Sắp xếp:  Phụ đề:  Hiện thị:
Phim Võ Thuật
Diệp Vấn 4: Hồi Cuối
Mã số: 6104
Ip Man 4 The Finale 2019
Diệp Vấn 4: Hồi Cuối
HD 1080    12 GB
phụ đề Tiếng Việt
Diệp Vấn 4: Hồi Cuối
  >Diệp Vấn 4: Hồi Cuối
Diệp Vấn Ngoại Truyện 2018
Mã số: 6103
Master Z Ip Man Legacy 2018
Diệp Vấn Ngoại Truyện 2018
HD 1080    12 GB
phụ đề Tiếng Việt
Diệp Vấn Ngoại Truyện 2018
  >Diệp Vấn Ngoại Truyện 2018
Ảnh
Mã số: 6102
Shadow 2018
Ảnh
HD 1080    12 GB
phụ đề Tiếng Việt
Ảnh
  >Ảnh
Đại Sư Huynh
Mã số: 6100
Big Brother 2018
Đại Sư Huynh
HD 1080    14 GB
phụ đề Tiếng Việt
Đại Sư Huynh
  >Đại Sư Huynh
Hoàng Phi Hồng: Nam Bắc Anh Hùng
Mã số: 6099
The Unity Of Heroes 2018
Hoàng Phi Hồng: Nam Bắc Anh Hùng
HD 1080    12 GB
phụ đề Tiếng Việt
Hoàng Phi Hồng: Nam Bắc Anh Hùng
  >Hoàng Phi Hồng: Nam Bắc Anh Hùng
Tú Xuân Đao 2
Mã số: 6098
Brotherhood of Blades II
Tú Xuân Đao 2
HD 1080    12 GB
phụ đề Tiếng Việt
Tú Xuân Đao 2
  >Tú Xuân Đao 2
Huyền Thoại Về Bất Tử Kiếm Sĩ
Mã số: 6097
Blade of the Immortal 2017
Huyền Thoại Về Bất Tử Kiếm Sĩ
HD 1080    16 GB
phụ đề Tiếng Việt
Huyền Thoại Về Bất Tử Kiếm Sĩ
  >Huyền Thoại Về Bất Tử Kiếm Sĩ
Cổng Chiến Binh
Mã số: 6096
Warrios Gate 2016
Cổng Chiến Binh
HD 1080    12 GB
phụ đề Tiếng Việt
Cổng Chiến Binh
  >Cổng Chiến Binh
Thần Kiếm
Mã số: 6095
Sword Master 2016
Thần Kiếm
HD 1080    12 GB
phụ đề Tiếng Việt
Thần Kiếm
  >Thần Kiếm
Cuộc Chiến Không Cân Sức
Mã số: 6094
Mole of Life (2016)
Cuộc Chiến Không Cân Sức
HD 1080    8 GB
phụ đề Tiếng Việt
Cuộc Chiến Không Cân Sức
  >Cuộc Chiến Không Cân Sức
Lão Vệ Sĩ
Mã số: 6093
My Beloved Bodyguard (2016)
Lão Vệ Sĩ
HD 1080    12 GB
phụ đề Tiếng Việt
Lão Vệ Sĩ
  >Lão Vệ Sĩ
Ngọa Hổ Tàng Long 2: Mệnh Kiếm
Mã số: 6092
rouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny (2016 )
Ngọa Hổ Tàng Long 2: Mệnh Kiếm
HD 1080    10 GB
phụ đề Tiếng Việt
Ngọa Hổ Tàng Long 2: Mệnh Kiếm
  >Ngọa Hổ Tàng Long 2: Mệnh Kiếm
Đạo Sĩ Hạ Sơn
Mã số: 6091
Monk Comes Down the Mountain (2016)
Đạo Sĩ Hạ Sơn
HD 1080    12 GB
phụ đề Tiếng Việt
Đạo Sĩ Hạ Sơn
  >Đạo Sĩ Hạ Sơn
Diệp Vấn 3: Trận Chiến Cuối Cùng
Mã số: 6090
Ip Man 3 (2016)
Diệp Vấn 3: Trận Chiến Cuối Cùng
HD 1080    16 GB
phụ đề Tiếng Việt
Diệp Vấn 3: Trận Chiến Cuối Cùng
  >Diệp Vấn 3: Trận Chiến Cuối Cùng
Kiếm Ký
Mã số: 6089
Memories of the Sword (2015)
Kiếm Ký
HD 1080    15 GB
phụ đề Tiếng Việt
Kiếm Ký
  >Kiếm Ký
Cây Trượng Vàng
Mã số: 6088
The Golden Cane Warrior (2015)
Cây Trượng Vàng
HD 1080    10 GB
phụ đề Tiếng Việt
Cây Trượng Vàng
  >Cây Trượng Vàng
Nữ Võ Sỹ
Mã số: 6087
Mary Kom (2015)
Nữ Võ Sỹ
HD 1080    10 GB
phụ đề Tiếng Việt
Nữ Võ Sỹ
  >Nữ Võ Sỹ
Sát Phá Lang 2
Mã số: 6086
A Time for Consequences (2015)
Sát Phá Lang 2
HD 1080    17 GB
phụ đề Tiếng Việt
Sát Phá Lang 2
  >Sát Phá Lang 2
Thiết Quyền Vương 2
Mã số: 6085
The Man with the Iron Fists 2 (2015)
Thiết Quyền Vương 2
HD 1080    10 GB
phụ đề Tiếng Việt
Thiết Quyền Vương 2
  >Thiết Quyền Vương 2
HOÀNG PHI HỒNG: BÍ ẨN MỘT HUYỀN THOẠI
Mã số: 6084
Rise of the Legend (2014)
HOÀNG PHI HỒNG: BÍ ẨN MỘT HUYỀN THOẠI
HD 1080    20 GB
phụ đề Tiếng Việt
HOÀNG PHI HỒNG: BÍ ẨN MỘT HUYỀN THOẠI
  >HOÀNG PHI HỒNG: BÍ ẨN MỘT HUYỀN THOẠI
Cuộc Chiến Cuối Cùng
Mã số: 6083
Rurouni Kenshin: The Legend Ends 2014
Cuộc Chiến Cuối Cùng
HD 1080    18 GB
phụ đề Tiếng Việt
Cuộc Chiến Cuối Cùng
  >Cuộc Chiến Cuối Cùng
Sát Quyền
Mã số: 6082
Kung Fu Jungle (2014)
Sát Quyền
HD 1080    11 GB
phụ đề Tiếng Việt
Sát Quyền
  >Sát Quyền
Sát Thủ Huyền Thoại Kenshin Đại Chiến ở Kyoto
Mã số: 6081
Rurouni Kenshin Kyoto Inferno (2014)
Sát Thủ Huyền Thoại Kenshin Đại Chiến ở Kyoto
HD 1080    15 GB
phụ đề Tiếng Việt
Sát Thủ Huyền Thoại Kenshin Đại Chiến ở Kyoto
  >Sát Thủ Huyền Thoại Kenshin Đại Chiến ở Kyoto
Tứ Đại Danh Bổ 3
Mã số: 6080
The Four 3 (2014)
Tứ Đại Danh Bổ 3
HD 1080    10 GB
phụ đề Tiếng Việt
Tứ Đại Danh Bổ 3
  >Tứ Đại Danh Bổ 3
Tú Xuân Đao
Mã số: 6079
Brotherhood of Blades 2014
Tú Xuân Đao
HD 1080    13 GB
phụ đề Tiếng Việt
Tú Xuân Đao
  >Tú Xuân Đao
Chiến Binh Đường Phố
Mã số: 6078
Street Fighter Assassins Fist (2014)
Chiến Binh Đường Phố
HD 1080    8 GB
phụ đề Tiếng Việt
Chiến Binh Đường Phố
  >Chiến Binh Đường Phố
Đại Chiến Bến Thượng Hải
Mã số: 6077
Once Upon a Time in Shanghai 2014
Đại Chiến Bến Thượng Hải
HD 1080    9 GB
phụ đề Tiếng Việt
Đại Chiến Bến Thượng Hải
  >Đại Chiến Bến Thượng Hải
Bản năng chiến đấu
Mã số: 6076
Born To Fight (2013)
Bản năng chiến đấu
hd720   5 GB
phụ đề Tiếng Việt
Bản năng chiến đấu
  >Bản năng chiến đấu
Lực Vương- Ngục Tù Đẩm Máu
Mã số: 6075
