Sắp xếp:  Phụ đề:  Hiện thị:
Hành động-Chiến Tranh-Hình sự
Tôi Là Chiến Binh
Mã số: 1816
I Am Soldier (2014)
Tôi Là Chiến Binh
HD 1080    7 GB
phụ đề Tiếng Việt
Tôi Là Chiến Binh
  >Tôi Là Chiến Binh
Điềm Mật Sát Khí
Mã số: 1815
Sweet Alibis (2014)
Điềm Mật Sát Khí
HD 1080    9 GB
phụ đề Tiếng Việt
Điềm Mật Sát Khí
  >Điềm Mật Sát Khí
Bảo Vệ Công Lý
Mã số: 1813
Jai Ho (2014)
Bảo Vệ Công Lý
HD 1080    12 GB
phụ đề Tiếng Việt
Bảo Vệ Công Lý
  >Bảo Vệ Công Lý
Mật Vụ
Mã số: 1814
Zulu (2014)
Mật Vụ
HD 1080    10 GB
phụ đề Tiếng Việt
Mật Vụ
  >Mật Vụ
Câu Chuyện Cảnh Sát
Mã số: 1812
Police Story (2014)
Câu Chuyện Cảnh Sát
HD 1080    15 GB
phụ đề Tiếng Việt
Câu Chuyện Cảnh Sát
  >Câu Chuyện Cảnh Sát
Người Bảo Vệ 2
Mã số: 1811
The Protector 2 (2014)
Người Bảo Vệ 2
HD 1080    12 GB
phụ đề Tiếng Việt
Người Bảo Vệ 2
  >Người Bảo Vệ 2
KẺ TRUY SÁT
Mã số: 1810
In The Blood (2014)
KẺ TRUY SÁT
hd720   4.5 GB
phụ đề Tiếng Việt
KẺ TRUY SÁT
  >KẺ TRUY SÁT
Sát Nhân Trắng
Mã số: 1809
A Monster Boy (2014)
Sát Nhân Trắng
HD 1080    11 GB
phụ đề Tiếng Việt
Sát Nhân Trắng
  >Sát Nhân Trắng
Điệp Vụ Tuyệt Mật
Mã số: 1808
Switch (2014)
Điệp Vụ Tuyệt Mật
hd720   7 GB
phụ đề Tiếng Việt
Điệp Vụ Tuyệt Mật
  >Điệp Vụ Tuyệt Mật
Biệt Kích Ngầm
Mã số: 1807
Seal Team Eight Behind Enemy Lines (2014)
Biệt Kích Ngầm
HD 1080    8 GB
phụ đề Tiếng Việt
Biệt Kích Ngầm
  >Biệt Kích Ngầm
Lấy Vợ Không Khó
Mã số: 1806
Ride Along (2014)
Lấy Vợ Không Khó
HD 1080    14 GB
phụ đề Tiếng Việt
Lấy Vợ Không Khó
  >Lấy Vợ Không Khó
Truyền thuyết Hercules
Mã số: 1805
The Legend of Hercules (2014)
Truyền thuyết Hercules
HD 1080    13 GB
phụ đề Tiếng Việt
Truyền thuyết Hercules
  >Truyền thuyết Hercules
Sống sót
Mã số: 1804
Lone Survivor (2014)
Sống sót
HD 1080    10 GB
phụ đề Tiếng Việt
Sống sót
  >Sống sót
Vùng Đất Xấu Xa
Mã số: 1803
Bad Country (2014)
Vùng Đất Xấu Xa
HD 1080    14 GB
phụ đề Tiếng Việt
Vùng Đất Xấu Xa
  >Vùng Đất Xấu Xa
47 Lãng Nhân
Mã số: 1802
47 Ronin (2014)
47 Lãng Nhân
HD 1080    15 GB
phụ đề Tiếng Việt
47 Lãng Nhân
  >47 Lãng Nhân
Trở Về Từ Cõi Chết
Mã số: 1801
The Returned (2014)
Trở Về Từ Cõi Chết
hd720   5 GB
phụ đề Tiếng Việt
Trở Về Từ Cõi Chết
  >Trở Về Từ Cõi Chết
Giết người yêu dấu
Mã số: 1800
Kill Your Darlings (2014)
Giết người yêu dấu
HD 1080    11 GB
phụ đề Tiếng Việt
Giết người yêu dấu
  >Giết người yêu dấu
Bản Cam Kết
Mã số: 1799
Commitment (2014)
Bản Cam Kết
hd720   6 GB
phụ đề Tiếng Việt
Bản Cam Kết
  >Bản Cam Kết
Đồng Phạm
Mã số: 1798
Blood and Ties (2014)
Đồng Phạm
hd720   5 GB
phụ đề Tiếng Việt
Đồng Phạm
  >Đồng Phạm
Bão Lửa
Mã số: 1797
Firestorm (2014)
Bão Lửa
HD 1080    9 GB
phụ đề Tiếng Việt
Bão Lửa
  >Bão Lửa
Không Nên Do Dự
Mã số: 1796
Reasonable Doubt (2014)
Không Nên Do Dự
HD 1080    10 GB
phụ đề Tiếng Việt
Không Nên Do Dự
  >Không Nên Do Dự
Xung Trận
Mã số: 1795
The Constable (2014)
Xung Trận
HD 1080    11 GB
phụ đề Tiếng Việt
Xung Trận
  >Xung Trận
Không Chùn Bước
Mã số: 1794
Jamesy Boy (2014)
Không Chùn Bước
HD 1080    7 GB
phụ đề Tiếng Việt
Không Chùn Bước
  >Không Chùn Bước
QUYỀN LỰC THỨ NĂM
Mã số: 1793
The Fifth Estate (2014)
QUYỀN LỰC THỨ NĂM
HD 1080    17 GB
phụ đề Tiếng Việt
QUYỀN LỰC THỨ NĂM
  >QUYỀN LỰC THỨ NĂM
Kẻ Trộm Sách
Mã số: 1792
The Book Thief (2014)
Kẻ Trộm Sách
hd720   6 GB
phụ đề Tiếng Việt
Kẻ Trộm Sách
  >Kẻ Trộm Sách
Đi tìm công Lý
Mã số: 1791
Out of the Furnace (2014)
Đi tìm công Lý
HD 1080    13 GB
phụ đề Tiếng Việt
Đi tìm công Lý
  >Đi tìm công Lý
Săn Tiền Kiểu Mỹ
Mã số: 1790
American Hustle (2014)
Săn Tiền Kiểu Mỹ
HD 1080    20 GB
phụ đề Tiếng Việt
Săn Tiền Kiểu Mỹ
  >Săn Tiền Kiểu Mỹ
Thiên Đường Xa Lạ
Mã số: 1789
A Stranger in Paradise (2014)
Thiên Đường Xa Lạ
HD 1080    8 GB
phụ đề Tiếng Việt
Thiên Đường Xa Lạ
  >Thiên Đường Xa Lạ
Bước Đường Cùng
Mã số: 1788
Homefront (2014)
Bước Đường Cùng
HD 1080    25 GB
phụ đề Tiếng Việt
Bước Đường Cùng
  >Bước Đường Cùng
Bão Trắng
Mã số: 1787
The White Storm (2014)
Bão Trắng
HD 1080    18 GB
phụ đề Tiếng Việt
Bão Trắng
  >Bão Trắng
Sát Thủ
Mã số: 1786
On The Job (2014)
Sát Thủ
