng lại tiếp tục hành trình tìm kiếm cùng với sự giúp đỡ của 4 người bạn.Mỗi tập phim là một câu chuyện nhỏ, dí dỏm và vui nhộn, mang đến cho các bạn những tràng cười sảng khoái và thư giãn, đồng thời cũng ẩn chứa nhiều thông điệp ý nghĩa.Thu gọnHài, Tình cảm

Cha đã gặp mẹ của các con thế nào -3

Nội dung: How I Met Your Mother là chương trình hài của Mỹ được chiếu lần đầu trên kênh CBS vào ngày 19/9/2005. Chương trình được viết bởi Craig Thomas và Carter Bays.Câu chuyện bắt đầu vào năm 2030, khi ông bố Ted Mosby, kể lại cho các con của mình về những sự kiện dẫn đến cuộc gặp mặt giữa anh và vợ mình.Quay lại năm 2005, khi anh chàng kĩ sư 27 tuổi, Ted cảm thấy muốn kết hôn sau khi cậu bạn cùng phòng, Marshall đính hôn với cô bạn thân từ thời đại học của anh, Lily sau 9 năm hẹn hò lãng mạn. Với sự giúp đỡ của "chuyên gia tán gái" Barney, Ted đã gặp phải tiếng sét ái tình với Robin, những tưởng đó là người phụ nữ của đời mình, nhưng rốt cục lại là "dì" Robin của hai đứa nhỏ. Và rồi, ông bố Ted của chúng lại tiếp tục hành trình tìm kiếm cùng với sự giúp đỡ của 4 người bạn.Mỗi tập phim là một câu chuyện nhỏ, dí dỏm và vui nhộn, mang đến cho các bạn những tràng cười sảng khoái và thư giãn, đồng thời cũng ẩn chứa nhiều thông điệp ý nghĩa.Thu gọnHài, Tình cảm

Cha đã gặp mẹ của các con thế nào 2

Nội dung: How I Met Your Mother là chương trình hài của Mỹ được chiếu lần đầu trên kênh CBS vào ngày 19/9/2005. Chương trình được viết bởi Craig Thomas và Carter Bays.Câu chuyện bắt đầu vào năm 2030, khi ông bố Ted Mosby, kể lại cho các con của mình về những sự kiện dẫn đến cuộc gặp mặt giữa anh và vợ mình.Quay lại năm 2005, khi anh chàng kĩ sư 27 tuổi, Ted cảm thấy muốn kết hôn sau khi cậu bạn cùng phòng, Marshall đính hôn với cô bạn thân từ thời đại học của anh, Lily sau 9 năm hẹn hò lãng mạn. Với sự giúp đỡ của "chuyên gia tán gái" Barney, Ted đã gặp phải tiếng sét ái tình với Robin, những tưởng đó là người phụ nữ của đời mình, nhưng rốt cục lại là "dì" Robin của hai đứa nhỏ. Và rồi, ông bố Ted của chúng lại tiếp tục hành trình tìm kiếm cùng với sự giúp đỡ của 4 người bạn.Mỗi tập phim là một câu chuyện nhỏ, dí dỏm và vui nhộn, mang đến cho các bạn những tràng cười sảng khoái và thư giãn, đồng thời cũng ẩn chứa nhiều thông điệp ý nghĩa.Xem thêmHài, Tình cảm

Cha đã gặp mẹ của các con thế nào 1

Nội dung: How I Met Your Mother là chương trình hài của Mỹ được chiếu lần đầu trên kênh CBS vào ngày 19/9/2005. Chương trình được viết bởi Craig Thomas và Carter Bays.Câu chuyện bắt đầu vào năm 2030, khi ông bố Ted Mosby, kể lại cho các con của mình về những sự kiện dẫn đến cuộc gặp mặt giữa anh và vợ mình.Quay lại năm 2005, khi anh chàng kĩ sư 27 tuổi, Ted cảm thấy muốn kết hôn sau khi cậu bạn cùng phòng, Marshall đính hôn với cô bạn thân từ thời đại học của anh, Lily sau 9 năm hẹn hò lãng mạn. Với sự giúp đỡ của "chuyên gia tán gái" Barney, Ted đã gặp phải tiếng sét ái tình với Robin, những tưởng đó là người phụ nữ của đời mình, nhưng rốt cục lại là "dì" Robin của hai đứa nhỏ. Và rồi, ông bố Ted của chúng lại tiếp tục hành trình tìm kiếm cùng với sự giúp đỡ của 4 người bạn.Mỗi tập phim là một câu chuyện nhỏ, dí dỏm và vui nhộn, mang đến cho các bạn những tràng cười sảng khoái và thư giãn, đồng thời cũng ẩn chứa nhiều thông điệp ý nghĩa.Thu gọnHài, Tình cảm