Riki-Oh: The Story of Ricky
Lực Vương- Ngục Tù Đẩm Máu
hd720   6 GB
phụ đề Tiếng Việt
Lực Vương- Ngục Tù Đẩm Máu
  >Lực Vương- Ngục Tù Đẩm Máu
Thuật Xem Tướng
Mã số: 6074
The Face Reader (2014)
Thuật Xem Tướng
HD 1080    10 GB
phụ đề Tiếng Việt
Thuật Xem Tướng
  >Thuật Xem Tướng
Tứ Đại Danh Bổ  phần 1
Mã số: 6073
The Four 1 ( 2012)
Tứ Đại Danh Bổ phần 1
hd720   6 GB
phụ đề Tiếng Việt
Tứ Đại Danh Bổ phần 1
  >Tứ Đại Danh Bổ phần 1
Tứ đại danh bộ 2
Mã số: 6072
The Four 2 (2014)
Tứ đại danh bộ 2
HD 1080    10 GB
phụ đề Tiếng Việt
Tứ đại danh bộ 2
  >Tứ đại danh bộ 2
Tử Chiến Đài Hades
Mã số: 6071
The Wrath of Vajra (2014)
Tử Chiến Đài Hades
HD 1080    9 GB
phụ đề Tiếng Việt
Tử Chiến Đài Hades
  >Tử Chiến Đài Hades
Hoa Dạng
Mã số: 6070
Ripples of Desire (2014)
Hoa Dạng
HD 1080    14 GB
phụ đề Tiếng Việt
Hoa Dạng
  >Hoa Dạng
Thân Phận Đặc Biệt
Mã số: 6069
Special ID (2013)
Thân Phận Đặc Biệt
HD 1080    12 GB
phụ đề Tiếng Việt
Thân Phận Đặc Biệt
  >Thân Phận Đặc Biệt
Thanh Xà Bạch Xà
Mã số: 6068
The Sorcerer and the White Snake
Thanh Xà Bạch Xà
hd720   4.5 GB
phụ đề Tiếng Việt
Thanh Xà Bạch Xà
  >Thanh Xà Bạch Xà
Ranh giới trắng đen
Mã số: 6067
Fight City of the Darkness (2012)
Ranh giới trắng đen
hd720   4.5 GB
phụ đề Tiếng Việt
Ranh giới trắng đen
  >Ranh giới trắng đen
Võ Thuật -Hài
Mã số: 6066
The Bodyguard 2
Võ Thuật -Hài
HD 1080    7 GB
phụ đề Tiếng Việt
Võ Thuật -Hài
  >Võ Thuật -Hài
Điệp vấn 3 :Trận Chiến Cuối
Mã số: 6065
Ip Man The Final Fight (2013)
Điệp vấn 3 :Trận Chiến Cuối
HD 1080    18 GB
phụ đề Tiếng Việt
Điệp vấn 3 :Trận Chiến Cuối
  >Điệp vấn 3 :Trận Chiến Cuối
Nhất Đại Tông Sư
Mã số: 6064
The Grandmasters 2013
Nhất Đại Tông Sư
HD 1080    11 GB
phụ đề Tiếng Việt
Nhất Đại Tông Sư
  >Nhất Đại Tông Sư
Truy tìm tượng phật 3
Mã số: 6063
Ong Bak 3 (2010)
Truy tìm tượng phật 3
hd720   4.5 GB
phụ đề Tiếng Việt
Truy tìm tượng phật 3
  >Truy tìm tượng phật 3
Truy tìm tượng Phật 2
Mã số: 6062
Ong bak 2 (2008)
Truy tìm tượng Phật 2
HD 1080    11 GB
phụ đề Tiếng Việt
Truy tìm tượng Phật 2
  >Truy tìm tượng Phật 2
Truy tìm tượng Phật 1
Mã số: 6061
Ong bak (2003)
Truy tìm tượng Phật 1
HD 1080    9.5 GB
phụ đề Tiếng Việt
Truy tìm tượng Phật 1
  >Truy tìm tượng Phật 1
Sát thủ huyền thoại
Mã số: 6060
Rurouni Kenshin (2012)
Sát thủ huyền thoại
HD 1080    11 GB
phụ đề Tiếng Việt
Sát thủ huyền thoại
  >Sát thủ huyền thoại
Thái Cực Quyền -Phần 2
Mã số: 6059
Tai Chi Hero
Thái Cực Quyền -Phần 2
HD 1080    8.7 GB
phụ đề Tiếng Việt
Thái Cực Quyền -Phần 2
  >Thái Cực Quyền -Phần 2
Thái Cực Quyền -Phần 1
Mã số: 6058
Tai Chi 0
Thái Cực Quyền -Phần 1
HD 1080    8 GB
phụ đề Tiếng Việt
Thái Cực Quyền -Phần 1
  >Thái Cực Quyền -Phần 1
Võ sĩ đường phố
Mã số: 6056
Street Gangs
Võ sĩ đường phố
HD 1080    6.5 GB
phụ đề Tiếng Việt
Võ sĩ đường phố
  >Võ sĩ đường phố
Kẻ Độc tôn
Mã số: 6052
The One
Kẻ Độc tôn
hd720   4.5 GB
phụ đề Tiếng Việt
Kẻ Độc tôn
  >Kẻ Độc tôn
Romeo phải chết
Mã số: 6051
Romeo Must Die
Romeo phải chết
hd720   4.4 GB
phụ đề Tiếng Việt
Romeo phải chết
  >Romeo phải chết
Lá thư cho phụ thân
Mã số: 6050
My Father Is A Hero
Lá thư cho phụ thân
hd720   6 GB
phụ đề Tiếng Việt
Lá thư cho phụ thân
  >Lá thư cho phụ thân
Nụ hôn của Rồng
Mã số: 6049
Kiss of the Dragon
Nụ hôn của Rồng
hd720   6.6 GB
phụ đề Tiếng Việt
Nụ hôn của Rồng
  >Nụ hôn của Rồng
Từ sinh đến tử
Mã số: 6047
Cradle 2 The Grave
Từ sinh đến tử
hd720   4.5 GB
phụ đề Tiếng Việt
Từ sinh đến tử
  >Từ sinh đến tử
Đấu sỹ lồng sắt
Mã số: 6046
The Philly Kid (2012)
Đấu sỹ lồng sắt
hd720   4.5 GB
phụ đề Tiếng Việt
Đấu sỹ lồng sắt
  >Đấu sỹ lồng sắt
Thất kiếm
Mã số: 6045
Seven Swords
Thất kiếm
HD 1080    8 GB
phụ đề Tiếng Việt
Thất kiếm
  >Thất kiếm
Thiết Hầu Vương
Mã số: 6044
Iron Monkey
Thiết Hầu Vương
hd720   4.4 GB
phụ đề Tiếng Việt
Thiết Hầu Vương
  >Thiết Hầu Vương
Tiêu Diệt Nhân Chứng
Mã số: 6043
In the Line of Duty
Tiêu Diệt Nhân Chứng
hd720   4.4 GB
phụ đề Tiếng Việt
Tiêu Diệt Nhân Chứng
  >Tiêu Diệt Nhân Chứng
Ngòi nổ
Mã số: 6042
Flash Point (2007)
Ngòi nổ
hd720   4.4 GB
phụ đề Tiếng Việt
Ngòi nổ
  >Ngòi nổ
Long Hổ Môn
Mã số: 6041
Dragon Tiger Gate
Long Hổ Môn
hd720   4.4 GB
phụ đề Tiếng Việt
Long Hổ Môn
  >Long Hổ Môn
Thập nguyệt vi thành
Mã số: 6040
Bodyguards and Assassins (2010)
Thập nguyệt vi thành
HD 1080    8 GB
phụ đề Tiếng Việt
Thập nguyệt vi thành
  >Thập nguyệt vi thành
Giang Sơn Mỹ Nhân
Mã số: 6039
The Empress And The Warriors
Giang Sơn Mỹ Nhân
hd720   6.1 GB
phụ đề Tiếng Việt
Giang Sơn Mỹ Nhân
  >Giang Sơn Mỹ Nhân
Diệp Vấn 4: Hồi Cuối