HD 1080    8 GB
phụ đề Tiếng Việt
Sát Thủ
  >Sát Thủ
Ranh Giới Sống Còn
Mã số: 1785
Red Line (2014)
Ranh Giới Sống Còn
HD 1080    10 GB
phụ đề Tiếng Việt
Ranh Giới Sống Còn
  >Ranh Giới Sống Còn
Đồng Môn
Mã số: 1784
Oldboy (2013)
Đồng Môn
hd720   7 GB
phụ đề Tiếng Việt
Đồng Môn
  >Đồng Môn
Cận kề kẻ thù
Mã số: 1782
Enemies Closer (2013)
Cận kề kẻ thù
HD 1080    8 GB
phụ đề Tiếng Việt
Cận kề kẻ thù
  >Cận kề kẻ thù
Kế Hoạch Đào Tẩu
Mã số: 1781
Escape Plan (2014)
Kế Hoạch Đào Tẩu
HD 1080    14.5 GB
phụ đề Tiếng Việt
Kế Hoạch Đào Tẩu
  >Kế Hoạch Đào Tẩu
Thuyền Trưởng Phillips
Mã số: 1780
Captain Phillips (2014)
Thuyền Trưởng Phillips
HD 1080    19 GB
phụ đề Tiếng Việt
Thuyền Trưởng Phillips
  >Thuyền Trưởng Phillips
Ẩn Thân
Mã số: 1779
Secretly Greatly (2013)
Ẩn Thân
hd720   6 GB
phụ đề Tiếng Việt
Ẩn Thân
  >Ẩn Thân
Đội Quân Bất Lương
Mã số: 1778
Đội Quân Bất Lương
Đội Quân Bất Lương
HD 1080    11 GB
phụ đề Tiếng Việt
Đội Quân Bất Lương
  >Đội Quân Bất Lương
Đường Đua Nghẹt Thở
Mã số: 1777
Rush (2013)
Đường Đua Nghẹt Thở
HD 1080    10 GB
phụ đề Tiếng Việt
Đường Đua Nghẹt Thở
  >Đường Đua Nghẹt Thở
Ám Sát Tổng Thống
Mã số: 1776
Suddenly (2013)
Ám Sát Tổng Thống
HD 1080    10 GB
phụ đề Tiếng Việt
Ám Sát Tổng Thống
  >Ám Sát Tổng Thống
Át Chủ Bài
Mã số: 1775
Runner Runner (2013)
Át Chủ Bài
HD 1080    16 GB
phụ đề Tiếng Việt
Át Chủ Bài
  >Át Chủ Bài
Sát Thủ Ninja 2
Mã số: 1774
Ninja: Shadow Of A Tear (2013)
Sát Thủ Ninja 2
HD 1080    9 GB
phụ đề Tiếng Việt
Sát Thủ Ninja 2
  >Sát Thủ Ninja 2
Nhà Ga Fruitvale
Mã số: 1773
Fruitvale Station (2013)
Nhà Ga Fruitvale
HD 1080    10 GB
phụ đề Tiếng Anh
Nhà Ga Fruitvale
  >Nhà Ga Fruitvale
Hệ Thống Khép Kín
Mã số: 1772
Closed Circuit (2013)
Hệ Thống Khép Kín
HD 1080    8 GB
phụ đề Tiếng Việt
Hệ Thống Khép Kín
  >Hệ Thống Khép Kín
Chiến bại
Mã số: 1771
Unbeatable (2013)
Chiến bại
hd720   7 GB
phụ đề Tiếng Việt
Chiến bại
  >Chiến bại
Trận chiến Stalingrad
Mã số: 1770
Stalingrad (2013)
Trận chiến Stalingrad
HD 1080    13 GB
phụ đề Tiếng Việt
Trận chiến Stalingrad
  >Trận chiến Stalingrad
Gangster Thái Lan
Mã số: 1769
The Gangster (2012)
Gangster Thái Lan
HD 1080    9 GB
phụ đề Tiếng Anh phụ đề Tiếng Việt
Gangster Thái Lan
  >Gangster Thái Lan
Hồ sơ Berlin
Mã số: 1768
The Berlin File (2013)
Hồ sơ Berlin
HD 1080    7 GB
phụ đề Tiếng Anh phụ đề Tiếng Việt
Hồ sơ Berlin
  >Hồ sơ Berlin
Tình báo
Mã số: 1767
Skytten (2013)
Tình báo
HD 1080    8 GB
phụ đề Tiếng Anh phụ đề Tiếng Việt
Tình báo
  >Tình báo
Lực Lượng Đặc Nhiệm
Mã số: 1766
Force Of Execution (2013)
Lực Lượng Đặc Nhiệm
HD 1080    8 GB
phụ đề Tiếng Việt
Lực Lượng Đặc Nhiệm
  >Lực Lượng Đặc Nhiệm
Tập Đoàn Sát Thủ (2013)
Mã số: 1765
Machete Kills (2013)
Tập Đoàn Sát Thủ (2013)
hd720   7 GB
phụ đề Tiếng Việt
Tập Đoàn Sát Thủ (2013)
  >Tập Đoàn Sát Thủ (2013)
Lần Theo Dấu Vết
Mã số: 1764
Prisoners (20130
Lần Theo Dấu Vết
hd720   7 GB
phụ đề Tiếng Việt
Lần Theo Dấu Vết
  >Lần Theo Dấu Vết
Rambo IV
Mã số: 1763
Rambo IV
Rambo IV
HD 1080    22 GB
phụ đề Tiếng Việt
Rambo IV
  >Rambo IV
Tẩu Thoát Nhanh
Mã số: 1762
Getaway (2013)
Tẩu Thoát Nhanh
HD 1080    18 GB
phụ đề Tiếng Việt
Tẩu Thoát Nhanh
  >Tẩu Thoát Nhanh
Nữ Điệp Viên Salt
Mã số: 1761
Salt
Nữ Điệp Viên Salt
HD 1080    13 GB
phụ đề Tiếng Việt
Nữ Điệp Viên Salt
  >Nữ Điệp Viên Salt
Số Mạng Kẻ Lãng Tử
Mã số: 1760
Soldiers of Fortune (2013)
Số Mạng Kẻ Lãng Tử
hd720   5 GB
phụ đề Tiếng Việt
Số Mạng Kẻ Lãng Tử
  >Số Mạng Kẻ Lãng Tử
Thái Cực Hiệp
Mã số: 1759
Man Of Tai Chi (2013)
Thái Cực Hiệp
HD 1080    11 GB
phụ đề Tiếng Việt
Thái Cực Hiệp
  >Thái Cực Hiệp
Truy Lùng Sát Thủ
Mã số: 1758
One in the Chamber (2013)
Truy Lùng Sát Thủ
hd720   5 GB
phụ đề Tiếng Việt
Truy Lùng Sát Thủ
  >Truy Lùng Sát Thủ
Truy Lùng Siêu Trộm
Mã số: 1757
Cold Eyes (2013)
Truy Lùng Siêu Trộm
HD 1080    8 GB
phụ đề Tiếng Việt
Truy Lùng Siêu Trộm
  >Truy Lùng Siêu Trộm
Cặp Đôi Hoàn Cảnh
Mã số: 1756
Chennai Express (2013)
Cặp Đôi Hoàn Cảnh
HD 1080    8 GB
phụ đề Tiếng Việt
Cặp Đôi Hoàn Cảnh
  >Cặp Đôi Hoàn Cảnh
Tôi Là Chiến Binh