Câu chuyện kinh dị Mỹ - Phần 2Câu chuyện kinh dị Mỹ - Phần 1

Nội dung: Bắt đầu vào 5 tháng 10, 2011.Phần một tập trung vào gia đình Harmon, họ mới chuyển vào một căn nhà ma ám ở Los Angeles. Ngôi nhà dường như có một lịch sử sống động, từ những cái chết kinh hoàng đến sự hiện diện của ma quỷ.Nhà Harmon đối mặt với rất nhiều khó khăn từ trước và cả đến khi ở trong ngôi nhà ấy, đầu tiên là Ben Harmon lừa dối vợ anh, Vivien. Những mâu thuẫn khác bao gồm hành vi khó hiểu của những người hàng xóm, Constance và Adelaide, và cả sự đột nhập từ một trong những bệnh nhân của Ben, Tate.“Căn nhà giết người” thật sự được dùng trong phần 1 là Trang Viên Rosenheim và đã xuất hiện trong nhiều chương trình TV và phim ảnh.Thu gọnTâm lý, Kinh dị, Bí ẩn

Những tội ác của gia đình Borgias

Nội dung: The Borgias giới thiệu toàn cảnh nước Ý vào thời Phục Hưng gồm những thành bang cai trị bởi những lãnh chuá như Venice, Milan, Florence, Naples và Rome thuộc lãnh địa của Giáo hoàng. Lên ngôi Giáo hoàng bằng cách đút lót những người bỏ phiếu khác, cộng với tai tiếng đầy rẫy khi còn làm Hồng y, Alexander VI chú trọng đến việc bảo vệ ngôi vị vững chắc đồng thời lôi kéo những người có tham vọng chính trị để tạo ra những liên minh ma quỷ nhằm khống chế cả nước Ý. Giai đoạn này cũng đánh dấu sự xuất hiện của một loạt những nhân vật lịch sử quan trọng như Leonardo Da Vinci, Niccolo Machiavelli, Catarina Sforzia, Vua Alfonso II của Naples, nhà tu hành Savonarola hay những người con nổi tiếng của Alexander VI như Cesare Borgia, Lucrezia, hay Michelotto…Những nhân vật này, ngoại trừ Leonardo Da Vinci không được nhắc tới nhiều, đều là những nhân vật mang nhiều tính cách sinh động. Đạo diễn phim cũng chú trọng vào vai trò của Cesare (François Arnaud), người con và là cánh tay phải đắc lực của Alexander VI ở Vatican. Không như trong lịch sử mô tả Cesare là một người sát máu và lạnh lùng. Cesare trong The Borgias hiện ra cũng đầy đủ tính người cả phần thiện lẫn ác. Cesare yêu say mê một phụ nữ có chồng và sau này là một nữ tu. Cesare cũng hoàn toàn tinh quái khi là người vạch ra những âm mưu thủ tiêu đối thủ hoặc đi sứ năn nỉ và đe doạ lân bang.Thu gọnHình sự, Tâm lý, Lịch sử

Huyền thoại Vikings - Phần 1

Nội dung: Bộ phim kể về cuộc phiêu lưu của Ragnar Lothbrok - người anh hùng vĩ đại của dân tộc Vikings. Cũng như bao chiến binh dũng cảm khác, Ragnar là hiện thân của truyền thống Bắc Âu, là biểu tượng của các vị thần dũng mãnh và can đảm nhất.Hành động, Tâm lý, Lịch sử

Kinh thánh

Nội dung: The Bible - Kinh Thánh: Người Do Thái Giáo, người Thiên Chúa Giáo, người Cơ Đốc Giáo... Hàng tỷ hàng tỷ người trên thế giới này đặt niềm tin tuyệt đối và hằng ngày lần giở những trang sách kỳ diệu đó.The Bible - Kinh Thánh: Quyển sách được dịch ra nhiều thứ ngôn ngữ nhất thế giới, được tái - xuất bản nhiều nhất thế giới The Bible - Kinh Thánh: Được tin là có quyền năng biến đổi con người.The Bible - Kinh Thánh: Thế gian này sẽ qua đi song Chân lý - Lời Thượng Đế hằng còn. The Bible - Kinh Thánh: Quyển sách đầy đủ nhất từ cổ chí kim, từ khi sáng thế đến ngày tận cùng của vũ trụ.Từ khi môn nghệ thuật thứ 7 ra đời, rất nhiều người đã ấp ủ và làm phim về các truyện tích trong Kinh Thánh, song có lẻ The Bible 2013 là series đầy đủ và bám sát nhất những gì được Thánh Kinh ghi lại.Mỗi năm bạn lại được đắm mình trong không khí Giáng Sinh - Noel, bạn biết rõ đó là ngày Chúa Giê-Xu sinh ra trong thân thể 1 con người. Vậy hãy cùng The Bible làm chuyến phiêu lưu nhỏ, những trang sách kỳ diệu sẽ tặng bạn nhiều món quà ý nghĩa.Thu gọnHành động, Tâm lý