Kết thúc phần 3, Diệp Vấn trở thành "gà trống nuôi con" khi vợ mất vì bệnh ung thư. Phần 4 tiếp tục mạch truyện trước nhưng mốc thời gian là vào năm 1964, lúc này Diệp Vấn đã hơn 70 tuổi. Phát hiện mình bị ung thư thanh quản do nhiều năm hút thuốc, chưởng môn họ Diệp sau đó đã quyết định sang San Francisco (Mỹ) để kiếm trường cho con và dạy võ.Thế nhưng người Mỹ lại không hiểu được võ thuật Trung Hoa. Đồng thời chính Diệp Vấn lại bị thử thách nhiều lần ngay trên đất Mỹ, nơi cộng đồng Hoa kiều bị dân Mỹ nhìn với ánh mắt phân biệt.

Diệp Vấn Ngoại Truyện 2018

Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí - Master Z: Ip Man Legacy là câu chuyện xoay quanh nhân vật Trương Thiên Chí sau khi bị Diệp Vấn đánh bại, từ những ngày tháng u tối trong thất bại đã vực dậy bản thân cùng môn phái của mình

Ảnh

Shadow được Trương Nghệ Mưu lấy bối cảnh dưới thời kỳ Tam Quốc. Đại Đô Đốc Phái quốc Tử Ngu (Đặng Siêu) trong một lần chiến đấu đã bị thương nặng và phải ẩn thân trong bóng tối. Để tiếp tục nhiệm vụ của mình, hắn ta giao phó cho sát thủ có tên Cảnh Châu, biệt hiệu “Ảnh tử”.Tiểu Ngải (Tôn Lệ) vợ của Tử Ngu với sự nhạy cảm của mình, cô dần dần phát hiện ra bí mật của chồng. Không ngờ sau này, Tiểu Ngải lại có tình cảm với thế thân của chồng. Khi Tử Ngu tìm cách kiểm soát Cảnh Châu, Tiểu Ngải cũng có những kế hoạch của riêng mình.Cuộc chiến trong Shadow càng trở nên hấp dẫn khi Phái quốc bị sự đe dọa của ngoại bang. Dương tướng quân (Hồ Quân) và con trai của ông ta (Ngô Lỗi) tìm mọi cách để bảo vệ kinh thành. Số mệnh của đất nước lại đặt vào tay con gái của Dương tướng quân (Quan Hiểu Đồng), cô gái bị gả đi làm lễ vật cầu hòa giữa hai nước

Đại Sư Huynh

Lần đầu tiên, người hâm mộ được thấy Chân Tử Đan tham gia vào một bộ phim làm về đề tài giáo dục. Liệu màn trình diễn của anh còn hấp dẫn như Diệp Vấn năm nào?Trong Big Brother, Chân Tử Đan vào vai một người thầy hiền lành, tận tâm với nghề và luôn xem đám học trò của mình như anh em ruột thịt. Cho đến một ngày, sự kiện cậu học sinh trong lớp mà anh làm chủ nhiệm bị một nhóm xã hội đen bắt cóc đã làm xáo trộn tất cả. Cũng chính từ đây, quá khứ đầy “máu lửa” của thầy giáo dần lộ diện…Cùng với Chân Tử Đan, Big Brother còn có sự tham gia của Lữ Lương Vỹ, Trần Kiều Ân và nhiều cao thủ MMA có tiếng. Hứa hẹn đem đến cho người xem những màn võ thuật vô cùng chất lượng, đẹp mắt và gay cấn 

Hoàng Phi Hồng: Nam Bắc Anh Hùng

Phim Hoàng Phi Hồng: Nam Bắc Anh Hùng Nhờ vô tình cứu 1 người mắc bệnh lạ, Hoàng Phi Hồng phát hiện người Tây đang lấy người làm thí nghiệm. Không để điều này tiếp tục xảy ra, Phi Hồng bước vào cuộc ngăn chặn mưu đồ thâm độc này .

Tú Xuân Đao 2

Phim điện ảnh “Tú Xuân Đao – Tu la chiến trường” nói về năm Minh Thiên Khải thứ 7, trong lúc điều tra một vụ án, Thẩm Luyện - Cẩm y vệ của Tư phủ Bắc Trấn đã rơi vào vòng xoáy âm mưu, để chứng minh sự trong sạch của bản thân, Thẩm Luyện và thiếu nữ Bắc Trai, đồng nghiệp Bùi Luân đã đồng tâm hiệp lực, cùng nhau điều tra chân tướng 

Huyền Thoại Về Bất Tử Kiếm Sĩ

Blade Of The Immortal 2017 kể về một lãng khách tên Manji (Takuya Kimura). Anh ta từng khét tiếng với biệt danh "võ sĩ giết chết 100 người". Để đền tội cho quá khứ, Manji được ban cho năng lực bất tử bằng loài ký sinh Huyết Tiên Trùng cùng trách nhiệm phải lấy mạng 1000 kẻ ác. Manji bắt đầu hành trình khó khăn này cùng cô gái trẻ Rin Asano (Hana Sugisaki), người nung nấu ý chí trả thù băng đảng võ sĩ đã hạ sát toàn bộ gia đình mình. Rin vừa là điểm yếu và cũng là động lực cho Manji trong suốt cuộc đời gần như bất tử của vị samurai hùng mạnh này.

Cổng Chiến Binh

Bộ phim kể về cuộc phiêu lưu của một cậu bé tới Trung Quốc. Tại đây cậu phải học cách truyền những kỹ năng video game của mình vào một chiến binh Kung Fu

Thần Kiếm

Gần 40 năm kể từ khi bộ phim Death Duel năm 1977 giúp Nhĩ Đông Thăng trở thành ngôi sao sáng giá nhất màn bạc Trung Hoa, tác phẩm kinh điển này sẽ trở lại dưới phiên bản 3D với cái tên SWORD MASTER do chính người diễn viên năm xưa làm đạo diễn.WORD MASTER kể về câu chuyện của Tam Thiếu Gia – một bậc thầy kiếm đạo với những tuyệt kỹ võ công không ai sánh bằng. Sau khi đã từ bỏ chốn trần gian vì mệt mỏi với thế sự, ông phải tái xuất giang hồ để đối đầu với những thế lực yêu binh quỷ tướng và giải cứu cố nhân.Vừa qua, trailer đầu tiên của SWORD MASTER đã được ra mắt với những màn võ thuật vô cùng hoành tráng. Với kĩ xảo điện ảnh mãn nhãn và nhạc phim bí ẩn, những tuyệt kĩ kiếm đạo trên khung cảnh ma mị không khỏi khiến người xem nôn nao hồi hộp.

Cuộc Chiến Không Cân Sức

Bộ phim Cuộc Chiến Không Cân Sức kể câu chuyện của nhóm xã hội đen người muốn giữ cuộc họp báo khởi động trên 08 tháng chín ở Đài Bắc trong khi Thanh tra Chang An-chun phải ngăn chặn chúng để điều này xảy ra.

Lão Vệ Sĩ

THE BODYGUARD – LÃO VỆ SĨ là câu chuyện xoay quanh nhân vật lão Đinh (Hồng Kim Bảo), một cán bộ đặc công về hưu, do mắc tật hay quên và đãng trí nên đã để lạc mất cô cháu gái. Ông trở về sống ẩn dật tại một ngôi làng nhỏ tiếp giáp giữa Trung Quốc, Nga và Triều Tiên. Đang phải trải qua cuộc sống mặc cảm và cô đơn ở tuổi già thì tại đây, ông đã kết bạn với Tiểu Xuân Hoa – một bé gái xinh xắn đáng yêu nhưng tính mạng đang bị đe doạ sau khi cha của cô bé là Lý Chính Cửu (do Lưu Đức Hoa thủ vai) có dính líu tới vụ ẩu đả với băng nhóm tội phạm khét tiếng của Nga. Sau khi hai cha con Xuân Hoa và Chính Cửu đột ngột biến mất, người lính đặc công già đã phải cố gắng lục tìm trong trí nhớ những kỹ năng chiến đấu thời trai trẻ với hi vọng có thể cứu lấy mạng sống của người bạn nhỏ của mình

Ngọa Hổ Tàng Long 2: Mệnh Kiếm

Ngọa Hổ Tàng Long 2 sẽ lấy bối cảnh 20 năm sau sự kiện phần một, theo chân bốn hào kiệt võ lâm cùng chung tay bảo vệ thanh Lục Mệnh Kiếm. Bộ phim sẽ xoáy sâu hơn vào mối tình riêng tư của Du Tú Liên. Chân Tử Đan cũng góp mặt, trong vai chiến binh thầm lặng Lãnh Lang

Đạo Sĩ Hạ Sơn

Vào thời Dân quốc, giặc ngoài xâm lược, quân phiệt hỗn chiến, trong thời loạn các nhân vật giang hồ xuất hiện ào ạt. Tiểu đạo sĩ không rành thế sự Hà An Hạ (Vương Bảo Cường đóng), vì khủng hoảng thiếu lương thực bèn âm thầm xuống núi rời khỏi đạo quán, bước chân vào hồng trần muôn trượng kỳ lạ, gặp phải một loạt các nhân vật và sự kiện kỳ dị ảo tưởng. Vô tình, Hà An Hạ bị cuốn vào cuộc chiến chưởng môn của Thái Cực môn, và thi đấu với ninja Nhật Bản. Sau đặc nhiệm trung thống muốn thu hút người khác vào làm gián điệp, An Hạ lại lợi dụng cơ hội này giúp vai kép võ kinh kịch điều tra vụ ông chủ giết đầu đảng đặc nhiệm để báo mối thù cướp vợ. Hà An Hạ phải vật lộn giữa trung thống, tiến sĩ đảng quốc xã, giặc Oa, từng gặp hàng loạt nhân vật và sự kiện siêu việt lạ thường.Lúc xuống núi, Hà An Hạ dùng một trái tim non nớt để đối mặt với tất cả, bây giờ phát hiện thế giới này không giống như những gì anh ta tưởng tượng, cuối cùng An Hạ cũng hiểu được câu nói mà trc khi xuống núi sư phụ đã nói: “ Bất trạch thủ đoạn phi hào kiệt, bất cải sơ trung chân anh hùng”.

Diệp Vấn 3: Trận Chiến Cuối Cùng

Diệp Vấn 3 mang tên Trận Chiến Cuối Cùng, cũng chính là tác phẩm cuối cùng khép lại loạt phim kinh điển này. Trong phần này, phim tập trung vào 2 tuyến kịch bản: khắc họa tình cảm thầy trò của giữa Diệp Vấn và Lý Tiểu Long, bên cạnh đó phim sẽ khai thác cuộc đối đầu khốc liệt của Diệp Vấn và vị võ sĩ quyền Anh người Mỹ. Điểm thú vị ở phần này chính là việc nhà sản xuất đã không chọn một diễn viên hóa thân thanh Lý Tiểu Long mà lại dùng công nghệ CGI để làm sống lại nhân vật huyền thoại này. Bên cạnh đó, phim lại càng trở nên nóng hơn bao giờ hết khi nhân vật đình đám của làng quyền Anh thế giới Mike Tyson lại góp mặt trong phim với vai trò đối trọng cùng Diệp Vấn, hứa hẹn mang đến những màn giao đấu “để đời”.