Tôi Là Chiến Binh là một câu chuyện kể về một đầu bếp học nghề trong quân đội Mỹ, vì niềm đam mê vào quân đội cũng như tinh thần yêu nước của mình anh chàng đã trải qua nhiều kì thi sát hạch để được tuyển vào đội SEAL của lực lượng. Bộ phim sẽ là những hình ảnh chiến tranh tàn khốc về cuộc chiến của quân đội đặc nhiệm Mỹ và lực lượng khủng bố phe nổi dậy. Bộ phim Tôi Là Chiến Binh được đạo diễn Ronnie Thompson hợp tác cùng các diễn viên Duncan Casey, Lee Charles, Noel Clarke....Hy vọng các bạn sẽ thích bộ phim này. Chúc các bạn xem phim vui vẻ!

Điềm Mật Sát Khí

Điềm Mật Sát Khí là một bô phim điện ảnh hành động hài hước do Trung Quốc sản xuất với sự tham gia của nhiều diễn viên Tô Hữu Bằng và nữ diễn viên Lâm Y Thần và cùng với nhiều diễn viên khác. Nội dung phim xoay quanh cuộc chiến chống tội phạm của hai cảnh sát do Tô Hữu Bằng và Y Thần vào vai. Lần này Tô Hữu Bằng hóa thân vào một cảnh sát lười biếng hợp tác với nữ đồng nghiệp mới do Y Thần thủ vai

Bảo Vệ Công Lý

Jai Ho 2014 Là bộ phim hành động ,một cựu quân nhân khơi mào cuộc đấu tranh cho sự độc đoán , tuyên truyền trách nhiệm với người dân bình thường

Mật Vụ

 Zulu có sự góp mặt của hai ngôi sao Orlando Bloom và Forest Whitaker. Bộ phim thuộc thể loại tội phạm kinh dị lấy bối cảnh từ thời kỳ chế độ phân biệt chủng tộc vẫn còn hoành hành tại Châu Phi. Câu chuyện xoay quanh hai thám tử vùng Capetown của Nam Phi cùng điều tra một vụ án mạng liên quan tới cái chết của hai phụ nữ, một tội ác liên quan tới chế độ chính trị và xã hội ở đất nước này 

Câu Chuyện Cảnh Sát

Trong Police Story 2013, Thành Long sẽ vào vai một thanh tra cảnh sát tại Trung Quốc Đại Lục Zhong Wen. Viên cảnh sát và cô con gái nổi loạn của ông Miaomiao (Cảnh Điềm) bị kẹt trong một vụ bắt cóc con tin tại quán bar. Đứng sau âm mưu của vụ bắt cóc là người chủ quán bar - Wu Jiang (Lưu Diệp), kẻ đang mưu tính sử dụng những con tin để đổi lấy tự do cho một tên tội phạm nguy hiểm đã bị giam giữ nhiều năm.Đồng hành với Thành Long trong Câu chuyện cảnh sát 2013 là nữ diễn viên trẻ Cảnh Điềm và tài tử hạng A của điện ảnh Hoa ngữ Lưu Diệp. Thành Long cũng tin tưởng giao chiếc ghế chỉ đạo cho đạo diễn Đinh Thạnh, người trước đây từng chỉ đạo thực hiện bộ phim Đại binh tiểu tướng (Little Big Soldier)mà Thành Long đã tham gia năm 2010. Đặc biệt phim sẽ có những cảnh thể hiện tình cảm cha - con vốn khá hiếm hoi trong phim của Thành Long

Người Bảo Vệ 2

The Protector 2 không chỉ đánh dấu sự tái hợp của bộ ba số một của làng phim hành động Thái: diễn viên Tony Jaa – đạo diễn Prachya Pinkaew – chỉ đạo võ thuật Panna Rittikrai mà còn là sự bùng nổ ở một đẳng cấp mới của tất cả những gì hấp dẫn nhất, dữ dội nhất, ác liệt nhất, đẹp mắt nhất mà đội ngũ này đã từng thể hiện

KẺ TRUY SÁT

Ava, một nữ đấu sĩ lão luyện đã từng có quá khứ đen tối. Sau khi hoàn lương đã thành hôn với một anh chàng vô cùng quyến rũ (Cam Gigandet) và có một kỳ nghỉ trăng mật của họ tại vùng biển Caribbean xinh đẹp. Tuy nhiên định mệnh đen tối một lần đã tấn công cô, khi khiến người chồng mới cưới của cô lâm nạn và biến mất. Trong lúc truy tìm tung tích của chồng, Ava đã phát hiện một thế giới ngầm đầy rẫy bạo lực và các âm mưu hiểm ác tồn tại ngay giữa hòn đảo thiên đường tuyệt đẹp. Một lần nữa, nữ đấu sĩ năm nào đã phải tái xuất, sử dụng những kỹ năng giết người chuyên nghiệp, Ava tiến sâu hơn vào cuộc chiến phơi bày sự thật và hạ gục những kẻ mà cô nghĩ phải chịu trách nhiệm cho vụ bắt cóc người chồng của mình, tiêu diệt chúng từng tên một

Sát Nhân Trắng

Trọng tâm phim xoay quanh nhân vật Hwai, 1 cậu bé vô cùng đặc biệt: có 5 người cha tội phạm. Đứng đầu nhóm là Seok Tae (Kim Yoon Seok), vị thủ lĩnh lạnh lùng và lôi cuốn. Dưới ông là 4 đàn em gồm: Ki Tae - dân tổ lái chuyên nghiệp mắc tật nói lắp, Jin Seong - quân sư quạt mo thiên tài, Beom Soo - tay thiện xạ cừ khôi và Dong Beom - 1 chuyên gia võ thuật máu lạnh

Điệp Vụ Tuyệt Mật

Phim Điệp Vụ Tuyệt Mật là câu chuyện xoay quanh bức họa nổi tiếng cùng tên của danh họa Hoàng Công Vọng thời nhà Nguyên. Lưu Đức Hoa vào vai một điệp viên có nhiệm vụ tìm lại bức họa đã bị đánh cắp và ngăn không cho nó bị bán ra chợ đen. Phim còn có sự đan xen giữa truyền thống và hiện đại, đặc biệt có rất nhiều pha hành động đẹp mắt và tình cảm nóng bỏng.