Luật sư tay chơi - Phần 2

Nội dung: Suits nói về hai anh chàng Mike Ross và Harvey Specter. Hai con người ở 2 địa vị khác nhau, nhưng thông minh và nhạy bén không hề thua kém nhau.Harvey Specter: một luật sự giỏi nhất tại New York. Khi được thăng cấp, anh cần phải tìm 1 cộng sự để làm việc. Anh ghét mấy tên sinh viên Harvard, học giỏi mà đầu óc chẳng có gì. Anh cần 1 cộng sự thông minh và nhạy bén. Và một ngày, anh gặp Mike Ross.Mike Ross: một anh chàng luôn ấp ủ ước mơ trở thành 1 luật sư tài giỏi. Hoàn cảnh éo le khiến anh bị đuổi học ra khỏi trường đai học Luật do cái tội giải đề thi môn Toán và bán cho con của hiệu trưởng. Một ngày nọ, vì cần tiền chữa bệnh cho nội nên anh vận chuyển cần sa. Trong khi đang chạy trốn cảnh sát, anh gặp Harvey Specter đang phỏng vấn tuyển cộng sự. Nhờ bộ óc thông minh, và trí nhớ siêu phàm, cuộc đời anh bước sang một trang mới.Hai con người có địa vị khác nhau, cùng nhau phối hợp giải quyết các vụ án, đòi lại công bằng cho thân chủ.Thu gọnHài, Tâm lý

Luật sư tay chơi - Phần 1

Nội dung: Suits nói về hai anh chàng Mike Ross và Harvey Specter. Hai con người ở 2 địa vị khác nhau, nhưng thông minh và nhạy bén không hề thua kém nhau.Harvey Specter: một luật sự giỏi nhất tại New York. Khi được thăng cấp, anh cần phải tìm 1 cộng sự để làm việc. Anh ghét mấy tên sinh viên Harvard, học giỏi mà đầu óc chẳng có gì. Anh cần 1 cộng sự thông minh và nhạy bén. Và một ngày, anh gặp Mike Ross.Mike Ross: một anh chàng luôn ấp ủ ước mơ trở thành 1 luật sư tài giỏi. Hoàn cảnh éo le khiến anh bị đuổi học ra khỏi trường đai học Luật do cái tội giải đề thi môn Toán và bán cho con của hiệu trưởng. Một ngày nọ, vì cần tiền chữa bệnh cho nội nên anh vận chuyển cần sa. Trong khi đang chạy trốn cảnh sát, anh gặp Harvey Specter đang phỏng vấn tuyển cộng sự. Nhờ bộ óc thông minh, và trí nhớ siêu phàm, cuộc đời anh bước sang một trang mới.Hai con người có địa vị khác nhau, cùng nhau phối hợp giải quyết các vụ án, đòi lại công bằng cho thân chủ.Thu gọnHài, Tâm lý

Kẻ tình nghi - Phần 2

Nội dung: Mr. Finch (Michael Emerson thủ vai) là nhà tỷ phú bí ẩn, Finch phát triển cho chính phủ một chương trình máy tính sẽ chọn lọc một lượng lớn thông tin, tìm kiếm các mẫu hành vi hoặc hoạt động có thể dự đoán một cuộc tấn công. Nó cũng cung cấp thông tin về các cá nhân những người có thể bị nguy hiểm. Dù biết rằng người vô tội sẽ bị sát hại nhưng ông không thể ngăn chặn được những vụ án liên tiếp diễn ra, Finch quyết định thuê Reese (Jin Caviezel thủ vai), cựu nhân viên CIA được xem như đã chết, giúp đỡ chặt đứt âm mưu thủ ác của bọn sát nhân trước khi chúng ra tay.Hành động, Tâm lý, Bí ẩn

Kẻ tình nghi - Phần 1

Nội dung: Mr. Finch (Michael Emerson thủ vai) là nhà tỷ phú bí ẩn, Finch phát triển cho chính phủ một chương trình máy tính sẽ chọn lọc một lượng lớn thông tin, tìm kiếm các mẫu hành vi hoặc hoạt động có thể dự đoán một cuộc tấn công. Nó cũng cung cấp thông tin về các cá nhân những người có thể bị nguy hiểm. Dù biết rằng người vô tội sẽ bị sát hại nhưng ông không thể ngăn chặn được những vụ án liên tiếp diễn ra, Finch quyết định thuê Reese (Jin Caviezel thủ vai), cựu nhân viên CIA được xem như đã chết, giúp đỡ chặt đứt âm mưu thủ ác của bọn sát nhân trước khi chúng ra tay.Hành động, Tâm lý, Bí ẩn