Kiếm Ký

Tháng 12/2015 sắp tới, khán giả sẽ gặp lại "kẻ hủy diệt" Lee Byung Hun và ảnh hậu Jeon Do Yeon sẽ có dịp tái ngộ khán giả qua bộ phim điện ảnh Memories of The Sword (Kiếm Ký). Đây hứa hẹn sẽ trở thành một siêu phẩm cổ trang mới của Hàn Quốc với những màn võ thuật vô cùng đẹp mắt.Lấy bối vào cuối thời Goryeo, thời đại được trị vì bởi các thanh kiếm, Memories of the Sword là câu chuyện về ba vị kiếm khách. Yoo Baek (Lee Byung Hun), một con người ham muốn quyền lực. Wol So (Jeon Do Yeon), nữ kiếm khách mù có dung mạo của một nữ vương, luôn ra tay bảo vệ chính nghĩa và Hong Yi, cô gái ôm trong lòng mối thù phải trả. Mười tám năm trước, nhà vua đã có một giấc mơ về sự phản bội của những thanh kiếm. Không thoát khỏi định mệnh, ba vị kiếm khách tài danh với những lý tưởng riêng đã gặp nhau.Dòng phim điện ảnh cổ trang Hàn Quốc đến nay đã không còn xa lạ với công chúng. Tuy nhiên khác với phim cổ trang Trung Quốc nổi tiếng về những cảnh võ thuật đẹp mắt, phim cổ trang xứ Kim chi thường chỉ tập trung khai thác tâm lý nhân vật và các mâu thuẫn. Tác phẩm hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả không chỉ những cảnh nội tâm tinh tế mà còn là những pha hành động hết sức tráng lệ 

Cây Trượng Vàng

The Golden Cane Warrior kể về nữ chiến binh Cempaka, người giữ Cây Trượng Vàng, một thứ vũ khí huyền thoại sẽ được truyền lại cho một môn đệ tài năng nhất. Ngay trước ngày cái tên kế thừa báu vật được công bố, Cây Trượng Vàng rơi vào tay kẻ xấu đúng lúc những hiềm khích, ganh tị và phản bội bắt đầu bùng lên giữa các môn đệ. Hầu như tất cả nhân vật trong The Golden Cane Warrior đều tranh giành nhau để sở hữu được báu vật kia. Hỗn loạn bắt đầu dâng cao và người duy nhất có thể giúp lấy lại Cây Trượng Vàng cũng như tái lập trật tự ban đầu là chiến binh ẩn dật Pendekar Naga Putih. Ngay lập tức, các môn đệ được ra lệnh phải tìm cho bằng được Pendekar Naga Putih trước khi mọi chuyện quá trễ trong The Golden Cane Warrior

Nữ Võ Sỹ

Bộ phim dựa trên một sự kiện có thật kể về một nữ võ sĩ Boxing .Cô đã vượt qua nhiều khó khăn trước khi thật hiện được ước mơ cuối cùng của mình.

Sát Phá Lang 2

Do thám nằm vùng Hồng Kông Chí Kiệt (Ngô Kinh đóng) không ngại trở thành con nghiện, ẩn náu điều tra anh Hồng (Cổ Thiên Lạc đóng) đầu sỏ đứng phía sau tập đoàn tội phạm, anh Hoa (Nhậm Đạt Hoa đóng) là cấp trên và là chú quyết định kết thúc hành động, Chí Kiệt bị lộ thân phận và mất tích. Anh Hoa chống lại mệnh lệnh tự đi tìm, và được biết Chí Kiệt đang bị giam trong tù ở Thái Lan, liền nghĩ cách đi cứu.Cảnh sát Thái Lan A Xai (Tony Jaa đóng) vì để xoay tiền trị bệnh cho con gái mắc bệnh ung thư máu mà đã làm cảnh sát ngục, trôi coi Chí Kiệt. Chí Kiệt và A Xai không cùng ngôn ngữ, thân phận đối lập, lại là người duy nhất hiến tủy để cứu con gái, A Xai nhất định phải giữ mạng của Chí Kiệt, nhưng trưởng ngục (Trương Tấn đóng) vì để đảm bảo cho những giao dịch phía sau được thuận lợi bình thường, kiên quyết diệt trừ Chí Kiệt.Anh Hồng sức khỏe yếu dẫn theo em ruột của mình (Cung Thạc Lương đóng) đột nhiên xuất hiện, chuẩn bị thực hiện phẫu thuật cấy ghép tim tự cứu mình, thì ra cả nhà tù đó là thị trường cung cấp các bộ phận của người sống do anh Hồng thao túng … 

Thiết Quyền Vương 2

Phần nối tiếp của bộ phim này do Roel Reine đạo diễn. Roel Reiné của phần này cũng không có mấy tên tuổi và chỉ mới đạo diễn những bộ phim phát hành dưới dạng video và phần tiếp "dựa hơi" các phim như Death Race hay The Scorpion King. Chính vì vậy, The Man with the Iron Fists 2 không phải là một bộ phim "bom tấn" của Hollywood nhưng vẫn có thể coi đây là một cơ hội cho sự nghiệp của Dustin Nguyễn.Diễn viên Dustin Nguyễn được mời là một trong những vai chính - người đàn ông mang tên Lee Kung. Mở đầu phần hai, diễn viên RZA trở lại với nhân vật Blacksmith. Blacksmith bị thương ngã xuống con suối và trôi dạt đến ngôi làng nhỏ. Con gái của Lee Kung phát hiện ra Blacksmith và mang anh về nhà chữa trị vết thương.Cuộc chạm trán với Blacksmith khiến cho thân thế từng là sát thủ lẫy lừng chốn giang hồ của Lee Kung có nguy cơ bị lộ. Từ lâu, sau nhiều nợ máu, Kung gác kiếm quy ẩn ở ngôi làng này bên vợ và đứa con gái. Lúc này, khi ngôi làng của anh bị một đạo quân về trấn áp, đe dọa áp bức người dân để khai thác khoáng sản, Blacksmith động viên Lee Kung hé lộ thân phận để đồng lòng cùng dân làng đứng lên chống lại kẻ thù

HOÀNG PHI HỒNG: BÍ ẨN MỘT HUYỀN THOẠI

Cuộc đời của huyền thoại võ thuật Hoàng Phi Hồng tiếp tục được tái hiện lên màn ảnh rộng trong bộ phim mới, mang tên Rise of the Legend (Hoàng Phi Hồng: Bí ẩn một huyền thoại).Bộ phim xoay quanh đại chiến giữa Hoàng Phi Hồng và Hắc Hổ bang. Những mâu thuẫn, oán hận được đẩy lên cao trào trong cuộc chiến giữa chính và tà, thiện và ác, công lý và thế lực đen tối. Phim có sự tham gia của những diễn viên tên tuổi như Bành Vu Yến, Trương Tấn, Angelababy... Trong đó, Angelababy đảm nhận vai Tâm Lan, một bóng hồng trong đời Hoàng Phi Hồng. Trong bộ ảnh mới đây được đoàn phim công bố, người đẹp mặc xiêm y mong manh và có những cảnh nóng với bạn diễn.Vẫn mang những nét đặc trưng của một bộ phim hành động, võ thuật về một nhân vật lịch sử tên tuổi, Hoàng Phi Hồng: Bí ẩn một huyền thoại lại có cách dựng phim mới mẻ. Đội ngũ làm phim tạo điểm nhấn khi chọn xây dựng hình ảnh võ sư nổi tiếng từ thuở thiếu niên, khi vẫn còn là một chàng trai bồng bột, nông nổi, chưa đạt được sự uyên bác và điềm đạm như sau này. Đây cũng là giai đoạn Hoàng Phi Hồng xác định cho mình rất nhiều định hướng và lý tưởng trong cuộc sống. Trước khi đối đầu với Hắc Hổ bang, Hoàng Phi Hồng phải chiến thắng cái tôi của bản thân mình để trở thành một trượng phu thật sự.Hoàng Phi Hồng: Bí ẩn một huyền thoại được đầu tư 130 triệu NDT và do đạo diễn Châu Hiểu Dương chỉ đạo. Phim do hai biên đạo võ thuật nổi tiếng là Nguyên Khuê và Lưu Phương thực hiện.

Cuộc Chiến Cuối Cùng

Phim được thực hiện về cuộc chiến của Rurouni Kenshin cùng với nhân vật phản diện Shishio Makoto, một tay kiếm sĩ từng bị bỏng khắp người và có khả năng sử dụng kiếm của mình để tạo ra lửa. Dưới quyền Shishio Makoto là Juppongatana (10 kiếm sĩ) với những khả năng chiến đấu khác nhau, luôn tìm cách đối đầu với chính phủ Minh Trị.