Biệt Kích Ngầm

Biệt Kích Ngầm hay còn gọi là Biệt đội 8 - SEAL Team Eight: Behind Enemy Lines là một bộ phim chiến tranh năm 2014 của đạo diễn Roel Reine với diễn viên Tom Sizemore. Đây là phần thứ tư trong serial này, cũng như phần tiếp theo của Behind Enemy Lines, Behind Enemy Lines II Axis of Evil và Behind Enemy Lines: Colombia. Một nhóm lính tinh nhuệ của Hải quân Hoa Kỳ SEAL được gửi đến một căn cứ của bọn thổ phỉ ở Congo ,với nhiệm vụ bí mật tìm kiếm và ngăn chặn các hoạt động khai thác vũ khí uranium rơi vào tay bọn khủng bốBiệt đội 8 được nhận nhiệm vụ tiến sâu vào vùng Congo Châu Phi tiêu diệt quân đội được cho là của nhóm khủng bố Al-Qaeda huấn luyện và chế tạo Uranium.

Lấy Vợ Không Khó

Ride Along kể về một anh chàng dẻo miệng Ben Barber tham gia vào đội anh trai bạn gái của mình-James, một cảnh sát nóng tính, tuần tra các đường phố Atlanta và Ben bị vướng vào một vụ bê bối “khó nuốt”. Bây giờ, để chứng minh rằng mình xứng đáng với cô dâu tương lai, anh chàng dẻo miệng Ben phải sống sót sau 24 giờ điên rồ nhất của cuộc đời mình. Trong hai năm qua, anh chàng bảo vệ an ninh cho một trường trung học - Ben đã cố gắng để thể hiện với thám tử James rằng anh ta không chỉ là một người nghiện trò chơi video và không xứng đáng với em gái của James, Angela (do Tika Sumpter thủ vai). Khi Ben cuối cùng đã được chấp nhận vào cục cảnh sát, Ben nghĩ rằng anh ta đã giành được sự tôn trọng của một cảnh sát dày dạn và yêu cầu được chúc phúc khi kết hôn với Angela. Biết rằng chỉ cần một chuyến đi sẽ chứng minh được Ben có khả năng gì để có thể chăm sóc em gái của mình, James buộc Ben phải tham gia vào một chuyến đi đáng sợ khác xa với những gì mà anh ta từng trải qua. Nhưng trong một đêm nọ, họ đã bất ngờ đối mặt với tên tội phạm khét tiếng nhất trong thành phố, James nhận ra rằng cái miệng của Ben nguy hiểm như những viên đạn được bóp cò vậy

Truyền thuyết Hercules

Phim kể về hành trình gian nan và khổ cực của Hercules để dành lại người anh yêu là công chúa xứ Crete, vốn đã được hứa hôn cho anh trai của Hercules. Chính bởi vậy, anh vấp phải sự phản đối của gia đình và bị cha đẩy đi lưu vong. Sau đó, Hercules bị bán như một tên nô lệ rồi trở thành đấu sĩ và nhận ra bản thân là một á thần

Sống sót

Bốn thành viên của SEAL Team 10, được giao nhiệm vụ với nhiệm vụ để nắm bắt hoặc tiêu diệt thủ lĩnh Taliban khét tiếng, Ahmad Shahd. Marcus Luttrell là thành viên duy nhất của nhóm nghiên cứu của mình để tồn tại.

Vùng Đất Xấu Xa

Vùng Đất Xấu Xa - Bad Country  lấy cảm hứng từ sự kiện có thật. Bộ phim kể về cuộc điều tra của thám tử Bud Carter dẫn đến việc bắt giữ Jesse Weiland, một kẻ giết người hợp đồng...Phim kinh dị, hình sự với sự tham gia của Amy Smart,Neal McDonough,Willem Dafoe.

47 Lãng Nhân

47 Ronin kể về cuộc phiêu lưu đầy sóng gió của 47 võ sĩ samurai không được thừa nhận (ronin). Sau khi vị chủ tướng, sư phụ của họ bị hại chết, nhóm võ sĩ này lên kế hoạch trả thù cho ông. Họ rời bỏ quê hương, lên đường báo thù cùng sự giúp đỡ của Kai (Keanu Reeves), một võ sĩ mang hai dòng máu Nhật - Anh. Những ronin này phải đối mặt với thế lực hắc ám, ma quỷ và phù thủy đầy quyền năng luôn tìm cách hãm hại và tiêu diệt họ.

Trở Về Từ Cõi ChếtGiết người yêu dấu

Nhà thơ Allen Ginsberg tới Columbia khi mới là một sinh viên năm nhất. Chính tại nơi đây, Allen đã gặp gỡ Lucien Carr, người có ảnh hưởng lớn tới anh sau này. Lucien Carr giới thiệu Allen với những người bạn cùng chung chí hướng trên con đường sự nghiệp văn học là Kerouac và William S. Burroughs. Bên cạnh đó, Carr cũng không quên “giới thiệu” Allen với những niềm lạc thú mới như rượu, cần sa và quan hệ đồng tính. Allen dần sa đà vào nghiện ngập và vấy ngã.

Bản Cam Kết

The Commitment :  sau nhiệm vụ gián điệp bất thành của cha mình, Myung-hoon và em gái Hye-in được gửi đến một trại cải tạo lao động. Để bảo vệ cuộc sống của cô em gái, Myung-hoon tình nguyện trở thành gián điệp và xâm nhập xuống miền Nam như một kẻ đào ngũ trẻ tuổi. Trong thời gian học trung học ở miền Nam, anh gặp một cô gái tên là Hye-in, và anh đã cứu cô gái khi cô bị tấn công. Tình báo Hàn Quốc bắt đầu theo dõi anh, và chính phủ cũng gửi một sát thủ tới miền Nam để trừ khử anh.