Săn lùng quái vật - Phần 2

Nội dung: Thanh tra Nick Burkhardt đã chuẩn bị tinh thần để đối mặtt với thực tế nghiệt ngã khi điều tra các vụ án mạng ở Portland, Oregon. Cho đến một ngày anh ta bắt đầu thấy những chuyện… những chuyện mà anh không thể giải thích được. Ví dụ như một người phụ nữ xinh đẹp bỗng chốc biến thành một mụ phù thủy với hình thù gớm guốc, một anh chàng Joe bình thường biến thành một con quái vật khổng lồ nguy hiểm. Và rồi sau một chuyến thăm kinh hãi của một người thân duy nhất còn sống, Nick mới phát hiện ra sự thật rằng anh không giống những người khác mà anh là truyền nhân của một nhóm thợ săn tinh nhuệ gọi là “Grimms”, những người chịu trách nhiệm ngăn chặn sự sinh sôi nảy nở của những sinh vật siêu nhiên trên thế giới. Và từ đó anh bắt đầu một chuyến phiêu lưu mới trong đời. Trong quá trình điều tra, Nick đã phát hiện ra nhận được sự trợ giúp trong điều tra những vụ khó từ Monroe, người mà lúc đầu có vẻ như bình thường nhưng sau đó đã lộ nguyên hình là một…có thể gọi là gì nhỉ, “một con sói khổng lồ” như trong truyện cổ Grim.Trong khi anh em nhà Grim viết những câu chuyện cổ tích đã được nhiều thế hệ trẻ em ưa thích thì hãy thử tưởng tượng xem, nếu những nhân vật xấu đó là thực thì chỉ có Nick mới có thể ngăn chặn chúng.Thu gọnTâm lý, Tưởng tượng, Kinh dị

Cuộc chiến ngai vàng - Phần 3

Nội dung: Game of Thrones là một series do HBO sản xuất được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết sử thi giả tưởng A Song of Ice and Fire của tác gia người Mĩ George R. Martin. Nội dung kể về 7 gia tộc chiến đấu để làm chủ vùng đất thần thoại Westeros. Những gia tộc thống trị là Houses Stark, Lannister, và Baratheon.Vị vua của Westeros, Robert Baratheon, yêu cầu người bạn cũ của ông là Eddard – lãnh chúa Stark giữ chức vụ cao nhất (Cánh tay mặt của Nhà vua) và ngầm cảnh báo “Cánh tay” trước đây đã chết vì bị ám sát; Eddard chấp nhận mệnh lệnh để tìm ra sự thật đằng sau. Trong lúc ấy, gia tộc của Nữ hoàng, Lannisters, có lẽ đang dự tính mưu đồ để tước đoạt quyền lực. Ở phía bên kia biển khơi, những thành viên cuối cùng của dòng tộc trước đây đã bị truất phế quyền thống trị ,Targaryens, cũng đang sắp đặt kế hoạch giành lại ngai vàng. Sự xung đột giữa các gia tộc này, và với sự tồn tại của các dòng tộc lớn khác như Greyjoy, Tully, Arryn, và Tyrell đã dẫn đến cuộc chiến toàn diện. Trong khoảng thời gian này thì ở phía cực Bắc, Bóng Trắng – loài quỷ vốn chìm trong giấc ngủ rất dài, nay đã thức giấc,…Thu gọnPhiêu lưu, Tâm lý, Tưởng tượng

Bánh xe địa ngục - Phần 2

Nội dung: Bộ phim xoay quanh nhân vật Cullen Bohannon, trên đường đi tìm kẻ gây ra cái chết cho vợ của mình. Là phim nhiều tập, nên các bạn sẽ không gặp hình ảnh quen thuộc của một hảo háng, đứng lên giúp đỡ dân đen. Ở đây Bohannon gắn hành trình của mình với những dấu ấn đậm nét của nước Mỹ sau cuộc nội chiến: đường sắt, da đỏ, nô lệ... những vấn đề đó được khai thác một cách tài tình làm cho người xem bị cuốn theo chiều dài lịch sử nước Mỹ. Bản thân nữ nhân vật chính là một người Mỹ nhập cư, nhưng cô vẫn được xây dựng như một phụ nữ đại diện cho cái đẹp của Miền tây: da trắng, tóc vàng...; một nhà tài phiệt kinh tế bỏ lại quê hương New York, đến với Miền tây để thực hiện tham vọng xây dựng đường sắt nối hai bờ Đông - Tây; và những con người với những lý do khác nhau, cùng đến Miền tây để tìm kiếm những vận may của mình...Thu gọnTâm lý, Cao bồi