Sát Quyền

Kung Fu Jungle là một bộ phim điện ảnh hành động võ thuật bom tấn do HongKong sản xuất sẽ ra mắt khán giả Việt Nam cuối năm 2014 này với sự trở lại của ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan. Phim xoay quanh A Tống một cảnh sát cực kì giỏi võ thuật trong một lần làm nhiệm vụ đã vô ý đánh chết một người, và buộc anh phải vào tù. Tuy nhiên liên tục những vụ án thanh toán giết người do một tên sát nhân cực kì giỏi võ nghệ gây ra khiến cảnh sát phải bất lực trước việc truy đuổi cũng như bắt hắn. Một cuộc giao kèo được lập ra, Chân Tử Đan ở phía đằng sau song sắt không được bao lâu thì được một tên sát thủ (Vương Bảo Cường) chiêu mộ cho kế hoạch đầy bí ẩn

Sát Thủ Huyền Thoại Kenshin Đại Chiến ở Kyoto

Phim Rurouni Kenshin của đạo diễn Otomo Keishi chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên của tác giả Watsuki Nobuhiro rất nổi tiếng với các series truyện tranh về samurai được các bạn trên thế giới yêu thích. Himura Kenshin một sát thủ huyền thoại trong thời đại cải cách Minh Trị ở Nhật Bản. Từ bỏ danh vọng, Kenshin quy ẩn và trở thành một lãng khách lang thang suốt 10 năm, tình cờ gặp Kamiya Kaoru cô gái hồn nhiên trong sáng. Kenshin đã tìm được những khoảnh khắc bình yên nhất trong cuộc đời tại võ đường nhà Kaoru. Tuy nhiên, mọi chuyện không dễ dàng như vậy, hàng loạt những kẻ thù nguy hiểm từ quá khứ luôn muốn tìm anh. Sau khi thách đấu với Udō Jin-e, cuộc sống yên ả của Kenshin bị phá hoại bởi tên cảnh sát trưởng Hajime Saito ( thủ lĩnh cũ của Shinsengumi ). Kenshin và Megumi cùng nhau tham gia vào 1 kế hoạch bí mật được tổ chức ở Kyoto. Tại đây, Kenshin vào 1 đội quân nhỏ của Hitokiri Battōsai ngằm chống lại tên phản loạn Makoto Shishio, kẻ muốn lật đổ chế độ Minh Trị..

Tứ Đại Danh Bổ 3

Sau cái chết của Liễu Tùy Phong, Cơ Dao Hoa tiếp quản Lục Phiến Môn và tiếp tục điều tra thủ phạm đứng sau, cao thủ nhất đẳng có thể hạ sát hàng loạt võ lâm cao thủ là ai. Trong khi đó, An Lão Gia với thâm thù huyết hận với Gia Cát Chánh Ngã, đã âm thầm cứu sống con trai An Thế Cảnh bằng thảo dược ngàn năm và tiếp tục bắt tay với thừa tướng Sái Kinh để "một tay che trời".Về phía tứ đại danh bổ, Vô Tình (Lưu Diệc Phi) sau khi biết được chân tướng của thảm án năm xưa và đối diện với một trong 13 sát thủ - chính là đồng môn Thiết Thủ liệu cô có đủ sức chịu đựng và tình cảm với Lãnh Huyết (Đặng Siêu) sẽ ra sao khi kẻ thứ ba Cơ Dao Hoa chưa bao giờ ngừng đe dọa

Tú Xuân Đao

Tú Xuân Đao  là một bộ phim điện ảnh võ thuật do Trung Quốc sản xuất được đạo diễn Lu Yang phụ trách thực hiện cùng dàn diễn viên nổi tiếng như Lưu Thi Thi, Trương Chấn, Nhiếp Viễn, Lý Đông Học….Nội dung bộ phim xoay quanh chuyện tình đầy sóng gió của một ca nữ Châu Diệu Đồng và một anh chàng cấm vệ quân tài năng là Trầm Luyện

Chiến Binh Đường Phố

Chiến Binh Đường Phố - Street Fighter: Assassins Fist là bộ phim trong loạt series phim truyền hình võ thuật được phát triển bởi Joey Ansah. Loạt series phim kể về những năm trưởng thành của những chiến binh Ryu và Ken trong một vùng hẻo lánh ở Nhật. Các chàng trai vô tình học được phong cách chiến đấu cổ xưa - Ansatsuken. Sau đó họ đi tìm quá khứ bí ẩn của sư phụ Goken và những bi kịch trong tinh hoa của Ansatsuken. Số phận của họ sẽ thay đổi, hay lịch sử sẽ lặp lại

Đại Chiến Bến Thượng Hải

Đại Chiến Bến Thượng Hải với sự tham gia của Ngũ Doãn Long, An Chí Kiệt, Hồng Kim Bảo, Tưởng Lộ Hà, phim nói về Mã Vĩnh Trinh (Ngũ Doãn Long) - 1 công nhân cảng bình thường phải tham gia những trận chiến không ngừng để tồn tại giữa Thượng Hải những năm đầu thế kỷ 20.Bộ phim nói về người anh hùng Mã Vĩnh Trinh từ nhỏ đã là một thần đồng võ học. Anh rời quê nhà lên Thượng Hải để lập nghiệp. Tại đây cuộc đời của anh thay đổi từ khi gặp Long Thất một tay xã hội đen khét tiếng tại Thượng Hải. Cùng chung chí hướng, hoài bão lớn, cả hai kết tình huynh đệ cùng nhau tạo dựng một bang hội lớn nhất Thượng Hải 

Bản năng chiến đấu

Trong cuộc truy bắt tướng Yang, tên cầm đầu một đội quân khủng bố nguy hiểm, người cấp trên mà Pe Deaw kính trọng nhất đã hy sinh. Sau nhiệm vụ lần đó, Pe Deaw xin nghỉ phép, cùng cô em gái theo đoàn công tác xã hội của nhóm vận động viên thể dục - thể thao đến thăm làng Pantong. Không ngờ, ngôi làng đột ngột bị bao vây bởi một nhóm khủng bố hùng hậu, tự xưng là quân đội dưới trướng tướng Yang. Chúng lập đài quan sát, phong toả toàn bộ ngôi làng, buộc chính phủ phải thả tướng Yang. Điều kiện trao đổi là mạng sống của tất cả người dân trong làng. Đồng thời, chúng bí mật lập trình cho một tên lửa hạt nhân phóng thẳng đến đích là thủ đô Bangkok, hòng huỷ diệt hoàn toàn bộ mặt của Thái Lan… Không thể đứng nhìn những người dân vô tội lần lượt bị thiệt mạng, Pe Deaw đã chiến đấu bằng tất cả bản năng của mình, quyết không để một người nào nữa phải chết

Lực Vương- Ngục Tù Đẩm Máu

Lực Vương 1 thanh niên thần bí cố tình ở lại trong ngục để tìm 1 bí mật. 1 mình dẹp tan các thế lực tà ác, hắc ám trong trại giam tư nhân thời cận tương lai ở Nhật Bản.Mang dấu ấn huyền bí Lục Vong Tinh trên tay, 5 viên đạn cắm trong người. Lực Vương là người có thân thế rất đặc biệt, sức mạnh siêu phàm, nội công cao cường. Sau khi ra ngục, lại gây 1 trận phong vân, tìm sư phụ, hiểu được thân thế kinh hồn. Chứng kiến cái chết thảm thương của cô bạn gái thương yêu của mình, Ricky ( Phàn Thiếu Hoàng )không nén nổi hận thù và đau thương. Lý trí bị che phủ bởi oán thù, Ricky đã trả thù cho người yêu bằng việc lấy lại mạng sống của tên sếp cao cấp, điều này dẫn anh đối diện với án tù khắt khe trong an ninh được kiểm soát nghiêm ngặt….Trong khi đó, chế độ nhà tù tư hữu hoá đang ngày càng nhúng chàm vì sự đối xử tàn nhẫn đối với các tù nhân. Ricky nhanh chóng nhận ra số phận của những người tù bị chà đạp 1 cách rẻ mạt bởi những chính sách khủng bố vô nhân tính và trong nhà tù tồn tại nhiều loại băng đảng lộng hành! Anh hùng trượng nghĩa, mặc cho hoàn cảnh của mình cũng lênh đênh không kém, Ricky vẫn đứng về những nạn nhân và bênh vực quyền lợi cho họ…Thật nhanh chóng, Ricky trở thành thần sống trong mắt những tù nhân khác, anh là 1 nhà vô địch bất khả chiến bại… Những nhà cầm quyền đang khát khao loại bỏ cái gai “đáng chết“ này nhưng việc đó không phải dễ dàng vì Ricky có 1 sức mạnh siêu nhân

Thuật Xem Tướng

Na Kyung là một người có khả năng thiên tài bẩm sinh về nhận biết con người qua khuôn mặt trong triều đại Joseon. Chính vì vậy, Yeon Hong đã kết hợp với Nae Kyung để nhờ anh xác định ra những kẻ sát nhân. . Với kỹ năng “trời phú” của mình, Nae Kyung nhanh chóng được vua Moonjong chọn làm người thân tín để xác định những kẻ phản bội trong triều đình, những kẻ đang “nhăm nhe” đe doa đến sự an nguy của triều đại Joseon.Tuy nhiên, vua MoonJoong “đột tử” rất bí ẩn. Nae Kyung bị một kẻ đang khao khát chiếm ngôi vua lôi kéo. Mục tiêu của hắn là giết chết người thừa kế sáng giá là Danjong. Để giữ lòng trung thành với vua MoonJoong và bảo vệ vị vua trẻ tương lai, Nae Kyung đã phải bước vào một cuộc đấu tranh quyền lực lớn nhất trong lịch sử của triều đại Joseon