Đồng Phạm

Bộ phim kể về câu chuyện 15 ngày trước khi những giao kèo trong vụ bắt cóc trẻ em của một nhóm cướp chuyên nghiệp làm chấn động Hàn Quốc. Sau khi nghe thấy âm thanh của đứa trẻ trong nhóm bị bắt cóc, Da Eun bắt đầu nghi ngờ người bố nhất mực yêu thương cô là Son Man có thể liên quan đến âm thanh đó. Một cuộc đấu trí bắt đầu giữa người bố và cô con gái, với quá khứ kinh hoàng của người bố dần được phanh phui

Bão Lửa

Bão lửa kể về cuộc săn lùng băng nhóm tội phạm có tổ chức cầm đầu bởi tên trùm khét tiếng Cho Nam ( Hồ Quân ). Chúng đã thực hiện trót lọt phi vụ cướp xe bọc thép ngay giữa ban ngày trước sự chứng kiến của người dân. Điều này gây sức ép và bị xem là sự sỉ nhục đối với lực lượng cảnh sát. Lui Ming Chit ( Lưu Đức Hoa ) thanh tra nổi tiếng sắt đá rất hận tên trùm Nam và đồng bọn. Anh quyết tiêu diệt triệt để bọn tội phạm làm nguy hại đến cuộc sống của người dân. Anh sớm hiểu ra sự thật phũ phàng tất cả các chiến thuật thông thường của cảnh sát đều bị vô hiệu hóa. Để bắt lũ tội phạm đặc biệt này đòi hỏi 1 cách thực thi công lý đặc biệt thậm chí phải vứt bỏ tôn chỉ đạo đức của bản thân.

Không Nên Do Dự

Bộ phim tâm lý hình sự đặc sắc “Reasonable Doubt” của đạo diễn Peter Howitt quy tụ hai ngôi sao lớn là Dominic Cooper và Samuel L.Jackson trong vai hai người đàn ông có xuất thân và địa vị hoàn toàn khác biệt lại cùng vướng vào cùng một vụ án ly kỳ.Trong phim, Dominic Cooper vào vai Ủy viên công tố quận Mitch Brockden, một chàng trai trẻ vướng vào một vụ tai nạn giao thông trong đó anh vô tình đâm chết nạn nhân và bỏ chạy khỏi hiện hiện trường. Sự việc tình cờ này lại dính líu đến một vụ án khác khiến Mitch quyết định mở cuộc điều tra chống lại một kẻ tình nghi (Samuel L.Jackson) đang bị cáo buộc chịu trách nhiệm cho tội ác này, đồng thời cũng không thể để lộ mình. Nhưng rồi trong quá trình điều tra, Mitch khám phá ra đây cũng chính hắn mới là tên thủ phạm đích thực mà anh đang tìm kiếm và phải ngăn chặn hắn trước khi tên giết người tiếp tục ra tay. Kinh hoàng hơn, mục tiêu lần này của hắn không ai khác mà chính là Mitch và gia đình anh

Xung Trận

Trong phim Nhậm Đạt Hoa vào vai đội trưởng giao thông sắp nghỉ hưu nhưng với tâm huyết cống hiến hết sức của mình, tuy trong giờ làm việc hay ngoài giờ anh không ngại nguy hiểm luôn xung trận để truy bắt tội phạm.

Không Chùn Bước

Jamesy Boy (2014) dựa trên câu chuyện có thật về cậu bé thiếu niên James Burns (Spencer Lofranco), dính líu đến một băng giang hồ đường phố nguy hiểm ở ngoại ô Denver, với nhiều tội phạm nguy hiểm. Trong một cuộc truy lùng của cảnh sát James bị tống vào tù, ở chung với các trọng phạm nên James luôn bị ức hiếp và luôn bị quản giáo biệt giam vì tội gây rối...nhưng rồi James làm quen được với một phạm nhân giết người Ving Rhames, đang bị kết án chung thân, cho cậu ta thấy được những sai lầm của mình. Từ đó James đã thay đổi, xác định một cuộc sống có ý nghĩa, hướng về một tương lai mới mà người bạn gái của cậu đang đón chờ

QUYỀN LỰC THỨ NĂM

Bộ phim của đạo diễn Bill Condon nói về WikiLeaks - trang web chuyên tiết lộ tài liệu mật của các quốc gia trên thế giới, nhất là Mỹ. Trong đó, nam diễn viên Benedict Cumberbatch thủ vai người sáng lập WikiLeaks, ông Julian Assange.

Kẻ Trộm Sách

Phim  The Book Thief  được xây dựng dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Markus Zusak. Thủ vai chính Liesel Meminger là diễn viên nhỏ tuổi người Pháp-Canada Sophie Neisse. Phim còn có sự tham gia của Geoffrey Rush và Emily Watson. Trong thời kì kinh hoàng ở nước Đức những năm thế chiến thứ 2, cô bé Liesel tìm thấy niềm an ủi ở những trang sách và cô bạn nhỏ này sẵn sàng ăn trộm sách để đọc và chia sẻ cho những người khác

Đi tìm công Lý

Out of the furnace  kể về hành trình đi tìm công lý cho người em Rodney (Casey Affleck) đột ngột mất tích do dính líu với 1 nhóm tội phạm địa phương của Russel (Christian Bale)

Săn Tiền Kiểu Mỹ

Săn Tiền Kiểu Mỹ - American Hustle là một chuỗi câu chuyện có phần kịch tính và phức tạp về thế giới ngầm đầy mưu mô, tính toán và quyền lực của xã hội Mỹ những năm 70-80. Phim được thực hiện dựa trên một chiến dịch có thật của FBI có tên là Abscam. Irving Rosenfeld, có vợ là Rosalyn Rosenfeld, là một tay lừa đảo thiên tài chuyên thực hiện các phi vụ có liên quan đến những tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp. Chính "tài năng" của hắn đã làm cho Richie DiMaso - một đặc vụ FBI phải chú ý. Irving và cô nhân tình Sydney của hắn buộc lòng phải cấu kết với tay FBI lộng quyền đó, bước vào thế giới của những tay trùm chứng khoán và xã hội đen khác nhằm ra tay triệt tiêu những thế lực xấu. Bên cạnh câu chuyện của những kẻ âm thầm đó là một câu chuyện khác gắn kết và đan xen về ngài thị trưởng Carmine Polito, người luôn cố gắng hỗ trợ cộng đồng của mình chống chọi với cuộc khủng hoảng kinh tế và những biến động của thời đạ

Thiên Đường Xa Lạ

Cuộc sống của Josh Pratt bị đảo lộn khi SEC điều tra người đứng đầu quỹ đầu tư trị giá nhiều tỷ đô la của anh vì nghi ngờ dính líu đến giao dịch ngầm buộc anh phải dính vào những rắc rối không đáng có.