Bánh xe địa ngục - Phần 1

Nội dung: Bộ phim xoay quanh nhân vật Cullen Bohannon, trên đường đi tìm kẻ gây ra cái chết cho vợ của mình. Là phim nhiều tập, nên các bạn sẽ không gặp hình ảnh quen thuộc của một hảo háng, đứng lên giúp đỡ dân đen. Ở đây Bohannon gắn hành trình của mình với những dấu ấn đậm nét của nước Mỹ sau cuộc nội chiến: đường sắt, da đỏ, nô lệ... những vấn đề đó được khai thác một cách tài tình làm cho người xem bị cuốn theo chiều dài lịch sử nước Mỹ. Bản thân nữ nhân vật chính là một người Mỹ nhập cư, nhưng cô vẫn được xây dựng như một phụ nữ đại diện cho cái đẹp của Miền tây: da trắng, tóc vàng...; một nhà tài phiệt kinh tế bỏ lại quê hương New York, đến với Miền tây để thực hiện tham vọng xây dựng đường sắt nối hai bờ Đông - Tây; và những con người với những lý do khác nhau, cùng đến Miền tây để tìm kiếm những vận may của mình..

Sát nhân máu lạnh - Phần 1

Nội dung: Will Graham (Hugh Dancy, "The Big C") là một nhà phân tích tâm lý tội phạm đang theo đuổi một vụ giết người hàng loạt cùng với FBI. Lối suy nghĩ độc đáo của Graham đã tạo cho anh một khả năng lạ lùng là đồng cảm với tất cả mọi người - kể cả những kẻ bị tâm thần. Có vẻ như anh hiểu thấu đáo họ. Nhưng vì tâm trí của kẻ giết người anh đang truy đuổi quá rối rắm, đến nỗi Will cũng không thể đọc được, anh đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của Tiến sĩ Lecter, một trong những nhà tâm thần học hàng đầu đất nước. Với sự tinh thông phi thường của một bác sĩ xuất chúng, Will và Hannibal (chỉ khán giả biết đây là kẻ giết người hàng loạt) đã tạo nên một sự hợp tác tuyệt vời và có vẻ như không có tên tội phạm nào họ không thể bắt. Giá như Will biết...Thu gọnHình sự, Tâm lý, Kinh dị

Lực lượng kháng chiến - Phần 1

Nội dung: Lực Lượng Kháng Chiến lấy bối cảnh ở tương lai, người ngoài hành tinh còn được gọi là Votans, họ đã đến trái đất để tìm kiếm một ngôi nhà mới sau khi hệ thống năng lượng mặt trời của họ bị phá huỷ. Tuy nhiên, sau khi đặt chân lên trái đất, sau khi trải qua một cuộc đàm phán kéo dài với lãnh đạo phía trái đất, họ đã không được chào đón.Thay vì quay về hành tinh của mình, Votans bắt đầu lên kế hoạch chiến tranh đóng chiếm trái đất làm nhà của mình. Votans đã dùng các vũ khí để biến đổi và phá huỷ bề mặt trái đất. Sau nhiều thập kỉ giao chiến giữa hai bên. Lệnh ngừng bắn được tuyên bố giữa các nhà lãnh đạo, họ nhận ra rằng cần phải tập trung vào sự sống sót trên hành tinh này khi càng có nhiều sinh vật lạ xuất hiện.Thu gọnHành động, Tâm lý, Viễn tưởng

Nhà văn phá án - Phần 3

Nội dung: Richard "Rick" Castle là một nhà văn trinh thám nổi tiếng, bị cảnh sát New York điều tra về một vụ sát nhân hàng loạt được cho là bắt chước từ những cuốn tiểu thuyết của anh. Trong thời gian bị điều tra, anh gặp nữ thám tử xinh đẹp Kate Beckett và có cảm hứng viết trở lại, anh quyết định dùng hình tượng nữ thám tử cho loạt tiểu thuyết tiếp theo của mình. Thông qua mối quan hệ của mình, Rick được cho phép trở thành cố vấn viên cho cơ quan cảnh sát New York điều tra các vụ giết người đồng thời trở thành trợ lý cho Beckett để thu thập tư liệu cho cuốn tiểu thuyết mới.Hài, Hình sự, Tâm lý