Tứ Đại Danh Bổ phần 1

Bộ phim cải biên dựa trên tiểu thuyết Tứ Đại Danh Bổ của Ôn Thụy An, kể về bốn vị bổ đầu nổi tiếng là Vô Tình, Thiết Thủ, Lãnh Huyết, Truy Mệnh. Mỗi một người có biệt danh và tài năng riêng. Vô Tình mệnh danh là vua ám khí, Thiết Thủ luyện được đôi tay cứng như sắt thép, đao thương bất nhập. Lãnh Huyết vốn mồ côi từ bé, được nuôi lớn bằng sữa của sói, nên mang trong mình dòng máu sói, có các giác quan của sói, là cao thủ dụng kiếm. Truy Mệnh, tên chính là biệt tài, truy đuổi đến cùng, sở trường cước pháp, khinh công cực cao. Tất cả 4 người đều thuộc Thần Hầu phủ do Gia Cát Chính Ngã quản lý. Trong bộ phim lần này, Tứ Đại Danh Bổ sẽ vào điều tra một vụ án làm tiền giả

Tứ đại danh bộ 2

The Four 2: Tiếp nối chuyện yêu đương với Lãnh Huyết trong phần đầu, Vô Tình sẽ phải đối mặt với các đối thủ “nặng ký” là Như Yên và Cơ Dao Hoa.Trong phần này, thảm án diệt môn của nhà Vô Tình cũng dần hé lộ. Vô Tình vừa chịu nỗi đau mất người yêu, vừa ôm trong lòng mối hận tìm ra kẻ đã sát hại cả nhà mình. Tuy có nhiều lúc bị đặt trong hoàn cảnh trớ trêu nhưng với lòng can đảm, Vô Tình đã từng bước vạch trần sự thật, tìm ra kẻ thủ ác núp sau vỏ bọc hiền lành

Tử Chiến Đài Hades

The Wrath of Vajra bộ phim võ thuật chắc chắn sẽ làm hài lòng những khán giả nào yêu thích thể loại này. Nội dung phim nói về Nhật Hoàng sau khi chiếm Trung Hoa vì muốn làm suy yếu niềm tin của dân và chứng minh sức mạnh của mình cho toàn thế giới nên đã xây dựng một Đài Hades và tập trung tất cả các cao thủ Nhật Hoàng và các chiến binh tinh nhuệ trên toàn thế giới quyết đấu sống còn tại đây, mà đối thủ lớn nhất của họ là Kim Cang Vương một đệ tử tục gia của Nam Thiếu Lâm Tự và cũng chính là đồng môn người sáng lập ra giáo đài Hades

Hoa Dạng

Hoa Dạng - bộ phim điện ảnh nghệ thuật hấp dẫn hoành tráng của năm 2012 - là một dự án khổng lồ được thực hiện bởi đạo diễn Châu Mỹ Linh sau hai tác phẩm trước là "Xăm Hình" (Spider Lilies) và "Hoa Đêm" ( Drifting Flowers). Dự án này được vinh danh là "Dự án sản xuất trong tương lai xuất sắc nhất" (The Best Future Production Case) tại Liên hoan phim điện ảnh Tokyo năm 2008 và còn nhận được quỹ đầu tư sản xuất điện ảnh năm 2009 từ Cục truyền thông Đài Loan, với tổng đầu tư 100 triệu NDT cùng với dàn diễn viên xuất sắc nhất, một sự hợp tác vốn gần như là không thể có giữa "thiên vương" và "thiên hậu", gồm có Ngôn Thừa Húc, Trần Nghiên Hy, Trần Y Hàm, Trịnh Nguyên Sướng với những câu chuyện tình làm xao xuyến lòng người.

Thân Phận Đặc Biệt

Thân Phận Đặc Biệt - Chân Tử Đan đã trở lại!

Thanh Xà Bạch Xà

Theo truyền thuyết, Thanh Xà và Bạch Xà là 2 con rắn thành tinh sống trong rừng sâu. Một hôm vô tình Bạch Xà (Huỳnh Thánh Y) đã gặp và cứu Hứa Tiên (Lâm Phong) một chàng trai trẻ chuyên hái thuốc thoát nạn và đem lòng yêu chàng. Với sự giúp sức của Thanh Xà, Bạch Xà đã hóa thân thành một phụ nữ xinh đẹp và kết hôn với Hứa Tiên.Một cơn bệnh dịch lạ đã hoành hành tại ngôi làng của họ. Bạch Xà đã dùng hết phép thuật và tinh lực của mình để chế thuốc cứu người. Pháp Hải (Lý Liên Kiệt) là một pháp sư cao thâm chuyên đi khắp nơi trừ tà diệt ma, thấy làng Hứa Tiên gặp nạn đã ra tay giúp đỡ. Tuy nhiên lúc này Pháp Hải cũng phát hiện ra có tà khí trong thuốc của Hứa Tiên.Trong lễ hội thuyền rồng, với phong tục uống rượu trừ tà, Hứa Tiên đã vô tình cho Bạch Xà uống rượu và khiến nàng phải hiện nguyên hình. Lúc này Pháp Hải tìm đến nhà Hứa Tiên nhằm thu phục Bạch Xà. Trong lúc còn đang hoang mang, Hứa Tiên đã vô tình sử dụng kiếm trừ tà của Pháp Hải và làm Bạch Xà bị thương và phải chạy trốn.Hối hận vì việc đã gây ra cho Bạch Xà, Hứa Tiên đã liều mạng mình tìm thuốc cứu chữa cho vợ trong rừng sâu và bị tà ma nhập thể. Để cứu Hứa Tiên, Pháp Hải đã nhốt Hứa Tiên trong Lôi Phong tháp.Sau khi uống thuốc, Bạch Xà đã lấy lại được công lực và tức tốc đến Lôi Phong tháp để cứu chồng. Sau nhiều lần kìm nén phẫn nộ vì không thể vào tháp nàng đã nổi giận và hô mưa gọi gió tạo thành một trận lụt khủng khiếp cướp đi nhiều sinh mạng….

Ranh giới trắng đen

Bộ Phim:“Ranh giới trắng đen” là bộ phim hành động có sự hợp tác sản xuất giữa hai nước Việt Nam – Indonesia. Phía Việt Nam: Công ty Cổ phần Đầu tư Điện ảnh Vi Na, Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ – Quảng cáo Nghiệp Thắng. Indonesia là công ty Jelita Alip Film.Nguyễn Lữ ( Võ Thành Tâm) vốn chỉ là một diễn viên võ thuật tình cờ bị kéo vào một vụ truy bắt tội phạm quốc tế. Nhờ vậy mà anh quen nữ cảnh sát Ngọc Dung(Phan Như thảo). Tuy nhiên, tay trùm Sở quyết không buông tha Nguyễn Lữ. Vì vậy Bích Thủy (Thúy Diễm) – em gái Nguyễn Lữ bị liên lụy. Cuộc chiến diễn ra quyết liệt giữa một bên là bọn buôn bán ma túy quốc tế, một bên là lực lượng phòng chống tội phạm Việt Nam- Indo.

Võ Thuật -Hài

Võ Thuật -Hài của thái lan

Điệp vấn 3 :Trận Chiến Cuối

Phim tập trung vào những năm cuối cùng của võ sư Diệp Vấn ở Hồng Kông (thập niên 50) bao gồm mối quan hệ thân thiết giữa ông và vợ là Trương Vĩnh Thành.Phần này sẽ tràn ngập những pha hành động nguy hiểm và đề cập đến những khía cạnh trong cuộc sống khổ cực của đại võ sư Diệp Vấn trong thập niên 50 khi ông sinh sống ở Hong Kong. Nhiều thông tin cho rằng bà Trương Vĩnh Thành đã theo chồng đến Hong Kong và rất đau lòng vì Diệp Vấn từ một người giàu có phải sống trong cảnh thiếu thốn ở nơi quê người. Tuy nhiên, vì hiểu rõ quyết tâm của chồng nên bà vẫn giữ vai trò vợ hiền và lặng thầm ủng hộ chồng.

Nhất Đại Tông Sư

Bộ phim kể về Diệp Vấn, một trong những bậc thầy về võ thuật Trung Hoa. Đây cũng là vai diễn nổi tiếng trong phim bộ cùng tên có diễn xuất của ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan. Diệp Vấn là người sáng lập ra môn phái Vịnh Xuân Quyền và có rất nhiều học trò xuất sắc, trong đó có Lý Tiểu Long (Bruce Lee). Nhất đại tông sư (The Grand Masters) có tông đen chủ đạo, nhân vật “Nhất đại tông sư” Diệp Vấn của Lương Triều Vỹ (Tony Leung) đội mũ trắng, đi giày sắt, một mình đối đầu với đám đông kẻ thù. Đạo diễn Vương Gia Vệ sử dụng hiệu ứng nước trong suốt và sáng màu trên nền trang phục và khung cảnh đen tối, đồng thời quay chậm để làm cảnh phim trông ấn tượng hết sức có thể. Có thể thấy rõ từng bọt nước tung lên sau cú đá của Lương Triều Vỹ...