Bước Đường Cùng

1 Bộ phim của  Jason Statham :Homefront xoay quanh một cựu nhân viên của Cục Phòng chống Ma túy Hoa Kỳ đưa gia đình mình tới một thành phố yên bình để ổn định lại cuộc sống, nhưng anh sớm phải chạm trán với tên trùm ma túy đá trong vùng..

Bão Trắng

The White Storm do đài truyền hình trung quốc và hông kong hợp tác sản xuất có sự góp mặt của diễn viên nổi tiếng Cổ Thiên Lạc – nam diễn viên nổi tiếng người Hồng Kông lại một lần nữa đem lại cho khán giả một cảm xúc tuyệt vời.Với vai một cảnh sát chìm phải đi để tiêu thụ ma túy qua đó để tìm ra tên trùm tội phạm của đường dây mafia xuyên quốc gia. Cổ Thiên Lạc đã mang tới cho khán giả một bộ phim cực kì cảm động và chân thực nhất về đời sống của một cảnh sát chìm.bộ phim xã hội đen kể về một cảnh sát chìm anh gia nhập vào xã hội đen để triệt phá đường dây ma túy do trùm ma túy Hắc Sài đừng đầu. Anh phải phối hợp chặt chẽ với điều tra viên của Cục Ma Túy Hong Kong và cấp dưới của anh ta. Cả ba phải hợp sức trong những tình huống nguy hiểm nhất để tìm ra tên trùm tội phạm của đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Sát Thủ

Một câu chuyện ly kỳ về 4 người đàn ông đang đấu tranh để tồn tại và nuôi sống bản thân và những người thân. Hai trong số đó là cựu tù; 1 là sát thủ giết thuê, 2 là nhân viên tư pháp bị bắt vì tội tham nhũng. Mario quyết định làm việc đàng hoàng khi ông được tạm tha. Daniel là tù nhân trẻ hơn và đệ tử của Mario, được chọn để thay thế ông đi làm nhiệm vụ. Joaquin và Francis là 2 sĩ quan cảnh sát đang rắc rối với vấn đề đạo đức. Và 2 bên không tránh khỏi nhưng xung đột, va chạm … 

Ranh Giới Sống Còn

Phim nói về cuộc khủng bộ tàu điện ngầm , một cuộc đấu trí với kẻ mang bom, một bộ phim đấu trí nhằm giải thoát số mạng của mình

Đồng Môn

Cách đây 10 năm, phim Oldboy của điện ảnh Hàn Quốc tạo ấn tượng mạnh mẽ với khán giả toàn cầu nhờ ngôn ngữ điện ảnh độc đáo, những pha bạo lực ghê rợn và cả cái kết gây sốc. Giờ đây, Hollywood quyết định làm lại câu chuyện về đề tài trả thù này, với nhiều sự thay đổi so với bản gốc mà khán giả có thể thấy trong trailer.Nhân vật chính của phim là Joe Doucett (Josh Brolin) - một nhân viên quảng cáo. Joe bị bắt cóc, bị giam trong căn phòng kín trong suốt 20 năm. Sau chừng ấy năm, ông bất ngờ được thả ra và suy nghĩ đầu tiên của Joe là tìm ra những kẻ đã nhốt mình để trả thù.

Cận kề kẻ thù

Nội dung: Sau khi một gói ma túy chở đi bằng đường biển đột nhiên biến mất trên biên giới Mỹ/Canada, Henry, biệt kích vùng rừng rậm và là cựu lính thủy đánh bộ, bị đẩy vào một cuộc chiến để giành lấy sự sống khi ông trùm ma túy bắt anh phải thu thập gói hàng bị mất trên. Bị lạc ở chốn hoang vu và không thể liên lạc với thế giới bên ngoài, Henry nhận ra mình đang mặt đối mặt với Clay, một người mang trong mình mối thù cá nhân chống lại Henry, nay đã quay trở lại để phục thù. Giờ đây, hai kẻ tử thù phải chọn lựa: hoặc là gạt mối thù sang một bên và làm việc với nhau, hoặc là chết lẻ tẻ bởi bàn tay những kẻ buôn lậu vốn không từ thủ đoạn nào để lấy hàng cho bằng được.Thu gọnHành động, Rùng rợn

Kế Hoạch Đào Tẩu

Phim kể về Sylvester Stallone, vai Ray Breslin, là một chuyên gia thiết kế kiến trúc an ninh tài giỏi nhất trên thế giới, anh buộc phải thực hiện công việc cuối cùng của đời mình là đào tảo khỏi một nhà tù được trang bị công nghệ cực kỳ tối tân và hiện đại có tên là "The Tomb" (Hầm mộ). Trước đó, anh đã bị lừa gạt và bắt giam một cách oan ức. Để có thể vượt ngục, Ray phải giải cứu ông bạn tù chung buồng giam Emil Rottmayer (Arnold Schwarzenegger thủ vai) để cùng nhau lên một kế hoạch táo bạo gần như không tưởng nhằm trốn thoát khỏi một trong những pháo đài tù ngục được bảo vệ cẩn mật nhất từng được xây dựng.

Thuyền Trưởng Phillips

Bộ phim được làm dựa trên câu truyện thật xảy ra vào năm 2009 về thuyền trưởng Richard Phillips và cuộc đối đầu của ông cùng thủy thủ đoàn với bọn cướp biển Somali trên tàu Maersk Alabama.

Ẩn Thân

Secretly Greatly: Một bộ phim bom tấn được công chiếu vào ngày 7/6/2013 tại đất nước Hàn Quốc. Đây là phim thứ 2 do Jang Cheol-Soo đạo diễn, sau khi bộ phim kinh dị đầu tay của ông là Bedevilled được giới phê bình đánh giá cao và giành nhiều giải thưởng. PhimSecretly Greatly chuyển thể từ bộ webcomic *của Hun, nói về 3 chàng điệp viên Bắc Triều Tiên được cử đến sống ở một khu dân cư nghèo ở Seoul, cải trang thành 1 tên ngốc, 1 anh chàng muốn làm ca sĩ và 1 học sinh trung học. Cuộc sống bình thường diễn ra được 2 năm thì họ nhận được mệnh lệnh mới từ phía Bắc Triều Tiên trong sứ mạng đặc biệt này. Phim Secretly Greatly hứa hẹn sẽ đem doanh thu lớn và làm vực dậy nền điện ảnh truyền hình của Hàn Quốc

Đội Quân Bất Lương

Nội Dung Tóm Tắt Của PhimBộ phim nói về cuộc đối đầu giữa một đội cảnh sát và một tổ chức tội phạm với bối cảnh ở Los Angeles những năm 1940, 1950. Trong phim cũng có cảnh giết người bằng súng máy tại rạp chiếu phim - tương tự như những gì đã xảy ra khi The Dark Night Rises được chiếu ra mắt tại Mỹ