Nhà văn phá án - Phần 2

Nội dung: Richard "Rick" Castle là một nhà văn trinh thám nổi tiếng, bị cảnh sát New York điều tra về một vụ sát nhân hàng loạt được cho là bắt chước từ những cuốn tiểu thuyết của anh. Trong thời gian bị điều tra, anh gặp nữ thám tử xinh đẹp Kate Beckett và có cảm hứng viết trở lại, anh quyết định dùng hình tượng nữ thám tử cho loạt tiểu thuyết tiếp theo của mình. Thông qua mối quan hệ của mình, Rick được cho phép trở thành cố vấn viên cho cơ quan cảnh sát New York điều tra các vụ giết người đồng thời trở thành trợ lý cho Beckett để thu thập tư liệu cho cuốn tiểu thuyết mới.Hài, Hình sự, Tâm lý

Nhà văn phá án - Phần 1

Nội dung: Richard "Rick" Castle là một nhà văn trinh thám nổi tiếng, bị cảnh sát New York điều tra về một vụ sát nhân hàng loạt được cho là bắt chước từ những cuốn tiểu thuyết của anh. Trong thời gian bị điều tra, anh gặp nữ thám tử xinh đẹp Kate Beckett và có cảm hứng viết trở lại, anh quyết định dùng hình tượng nữ thám tử cho loạt tiểu thuyết tiếp theo của mình. Thông qua mối quan hệ của mình, Rick được cho phép trở thành cố vấn viên cho cơ quan cảnh sát New York điều tra các vụ giết người đồng thời trở thành trợ lý cho Beckett để thu thập tư liệu cho cuốn tiểu thuyết mới.Hài, Hình sự, Tâm lý

Hoán vị - Phần 1

Nội dung: Một cô gái là nhân chứng của một vụ tự tử, thật tình cờ khi cô nhận thấy nạn nhân cũng có ngoại hình giống hệt mình. Cảm thấy cơ hội trước mắt khi nạn nhân có nhiều thứ mà mình mơ ước, cô quyết định trở thành nạn nhân của vụ tự tử đó.Hành động, Tâm lý, Viễn tưởng

Supernatural Season 8 (2012)

Nội dung: Sau 22 năm 2 anh em lớn lên bắt đầu cuộc hành trình đi tìm lời giải đáp. Băng băng trên con đường tăm tối và âm u là chiếc xe Chevrolet Impala đen nhánh. Phía sau tay lái là Sam và Dean đang cãi vã kịch liệt để tìm cách giết con quỷ trong ngôi nhà ma phía trước. Hình ảnh quen thuộc ấy vẫn lôi cuốn hơn 3 triệu khán giả mỗi tuần trên kênh CW.U ám, bí hiểm, ghê rợn và cả hài hước. Tất cả những yếu tố ấy đã tạo nên một series mang theo một phong cách rất thú vị. Những câu chuyện về urban legend, những sự kiện siêu nhiên được dẫn dắt vô cùng khéo léo, màn đêm lạnh giá và đen tối bao trùm đan xen trong những câu đùa hài hước của hai anh em nhà Winchester đã làm nên một không khí vô cùng đặc biệt cho Supernatural.

Sa ngã - Phần 1

Nội dung: Không phải một thể loại đặc biệt mới xuất hiện, nhưng The Fall lại đang trở thành một trong nhưng phim bộ về đề tài tội phạm - hình sự gay cấn nhất của năm. Mới xuất hiện đạt 8.0 điểm ở IMDb, không ngẫu nhiên mà bộ phim này lại chạm tới mức điểm này. Do mới là season 1, nên mình tạm tóm tắt nội dung, phim là cuộc truy tìm hung thủ giết người hàng loạt đầy cam go, không chỉ cuộc điều tra gay cấn mà các tình tiết xoay quanh các nhân vật cũng trở nên hấp dẫn lạ kì do xuất hiện nhiều đột biến, mọi sự kiện cứ dắt díu lấy nhau rồi chưa biết sẽ đi đến hồi kết thế nào. Ai mới là kẻ đáng chết nhất, ai mới là người đáng sống nhất, rất khó để biết.Tâm lý, Rùng rợn

Spartacus: War of The Damned (2013)

Spartacus: War of The Damned (2013)