Truy tìm tượng phật 3

Nội dung: Năm 1855, Thái Lan bắt đầu bước vào giai đoạn tự do thương mại và chính thức mở cửa mua bán với nhiều quốc gia trên thế giới. Lúc bấy giờ, gạo xuất khẩu của Thái Lan đang dẫn đầu. Nhiều nông dân trên khắp đất nước ra sức khai khẩn đất hoang nên họ cần đến những đàn trâu khổng lồ để cày ruộng.Đúng vào thời điểm đó, một thương buôn trẻ tên là Silyco, biệt danh “Sứt Môi”, đã bất ngờ xuất hiện. Gã ta nhập về những chiếc máy cày với giá cắt cổ để bán cho nông dân nghèo. Do không một nông dân nào có đủ tiền mua máy cày nên dù Silyco đã cố rao hàng đến khản giọng mà vẫn không bán được chiếc nào.Bỗng một ý nghĩ đen tối lóe lên trong đầu Silyco. Gã tiến thẳng vào rừng sâu, chiêu dụ một băng cướp khét tiếng nửa người nửa ngợm. Băng cướp tàn bạo này lần lượt đánh cướp tất cả trâu bò của nông dân về cho Silyco. Tay buôn “Sứt Môi” vô cùng thích thú. Gã chờ đến giây phút những người nông dân nghèo đến tìm gã để van xin được mua máy cày.Tuy nhiên, ý đồ đen tối của Silyco đã bị tướng cướp “Vòng Lửa” phát hiện. “Vòng Lửa” là một anh hùng giấu mặt không rõ nguồn gốc. Anh tìm mọi cách để cướp lại đàn trâu của Silyco để chia cho dân nghèo. Nhưng Silyco không phải là tay vừa. Hắn lập tức tìm đến Quỷ Tỳ Bà xin giúp đỡ…Hành động

Truy tìm tượng Phật 2

Nội dung: Cậu bé Tien từ nhỏ đã mong muốn sau này lớn lên sẽ tiếp bước cha mình, ngài Sihadecho, trở thành một chiến binh dũng cảm và trung thành với đất nước. Thật trớ trêu, ngay từ khi mới sinh, cậu đã được tiên đoán là người sẽ mang lại tai ương cho vùng đất quê hương cậu. Cha của Tien quyết định cho cậu bé đến ở tại một ngôi chùa để học thiền và Khon, một loại hình nghệ thuật nhảy múa cổ xưa.Bi kịch ập đến khi cả gia đình Tien bị tay sai của Lãnh chúa Rajasena sát hại. Tien may mắn chạy thoát và được thủ lĩnh của băng cướp Garuda Wing cứu sống. Bị thu hút bởi tinh thần chiến đấu và bản năng sát thủ của cậu bé, thủ lĩnh Chernang nhận Tien làm con nuôi và truyền thụ những tuyệt chiêu công phu của mình cho Tien.Lớn lên, Tien dần khẳng định được vị trí của mình trong băng nhóm Garuda Wing, nhưng điều mà Tien mong chờ nhất là trả thù Lãnh chúa Rajasena. Thù hận chất chứa trong bao năm, Tien lên đường thực hiện kế hoạch báo thù của mình và quyết không nương tay với bất kì ai.Hành động

Truy tìm tượng Phật 1

Nội dung: Một hôm, đầu tượng Phật của ngôi làng (được gọi là Ong Bak) bị một tên anh chị trong băng tội phạm cướp đi, Ting tình nguyện lên Bangkok truy tìm. Lên thành phố, anh viện đến sự trợ giúp của một gã đồng hương, nhưng gã này đã mất gốc, sống cuộc đời của một gã ma cô, nợ nần tùm lum. Chính gã đã gián tiếp buộc Ting tham gia vào xới đấu ở các câu lạc bộ võ thuật như một hình thức kiếm tiến cho hắn qua các cuộc độ. Lần đầu tiên, hắn dụ Ting rằng để lấy lại số tiền bị mất, anh phải đấu tay đôi với một gã võ sĩ. Với bản chất chất phác của một trai làng, anh dễ dàng nhảy vào xới vật, và khi đám người tò mò đứng xem chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo thế nào, anh đã hạ gục đối thủ chỉ bằng một đòn cước. Và cứ thế, Ting còn phải nhập cuộc thêm một vài lần nữa để kiếm tiền độ cho một hội thuộc thế giới ngầm.

Sát thủ huyền thoại

Nguyên tác truyện tranh của Watsuki Nobuhiro được phát hành trên tạp chí Weekly Shounen Jump - Nhà xuất bản Shueisha, từ năm 1994 đến năm 1999. Bộ truyện kết thúc ở tập 28 và đã “tẩu tán” được trên 50 triệu ấn bản. Rurouni Kenshin nhanh chóng được chuyển thể thành loạt phim hoạt hình. 2011 chính là thời điểm kỷ niệm 15 năm ra mắt.

Thái Cực Quyền -Phần 2

Câu chuyện của Tai Chi Hero tiếp nối từ Tai Chi O. Trong lễ cưới của Dương Lộ Thiền và Ngọc Nương, đại ca của Ngọc Nương là Tài Ương (Phùng Thiệu Phong) đem theo người vợ câm (Tạ Hân Dĩnh) trở về sau nhiều năm lưu lạc. Nhóm ngón võ của Tài Ương sau nhiều năm khiến dân làng kinh ngạc. Chỉ có Trần sư phụ cảm thấy điều gì đó bất ổn từ cách ăn mặc của con trai mình. Tài Ương gợi cho dân làng chuyện về lời nguyền chiếc chuông đồng từ xa xưa nhằm đuổi Dương Lộ Thiền khỏi gia đình mình.Theo tương truyền của một vị hòa thượng để lại, khi chiếc chuông đồng của nhà họ Trần rung lên, Trần Gia Câu sẽ phải đối mặt với đại họa. Dương Lộ Thiền bắt đầu bị dân làng xa lánh và coi là một tai ương chỉ vì anh là một người lạ được nhà họ Trần truyền dạy võ công. Trần sư phụ ra sức bảo vệ cậu con rể ngây ngô và tìm cách để Tài Ương lộ ra âm mưu bí mật. Trong khi đó, Phương Tử Kính chuẩn bị cùng quân đội với một tiểu đoàn đại pháo tiến tới Trần Gia Câu để trả thù cho cái chết của người yêu Claire trong phần trước

Thái Cực Quyền -Phần 1

Trong ngôi làng Chen huyền thoại, mọi người đều là bậc thầy về võ thuật. Họ sự dụng sự tinh túy trong võ thuật Tai Chi trong từng khía cạnh cuộc sống. Lu Chan đã tới đây để luyện võ, nhưng dân làng từ chối truyền thụ Tai Chi cho anh ta. Lu chan đã được trải nghiệm môn Tai Chi qua các cuôc thách đấu với dân làng.Nhưng khi 1 người dân làng từ quá khứ trở về, mang theo đầu máy hơi nước cùng với kế hoạch xây dựng đường ray xe lửa xuyên qua ngôi làng bằng mọi giá. Lúc này, dân làng nhận thấy không còn sự lựa chọn nào khác và đặt hết hi vọng vào Lu chan.Dưới bàn tay đạo diễn của huyền thoại Sammo Hung, cùng với nhóm làm phim của Ip man, Detective Dee. Tai Chi được hỗ trợ đầy đủ về mọi mặt, thấm nhuần, và các màn dàn dựng về võ thuật sẽ khiến người xem phải bật khỏi ghế.

Võ sĩ đường phố

Nội dung: Băng "Bloods" là băng đảng hung hãn và khát máu nhất vùng, và Slater là kẻ cầm đầu ở một nơi không có khái niệm luật pháp, nơi các băng nhóm cai trị đường phố...Có những người không phải là thành viên của các băng nhóm như Mikey và bạn bè của mình. Mikey sống trên ở vùng ngoại ô, táo bạo và hay manh động. Mathis, anh trai anh và bạn bè của anh cố gắng để tránh rắc rối với bất cứ giá nào. Nhưng việc gì đến cũng phải đến....Hành động

Kẻ Độc tôn

Nội dung: Nội dung của phim là một câu chuyện khoa học giả tưởng... Yulaw đi tìm bản sao của mình ở thế giới song song hòng làm tăng sức mạnh của mình và trở thành người duy nhất không có bản sao ở toàn bộ hệ vũ trụ phức hợp.Hành động, Viễn tưởng, Rùng rợn

Romeo phải chết

Nội dung: Lý liên Kiệt luôn khẳng định mình là một ngôi sao điện ảnh võ thuật tầm cỡ. Điều đó đã quá rõ ràng qua những bộ phim anh đóng, tất cả đều rất tuyệt vời. Với bộ phim này cũng không là ngoại lệ. Tất cả các bạn yêu điện ảnh đặc biệt là các fan của Lý đều không thể bỏ qua bộ phim hành động tuyệt vời này. Vẫn những màn đấu võ hành động rất mang dâu ấn riêng của ngôi sao tầm cỡ, và một lần nữa tên tuổi anh lại tỏa sáng trong bộ phim Romeo Must Die. Tại sao chàng Romeo thời hiện đại lại phải chết? Câu trả lời dành cho khán giả yêu thích Lý. Một phim hành động rất hay của Lý Liên Kiệt.Hành động, Hình sự, Rùng rợn