Đường Đua Nghẹt Thở

Rush dựa trên câu chuyện có thật về cuộc đua tốc độ diễn ra giữa tay đua người Anh - James Hunt và đương kim vô địch người Áo - Niki Lauda. Một người là tay chơi bảnh bao với cuộc sống hoang dã, còn người kia là thiên tài trầm tĩnh nhưng không kém phần quyết liệt trên đường đua. Sự cạnh tranh của họ để giành lấy chiến thắng và vinh quang đã trở thành huyền thoại cả trong và ngoài giải đua Grand Prix

Ám Sát Tổng Thống

Tên phim: Suddenly - Ám Sát Tổng Thống (2013)Chấm điểm: 6.1/10 from 423 users Đạo diễn: Uwe BollDiễn viên: Ed Anders, Cole Coker, Erin Karpluk Thể loại: Hành Đông - Tội PhạmQuốc gia: CanadaNăm phát hành: 2013Thời lượng: 93 phútSố tập: 01 tậpDung lượng: 9.66gb

Át Chủ Bài

Richie Furst, một sinh viên đại học bị lừa toàn bộ tiền học phí vào một trò đánh bạc trực tuyến. Sau khi tìm hiểu và biết được trang web mà mình tham gia được điều khiển bởi một thế lực đặt trụ sở ở đảo Puerto Rico, Richie đã quyết lặn lội đường xa để lấy lại tiền của mình.Tại đây, Richie đối đầu với ông trùm Ivan Block, một người đàn ông đầy mưu mô và toan tính. Ivan đã dụ dỗ Richie trở thành học trò cũng như cánh tay phải của mình. Tuy nhiên, mối quan hệ của Richie - Ivan trở nên phức tạp khi có sự xuất hiện của một đặc vụ FBI, người tìm cách lợi dụng Richie để loại bỏ Ivan.

Sát Thủ Ninja 2

Kể từ cuộc phiêu lưu bảo vệ chiếc rương chứa vũ khí Ninja trong phần trước, cuộc sống của Casey Bowman (Scott Adkins) chưa bao giờ tốt đẹp đến thế. Là chủ nhân của một võ đường thành công, Casey còn kết hôn với nàng Namiko (Mika Hijii) xinh đẹp. Mọi chuyện còn tuyệt vời hơn khi Namiko nói với anh rằng cô đang mong chờ đứa con đầu lòng của hai người. Và rồi mọi thứ đều tan vỡ…Trong một lần ra ngoài mua đồ ăn cho vợ, Casey trở về nhà và phát hiện ra kẻ nào đó đã tấn công Namiko dã man, cướp đi sinh mạng của cô cùng đứa con trong bụng. Trong cơn tuyệt vọng, Casey chỉ còn một lý do duy nhất để sống. Báo thù.Manh mối duy nhất dẫn đến những kẻ đã sát hại Namiko là dấu vết của sợi dây thép gai được dùng để siết cổ cô. Với sự trợ giúp của người bạn thân Nakabara (Kane Kosugi), Casey dấn thân vào cuộc hành trình từ Osaka đến Bangkok, tới những cánh rừng ở Rangoon để truy lùng tên hung thủ. Quá trình chiến đấu để thăng cấp bậc trong một đội quân bí mật đã giúp Casey xác định được mục tiêu của mình… tên trùm ma túy xấu xa Goro (Shun Sugata), kẻ đã đem loại ma túy đá chết người rải lên mọi con phố của châu Á. Trên hành trình tìm kiếm Goro, người đàn ông từng là Casey Bowman không còn tồn tại. Kỹ năng của anh đã trở nên vô cùng sắc bén, kinh nghiệm chiến đấu đạt tới một tầm cao mới. Giờ đây, Casey chính là hiện thân của những chiến binh vô hình và nguy hiểm mà người ta thường gọi là Ninja…

Nhà Ga Fruitvale

Fruitvale Station dựa trên một câu chuyện có thật, Michael B. Jordan vào vai một công dân 22 tuổi ở Bay Area bỗng một ngày muốn sắp xếp lại cuộc đời mình. Anh hi vọng sẽ liên lạc lại với mẹ và bạn gái, những người mà khi xưa anh đã không hoàn toàn thành thật với họ. Khi vừa lên đường, anh nhận ra việc thay đổi sẽ rất khó khăn. Thế nhưng, vào một đêm định mệnh trước năm mới, anh đã bị tay cảnh sát BART máu lạnh bắn chết ngay bên ngoài trạm tàu điện ngầm Fruitvale. Cái chết thương tâm của anh làm lay động cả vùng Bay Area và toàn thể đất nước

Hệ Thống Khép Kín

Martin và Claudia là người yêu cũ của nhau, họ cùng tham gia một nhóm bảo vệ cho một thử nghiệm của chủ nghĩa khủng bố.khán giả sẽ được chứng kiến những màn tấn công vô cùng đặc sắc của lực lượng chống khủng bố đồng thời với những pha đấu trí thông minh nhưng cũng không kém phần hài hước của hai nhân vật chính. 

Chiến bại

Nội dung: Bộ phim thể hiện tinh thần chiến đấu và sự khắc nghiệt của bộ môn quyền anh. Bô phim kể về hai thầy trò Trình Huy và Tư Tề đều lâm vào cảnh nợ nần, vì có năng khiếu trong môn thể thao này nên hai người quyết định tập luyện khổ cực để có thể chiến thắng trong các giải đấu mặc dù đối thủ của họ đều là những người to lớn và hung hãn. Bộ phim thể hiện chân thật bộ môn quyền anh.Hành động, Tâm lý

Trận chiến Stalingrad

Nội dung: Stalingrad là trận chiến quan trọng tạo nên bước ngoặt trong Chiến tranh thế giới thứ 2, hứa hẹn đưa người xem “thâm nhập” sâu vào từng khoảnh khắc lịch sử.Đạo diễn người Nga Fyodor Bondarchuk con trai đạo diễn nổi tiếng đã thực hiện bộ phim Chiến tranh và Hòa bình sẽ chỉ đạo thực hiện bộ phim về Stalingrad mới này. Ông cũng là đạo diễn của bộ phim Đại đội 9 (The 9th Company ) và là người đam mê các hiệu ứng đặc biệt. “Tôi đã xem 15 phút của phim và cảm thấy rất hài lòng với sự lựa chọn tuyệt vời của mình. Bộ phim thật ngoạn mục” Foster cho biết.Ông cho biết: “Đây là 1 bộ phim rất bắt mắt. Nó đưa bạn đến một nơi mà bạn từng mơ ước nhưng sẽ không bao giờ có thể đặt chân tới được. Đây hứa hẹn sẽ là một bộ phim ấn tượng và được nhiều người biết tới”.