Nhật ký ma cà rồng - Phần 3

Nội dung: Bốn tháng sau tai nạn xe đã cướp đi ba mẹ của Elena và Jeremy. Hai chị em phải đối mặt với cuộc sống hiện tại. Nỗi đau trong lòng họ vẫn không phai mờ, tuy Elena luôn mỉm cười nhưng trong lòng cô rất đau. Em trai cô vì không chịu đựng được nỗi đau nên đâm đầu vào thuốc và say xỉn. Họ cùng sống với người dì. Cuộc sống của Elena xoay tròn giữa người bạn thân Bonnie, người bạn luôn cạnh trạnh Caroline và người bạn trai cũ Matt. Cho tới ngày đầu tiên của năm học mới, cả Elena lẫn Bonnie đều bị thu hút bởi một học sinh mới bí ẩn, Stefan. Tuy chỉ vô tình gặp nhau lần đầu trước phòng vệ sinh nam nhưng Elena và Stefan dần trở nên thân thiết hơn cả tình bạn bè. Thực chất, Stefan vẫn luôn che dấu một điều bí mật, anh là Vampire (Ma Cà Rồng). Vào bữa tiệc đầu tiên dành cho năm học mới, Vicki, em gái Matt cũng chính là người Jeremy luôn theo đuổi lại bị tấn công. Khi biết người tấn công Vicki là anh trai mình, Damon, Stefan đã rất sợ hãi vì Damon là một vampire chuyên hút máu người. Anh đi đến đâu là nơi đó có máu. Damon rất mưu mô xảo quyệt, anh luôn dùng mọi thủ đoạn để bắt đứa em trai mình Stefan quay trở lại là một Ma Ca Rồng chính gốc. Anh phát hiện ra Elena giống như người con gái mà Stefan yêu say đắm cách đây một thể kỷ và cũng chính là người anh muốn chiếm đoạt. Một cuộc chiến tranh, tranh chấp xảy ra giữa hai anh em Vampires, một bên ác một bên thiện, tranh giành linh hồn của Elena, những người bạn, gia đình và những dân cư Mystic Falls, Virginia. Cuộc chiến sẽ diễn ra thế nào? Kết quả ai thắng ai thua? Liệu sức mạnh tình yêu có thể vượt lên tất cả không? Mời các bạn theo dõi.Thu gọnTâm lý, Tưởng tượng, Kinh dị

Nhật ký ma cà rồng - Phần 2

Nội dung: Được chuyển thể từ series tiểu thuyết cùng tên cực nổi tiếng của tác giả L. J. Smith, The Vampire Diaries lấy bối cảnh tại 1 thị trấn nhỏ ở Mystic Falls, bang Virginia. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình tay ba giữa Elena Gillbert (Nina Dobrev) - 1 nữ sinh trung học dễ thương với Damon (Ian Somerhalder) và Stefan (Paul Westley) - 2 anh em ma cà rồng cực kỳ cool. Trong khi Stefan luôn cố gắng sống hòa bình với con người, thì anh trai Damon lại là hiện thân của 1 ma-cà-rồng hung ác và khát máu. Điều gì sẽ xảy ra khi cả 2 anh em ma-cà-rồng 1 ác, 1 thiện này cùng thích 1 cô gái bình thường?

Nhật ký ma cà rồng - Phần 1

Nội dung: Được chuyển thể từ series tiểu thuyết cùng tên cực nổi tiếng của tác giả L. J. Smith, The Vampire Diaries lấy bối cảnh tại 1 thị trấn nhỏ ở Mystic Falls, bang Virginia. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình tay ba giữa Elena Gillbert (Nina Dobrev) - 1 nữ sinh trung học dễ thương với Damon (Ian Somerhalder) và Stefan (Paul Westley) - 2 anh em ma cà rồng cực kỳ cool. Trong khi Stefan luôn cố gắng sống hòa bình với con người, thì anh trai Damon lại là hiện thân của 1 ma-cà-rồng hung ác và khát máu. Điều gì sẽ xảy ra khi cả 2 anh em ma-cà-rồng 1 ác, 1 thiện này cùng thích 1 cô gái bình thường?Tâm lý, Tưởng tượng, Kinh dị, Bí ẩn, Tình cảm, Rùng rợn

XIII: The Series (2011)

Nội dung: XIII là câu chuyện về cuộc tìm kiếm nhân dạng thật sự của một người đàn ông. Được đặt tên theo chữ số La Mã xăm trên cổ, XIII là một cựu đặc nhiệm bí mật không nhớ gì về quá khứ của mình. Bị một tổ chức chống Chính phủ bí mật săn đuổi, XIII phải tìm ra những manh mối để giải đáp cho câu hỏi mình là ai. Và bí mật anh ta nắm giữ cũng khiến anh trở nên có giá trị và gặp nguy hiểm. Để có được thông tin, XIII phải nhận những nhiệm vụ từ những người anh không thể tin tưởng bao gồm cả cựu Tổng thống Sheridan, người cũng có thể là một kẻ phản bội. Thêm rắc rối nữa là XIII bị giằng xé giữa 2 người phụ nữ: Sam, bạn và cũng là đồng minh của anh, và Jones, một phụ nữ bí ẩn, cận vệ của Tổng thống đương nhiệm và cũng là người XIII đã từng có liên quan. Âm mưu, bí mật và sự nghi ngờ: Thế giới của XIII là một thế giới cực kỳ nguy hiểm.Thu gọnHành động