Lá thư cho phụ thân

tuyển tập phim Lý Liên Kiệt

Nụ hôn của Rồng

Nội dung: Một mật vụ Trung Quốc tên là Liu Siu-jian được cử sang Pháp để giúp bắt giữ một tay trùm băng đảng có biệt danh là Mr.Big. Tay này có liên quan tới việc buôn bán ma túy. Để phối hợp, Liu tới gặp tay thanh tra Jean-Pierre Richard. Tên này là một kẻ sa đọa, tham nhũng và ưa bạo lực. Tưởng chừng việc bắt giữ sẽ thuận lợi nhưng Liu bị Jean-Pierre đặt bẫy, đổ cho anh tội giết người bằng cách dùng súng của Liu để bắn chết Mr.Big và một cô gái điếm. Liu nhanh chân trốn thoát với cuốn băng ghi hình Jean-Pierre bắn chết hai người này.Phía Trung Quốc cử người sang Pháp để điều tra vụ việc. Họ không tin vào câu chuyện của Jean-Pierre dựng lên với Liu là kẻ tình nghi số 1. Liu liên lạc và hẹn gặp với một nhân viên từ Trung Quốc sang để trao cuộn băng khẳng định sự vô tội của anh. Tuy nhiên, Jean-Pierre phát hiện ra cuộc hẹn này và nhân viên nọ bị ám sát khi đang gặp Liu. Liu một lần nữa trốn thoát nhưng để cuốn băng rơi vào tay Jen-Pierre.May mắn cho Liu khi anh tìm được Jessica Kamen, cô gái điếm thứ hai trong vụ sát hại Mr.Big. Cô này bị Jean-Pierre buộc làm gái bằng cách bắt giữ con gái của cô. Jessica là người có thể giúp Liu chứng mình sự trong sạch của mình. Nhưng cô lại từ chối đi cùng Liu nếu không có con gái.Vì thế Liu nhờ Jessica tới văn phòng của Jean-Pierre để tìm cuốn băng rồi sau đó đi cứu con gái cô. Jessica lấy được cuốn băng nhưng phe Jean-Pierre đã nhanh tay giấu cô bé ở chỗ khác và phục kích Liu và Jessica. Trong khi trốn chạy, Jessica bị thương nặng. Liu quyết định đơn thương độc mã tới đồn cảnh sát để cứu con gái của Jessica và trừng trị Jean-Pierre.Thu gọnHành động, Hình sự, Tâm lý, Rùng rợn

Từ sinh đến tử

Tuyển tập phim của Lý liên kiệt :Tony là một tay trộm tài ba, anh cùng nhóm bạn đánh cắp thành công mớ hột xoàn có giá. Nhưng tay trùm Ling đã bắt con gái của Tony làm con tin và đòi y nạp số hột xoàn trên chuộc lại con gái. Túng thế, Tony đành phải cộng tác với một điệp viên ngườI Hoa tên Su, một ngườI cũng có ân oán giang hồ vớI Ling.

Đấu sỹ lồng sắt

Một nhà vô địch NCAA được tạm tha sau 10 năm tù. Bây giờ, để cứu lấy mạng sống người bạn, trong một chuỗi các cuộc đấu trong lồng sắt, anh bị buộc phải đồng ý làm điều không thể nào đối với anh - thua trong các cuộc đấu.

Thất kiếm

Nội dung: Năm 1600, người Mãn Thanh đã tràn vào Trung Nguyên và lập nên triều đại của hoàng tộc Ái Tân Giáp La. Nhưng những tổ chức phản Thanh vẫn còn rất nhiều trong nhân gian và triều đình thì muốn tiêu diệt một cách nhanh chóng những tổ chức này. Mục tiêu đầu tiên được nhắm đến đó chính là Vũ Trang. Một sơn trang có bề ngoài khá yên tĩnh này ẩn chứa bên trong là những anh hùng của Thiên Địa Hội. Vũ Trang lâm vào tình thế nguy kịch, Vũ Nguyên Anh và Hàn Chí Bang đành phải lên Thiên Sơn cầu cứu.Hành động, Tưởng tượng

Thiết Hầu Vương

Nội dung: Cuối đời nhà Thanh, tại tỉnh Triết Giang, đời sống dân chúng lầm than cơ cực, hết thiên tai đói rét lại gặp nạn tham quan ô lại cướp bóc. Trong thời buổi loạn lạc đó bỗng xuất hiện một đạo tặc tự xưng là Thiết Hầu, võ công cao cường, chuyên trộm cướp tài sản của bọn cường hào địa chủ chia cho lớp dân đen khốn khổ. Và là nỗi đe dọa hàng đêm của bọn quan tham...Hành động, Hình sự, Tâm lý

Tiêu Diệt Nhân Chứng

Tuyển tập phim do Chung Tử Đơn đóng

Ngòi nổ

Nội dung: Trung úy của đội chống tội phạm nguy hiểm, Jun (Chung Tử Đan) căm ghét tội phạm và kẻ thù của cả cuộc đời anh là một nhóm 3 anh em người Việt Nam - Archer (Lữ Lương Vỹ), Tony (Trâu Triệu Long) và Tiger (Shi Xing Yu).Để đẩy mạnh việc xâm nhập vào nhóm và chiến đấu từ trong nội bộ, Jun đã gài một người vài đó, Wilson (Cổ Thiên Lạc), người phải đạt được mục đích là cải thiện niềm tin của nhóm này.Tuy nhiên, thân phận tay trong của Wilson bị bại lộ và kết quả của trận đánh nhau đã làm anh bị tàn tật cả đời. trước ngày xét xử Tiger, Archer đã xuất hiện ở bệnh viện để giết đi nhân chứng duy nhất, Wilson. Jun ra lệnh truy sát Archer và bảo vệ Wilsin nhưng bạn gái của Wilson (Phạm Băng Băng) lại bị bắt làm con tin.Thu gọnHành động

Long Hổ Môn

Nội dung: Dragon ( Yen ) từng là thành viên của trường kung fu lừng danh “ ( Dragon Tiger Gate (Long Hổ Môn) “. Một sự hiểu lầm với sư phụ ( Yuen wah trong Kungfu Hustle ) đã khiến Dragon bị đuổi khỏi trường và từ đó bỏ lại cậu em trai Tiger ( Tạ Đình Phong trong The Promise ). Giờ đây hai anh em phải hợp nhóm cùng chuyên gia nunchaku Turbo Shek ( Shawn Yu trong Initial D ) để đấu lại tên đại ma đầu Shibumi, thủ lĩnh của Lousha Gate….Hành động, Tâm lý

Thập nguyệt vi thành

Nội dung: Phim kể câu chuyện về 1 nhóm người từ mọi tầng lớp đã cùng nhau bảo vệ Tôn Dật Thiên (Sun Yat-sen, 1866-1925) khỏi bọn sát thủ vào năm 1905 ở Hồng Kông.Hành động, Tâm lý, Lịch sử

Giang Sơn Mỹ Nhân

Nội dung: Bối cảnh của bộ phim xảy ra vào thời chiến quốc, nước Châu bị quân thổ phỉ xâm lược liên miên tại vùng biên giới. Cuộc chiến đang đến hồi cam go nhất thì quốc vương băng hà nhưng không phải hi sinh trên chiến trường mà vì một âm mưu soán ngôi hèn hạ.Trước khi qua đời, ông trao binh quyền lại cho Mộ Dung Tuyết Hổ , vị mãnh tướng thân cận nhất. Điều này đã gây căm phẫn cho cháu của hoàng thượng là Hồ Bá, người bấy lâu nay vẫn nuôi dã tâm lên ngôi hoàng đế.Hiểu được dụng ý sâu xa bên trong, Tuyết Hổ một lòng cúc cung tận tụy giúp đỡ Yến Phi công chúa, người con gái duy nhất của tiên hoàng, trở thành vị nữ đại vương đầu tiên.Để làm yên lòng quần thần, mang lại âm nó hạnh phúc cho bá tánh, và cũng để chống lại kẻ thù bên ngoài đang lăm le xâm lấn, Yến Phi phải chứng tỏ mình xứng đáng với ngôi vị đại vương. Nhưng với dã tâm rất lớn, Hồ Bá bầy mọi mưu kế để hãm hại các vị đại thần, thậm chí là ám sát cả công chúa.Hành động, Tâm lý, Tình cảm, Chiến tranh

Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [>] [>>]
Bạn đã chọn phim
Chọn trực tiếp trên web
Đã chọn: 0
Tổng dung lượng: 0 GB
Tổng số lượng: 0

Xem lại đơn hàng cũ
Danh mục phim
Thống kê trực tuyến
   Đang truy cập :    30
   Tổng lượt truy cập :    1557669
Bạn đã chọn:
0 GB | 0 Phim