Gangster Thái Lan

Nội dung: "Gangster Thái Lan" là một câu truyện thực tế nói về cuộc tranh giành quyền lực của các băng đảng của Thái Lan từ thập niên 1950 đến thập niên 60Hành động, Hình sự, Tâm lý

Hồ sơ Berlin

Nội dung: The Berlin file là dự án đáng chờ đợi nhất trong tháng 1 khi quy tụ một dàn diễn viên hàng đầu của điện ảnh xứ Hàn gồm Ha Jung Woo, Han Suk Gyu, Ryu Seung Bum, Jun Ji Hyun và được chỉ đạo bởi bàn tay của đạo diễn từng nhận nhiều giải thưởng Ryu Seung Wan (The unjust, The fixer, Battlefield heroes). Bộ phim hành động là câu chuyện về sự tồn tại của 4 điệp viên đặc biệt của Hàn Quốc tại thủ đô nước Đức. Họ trở thành mục tiêu trong một trò chơi, tranh chấp giữa cuộc sống và cái chết...Hành động, Tâm lý, Rùng rợn

Tình báo

Nội dung: Phim nói về chính phủ Nga đang âm mưu một kế hoạch thỏa thuận với Mỹ về kế hoạch đóng chiếm một khu mỏ dầu ở Greenland. Mia Moesgård tình cờ biết được tin này, ông nhanh chóng đeo bám vụ bê bối chính trị và thỏa thuận sắp diễn ra giữa Mỹ và Nga để vặt tội nhà ngoại giao nước nhà, Nikolaj Lie Kaas.Hình sự, Tâm lý, Rùng rợn

Lực Lượng Đặc NhiệmTập Đoàn Sát Thủ (2013)

phim hành động pha  chút viễn tưởng

Lần Theo Dấu Vết

Prisoners 2013 là phim xoay quanh sự mất tích bí ẩn của cô con gái bé bỏng và người bạn thân của anh chàng thợ mộc Keller Dover (Hugh Jackman), ngay lập tức Keller đã báo với chính quyền địa phương về sự việc đó và trùng hợp hơn nữa là một kẻ lập dị chuyên bắt cóc các bé gái để tra tấn đã vượt ngục gần đó và đang được cảnh sát ráo riết truy lùng. Thấy được tình thế nguy cấp sẽ xảy ra không hay với con gái mình, Keller quyết định dấn thân vào nguy hiểm cùng với sự hợp tác của thám tử Loki (Jake Gyllenhaal)

Rambo IV

Rambo IV

Tẩu Thoát Nhanh

Phim Getaway 2013 kể về nhân vật chính là Brent Magna(do Ethan Hawke thủ vai) một tay đua cự phách đã giải nghệ bị buộc phải nghe theo lệnh của nhân vật huyền bí (Jon Voight) để giải thoát cho vợ mình. Mọi chuyện trở nên gây cấn hơn với sự xuất hiện một hacker trẻ có biệt danh Kid (Selena Gomez). Cùng với sự giúp sức của Kid, Brent Magna chống trả lại sự truy đuổi quyết liệt của cảnh sát và người đàn ông bí ẩn đã bắt cóc vợ mình. Với những mệnh lệnh kỳ quái, người đàn ông bí ẩn này tìm mọi cách gây khó khăn với sự chống trả quyết liệt của Brent Magna.

Nữ Điệp Viên Salt

Đặc vụ tình báo Trung ương Hoa Kỳ C.I.A Evelyn Salt (Angelina Jolie) là một trong những tên tuổi được trọng vọng nhất trong hàng ngũ, vì cô đã chọn cho đời mình một hướng đi duy nhất: tuyên thệ mãi mãi trung thành với tổ quốc, vì nghĩa vụ và lòng danh dự. Cho đến khi một tên đào ngũ tố cáo cô chính là một gián điệp Nga, được cử đến Mỹ để ám sát Tổng thống. Thế giới của Salt hoàn toàn bị đảo lộn từ đây.

Số Mạng Kẻ Lãng Tử

Một nhóm tay chơi nhà giàu bỏ tiền chơi trò tham gia tập trận quân đội. Tuy nhiên kế hoạch thay đổi vào phút cuối, trò chơi tập trận trở thành cuộc chiến thật sự.

Thái Cực Hiệp

Nội dung phimMột bộ phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng cùng ekip hùng hậu và đặc biệt đây là bộ phim đầu tiên mà nam diễn viên Keanu Reeves của Ma Trận tham gia với vai trò đạo diễn. Keanu Reeves là ngôi sao của Hollywood nhưng có trong người dòng máu Trung Hoa nên danh đặc biệt yêu thích bộ môn thái cực quyền. Xem Phim Đại Sư Thái Cực Quyền - Man of Tai Chi ta sẽ gặp nữ ca sĩ kiêm diễn viên Mạc Văn Úy trong vai một nữ cảnh sát mạnh mẽ và cá tính. Ngoài ra nam diễn viên Trần Hổ cũng đóng vai chính.

Truy Lùng Sát Thủ

2 sát thủ dày dạn kinh nghiệm đóng vai trò 2 mặt trong một cuộc chiến băng nhóm ở Nga đột nhiên cùng trở thành mục tiêu của kẻ địch chưa rõ danh tính.

Truy Lùng Siêu Trộm

Nội dung phim Truy Lùng Siêu Trộm:Phim Cold Eyes là tác phẩm hành động chống tội phạm, kể câu chuyện về một đội giám sát đặc biệt của sở cảnh sát Hàn Quốc. Seol Kyung Gu đóng vai đội trưởng đội giám sát, Jung Woo Sung đóng vai ông trùm tổ chức tội phạm đối đầu với đội giám sát. Han Hyo Joo đóng vai nhân viên mới của đội giám sát.Cold Eyes là bộ phim điện ảnh thuộc thể loại hành động trinh thám, kể về cuộc truy đuổi nghẹt thở của các đặc vụ cảnh sát xuất sắc xứ kim chi với băng nhóm tội phạm ngầm nguy hiểm. Dù mang đề tài tội phạm nhưng phim không khiến khán giả nhàm chán bởi những cảnh quay đẫm máu mà ngược lại, phim thu hút khán giả bởi những màn đấu trí đầy thông minh giữa lực lượng cảnh sát và băng nhóm tội phạm nguy hiểm.

Cặp Đôi Hoàn Cảnh

Phim  có doanh thu cao nhất mọi thời đại

Trang [<<] [<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [>] [>>]
Bạn đã chọn phim
Chọn trực tiếp trên web
Đã chọn: 0
Tổng dung lượng: 0 GB
Tổng số lượng: 0

Xem lại đơn hàng cũ
Danh mục phim
Thống kê trực tuyến
   Đang truy cập :    7
   Tổng lượt truy cập :    1486730
Bạn đã chọn:
0 GB | 0 Phim