True Blood -phần 4True Blood-phần 3

Nội dung: True Blood với cốt truyện na ná như Twilight, xoay quanh chuyện tình giữa cô phục vụ quán bar có năng lực thông linh Sookie Stackhouse (Anna Paquin) và chàng ma cà rồng trầm tĩnh Bill Compton (Stephen Moyer), nhanh chóng trở thành series phim truyền hình đứng thứ 2 trong danh sách các chương trình được xem nhiều nhất trong lịch sử kênh HBO, sau series The Sopranos. Ngay sau mùa đầu tiên lên sóng, True Blood đã giành nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có một giải Golden Globe và một giải Emmy.Toàn bộ nỗ lực mà chàng ma cà rồng 173 tuổi Bill Compton cố gắng đưa mình hoà nhập vào thế giới loài người được miêu tả ẩn dụ qua những đam mê xác thịt trong tình yêu với Sookie. Trong phim, người ta thấy nhan nhản cảnh cô đào gợi cảm Anna Paquin đi thơ thẩn đầy khêu gợi trong những chiếc quần short ngắn đến mức không thể ngắn hơn được. Trong khi đó vai Bill Compton đã biến nam diễn viên ít tên tuổi Moyer trở thành biểu tượng sex trong lòng các khán giả nữ của Mỹ.Thu gọnTâm lý, Tưởng tượng, Bí ẩn, Tình cảm, Rùng rợn

True Blood -phần 2

Nội dung: True Blood với cốt truyện na ná như Twilight, xoay quanh chuyện tình giữa cô phục vụ quán bar có năng lực thông linh Sookie Stackhouse (Anna Paquin) và chàng ma cà rồng trầm tĩnh Bill Compton (Stephen Moyer), nhanh chóng trở thành series phim truyền hình đứng thứ 2 trong danh sách các chương trình được xem nhiều nhất trong lịch sử kênh HBO, sau series The Sopranos. Ngay sau mùa đầu tiên lên sóng, True Blood đã giành nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có một giải Golden Globe và một giải Emmy.Toàn bộ nỗ lực mà chàng ma cà rồng 173 tuổi Bill Compton cố gắng đưa mình hoà nhập vào thế giới loài người được miêu tả ẩn dụ qua những đam mê xác thịt trong tình yêu với Sookie. Trong phim, người ta thấy nhan nhản cảnh cô đào gợi cảm Anna Paquin đi thơ thẩn đầy khêu gợi trong những chiếc quần short ngắn đến mức không thể ngắn hơn được. Trong khi đó vai Bill Compton đã biến nam diễn viên ít tên tuổi Moyer trở thành biểu tượng sex trong lòng các khán giả nữ của Mỹ.Thu gọnTâm lý, Tưởng tượng, Bí ẩn, Tình cảm, Rùng rợn

True Blood -phần 1

Nội dung: True Blood với cốt truyện na ná như Twilight, xoay quanh chuyện tình giữa cô phục vụ quán bar có năng lực thông linh Sookie Stackhouse (Anna Paquin) và chàng ma cà rồng trầm tĩnh Bill Compton (Stephen Moyer), nhanh chóng trở thành series phim truyền hình đứng thứ 2 trong danh sách các chương trình được xem nhiều nhất trong lịch sử kênh HBO, sau series The Sopranos. Ngay sau mùa đầu tiên lên sóng, True Blood đã giành nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có một giải Golden Globe và một giải Emmy.Toàn bộ nỗ lực mà chàng ma cà rồng 173 tuổi Bill Compton cố gắng đưa mình hoà nhập vào thế giới loài người được miêu tả ẩn dụ qua những đam mê xác thịt trong tình yêu với Sookie. Trong phim, người ta thấy nhan nhản cảnh cô đào gợi cảm Anna Paquin đi thơ thẩn đầy khêu gợi trong những chiếc quần short ngắn đến mức không thể ngắn hơn được. Trong khi đó vai Bill Compton đã biến nam diễn viên ít tên tuổi Moyer trở thành biểu tượng sex trong lòng các khán giả nữ của Mỹ.Thu gọnTâm lý, Tưởng tượng, Bí ẩn, Tình cảm, Rùng rợn

Trang [<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [>] [>>]
Bạn đã chọn phim
Chọn trực tiếp trên web
Đã chọn: 0
Tổng dung lượng: 0 GB
Tổng số lượng: 0

Xem lại đơn hàng cũ
Danh mục phim
Thống kê trực tuyến
   Đang truy cập :    16
   Tổng lượt truy cập :    1557702
Bạn đã chọn:
0 GB | 0 Phim